Macao: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Macao je bývalá portugalská koloniální oblast. Od prosince 1999 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní „mini-ústavou“ garantující vysokou autonomii teritoria do r. 2049 podle principu „jedna země, dva systémy“ a jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě. Macao lze rovněž označit za největší asijské centrum herního průmyslu.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Macao – zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky
 • Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China
 • Regiao Administrativa Especial de Macau da República Popular da China

Nejvyšším představitelem je předseda výkonné rady (chief executive), který je volen 300 člennou volební komisí a jmenován do funkce centrální Čínskou vládou na pětileté volební období.

Složení vlády:

 • Předseda vlády - Fernando Chui Sai On
 • Ministryně pro státní správu a spravedlnost – Chan Hoi Fan
 • Ministr hospodářství a financí – Leong Vai Tac
 • Ministr bezpečnosti – Wong Sio Chak
 • Ministr sociální věcí a kultury – Tam Chon Weng
 • Komisař auditu – Ho Veng On
 • Komisař proti korupci – Cheong Weng Chon
 • Nejvyšší státní zástupce – Ip Son Sang
 • Ministr dopravy a veřejných prací – Raimundo Arrais do Rosário
 • Předseda Legislativního shromáždění – Ho Lat Seng
 • Předseda Nejvyššího odvolacího soudu – Sam Hou Fai
 • Generální komisař policejních složek – Ma Io Kun
 • Generální ředitel cel  – Lai Man Wa

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • počet obyvatel: 636,2 tis.
 • ekonomicky činných: 396,5 tis.
 • průměrný roční přírůstek:  4,7%
 • demografické složení: muži 314 tis.   ženy 322,2 tis.
 • náboženské složení: buddhismus 50 %, křesťanství 15 %, jiné 35 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 Makroekonomické ukazatele

2010

2011

2012

2013

2014

HDP v běžných cenách (mil. MOP)

226.941,3

293.745,0

343.499,5

409.959,2

443.297,9

HDP na obyvatele (MOP)

422.657

534.734

603.641

691.578

713.514

míra nezaměstnanosti

2,8 %

2,6 %

2%

1,8 %

1,7 %

míra inflace na bázi indexu spotřebitelských cen

2,8 %

5,8 %

6,1%

5,5 %

5,6 %

kurs měny v MOP (za 1 USD)

8,001

8,046

7,986

7,989

7,987

Zdroj: Macao Economic Services

Průmyslová výroba postupně klesá, nyní tvoří již pouze cca 1% HDP. Nejvýznamnějšími obory jsou textilní a oděvní průmysl. V menší míře pak výroba hraček, obuvi, výrobků z plastů, výroba elektrických spotřebičů a spotřební elektroniky.

Mezi nosné obory patří zejména turistický průmysl, který v r. 2014 zaznamenal nárůst o 3,8%. Dále herní průmysl, jehož míra růstu činila 16%.

S ohledem na další výrazný rozvoj zejména zábavního a herního průmyslu v Macau a jeho další ekonomické propojování s Hongkongem a jižní částí kontinentální Číny, je očekáván další nárůst zahraničních turistů, kteří výrazně přispějí dalšímu pozitivnímu ekonomickému vývoji.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Služby v oblasti dopravy, obchodu, financí, bankovnictví, turistiky a telekomunikací, vč. “gaming industry”, se podílejí na tvorbě HDP více než 90%. Sektor průmyslu hazardních her je největším zdrojem příjmů státního rozpočtu Macaa. V roce 2014 činil cca 85% z celkových příjmů.

Státní rozpočet/mld. MOP
 

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16 
návrh

příjmy

112,7 129,4 155,5 156,1 154,6

výdaje

48,9 56,7 59,2 65,7 83,7

saldo

+63,7 +72,7 +96,2 +90,2 +70,9

Zdroj: Macao Economic Services

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance/mil. MOP

 

2010

2011

2012

2013

2014

Běžný účet

96 857,1

127 116,0

143 763,2

178 664,0

-

Kapitálový účet

156,8

10 654,8

-2,3

-5,1

-

Finanční účet

56 070,7

98 078,6

150 808,3

138 693,5

-

Devizové rezervy/mil. MOP

190,186.8

272,369.4

132,536.2

128,953.9

131,389.0

Zdroj: Macao Economic Services

O výši zahraniční zadluženosti Macaa nejsou bohužel spolehlivé statistiky dostupné. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejný sektor je schopen akumulovat fiskální rezervy a že existuje velká zásoba devizových rezerv, lze Macao považovat za bezproblémové.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Funkci centrální banky plní Macau Monetary Authority, která vydává měnu do oběhu, spravuje rozpočty jednotlivých vládních úřadů,  spravuje devizové rezervy státu, vykonává funkci bankovního dohledu a funguje jako poradní orgán pro vládu v ekonomických záležitostech. Zvláštní postavení má Banco Nacional Untramarino (BNU), která je považována za “rezervní kolo” bankovního systému. Kromě ní má od r. 1995 právo vydávat bankovky i Bank of China (kontroluje více než třetinu trhu), se kterou další 3 čínské banky společně kontrolují zhruba dvě třetiny aktiv. Velký podíl na trhu má Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Celkem má v Macau licenci 28 bank, ze zahraničních převládají banky z Portugalska, Francie, USA, SRN, ČLR, Hongkongu, Tchajwanu.

Makajská měna Pataca (MOP) je pevně svázána s hongkongským dolarem (HKD) v kurzu MOP 1,03 : HKD 1, který je řadu let navázán s USD. To prakticky znamená, že úrokové míry jsou v Macau stejně jako v Hongkongu udávány Centrální bankou USA.

V Macau operuje celkem 23 poskytovatelů pojišťovacích služeb např. AIA, AXA, ING atp.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Největší příjmovou položkou státního rozpočtu jsou daně z příjmů herního průmyslu, které tvoří cca 85 %.

Daňové zatížení je nízké, systém je podobný hongkongskému:

 • salary tax (daň z příjmu) max. 12 %
 • property tax 16 % z nájemného, příp. 10 % úředně stanovené „tržní hodnoty“   
 • corporate income tax (daň ze zisku) 9% do 300.000 MOP a 12 % nad 300.000 MOP
 • clo neexistuje
 • VAT neexistuje
 • spotřební daň (pohonné hmoty, tabák, alkohol)

Podrobnější informace na: www.dsf.gov.mo/?lang=en

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: