Madagaskar: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • česky: Madagaskarská republika (Republika Madagaskar)
 • malgašsky: Repoblikan´i Madagasikara
 • francouzsky: République de Madagascar

Prezident: Hery Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina

Předseda vlády: Olivier Mahafaly Solonandrasana

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha

 • 587 041 km2

Ostrovní stát v Indickém oceánu - čtvrtý největší ostrov světa a několik menších ostrovů.

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel 23 202 000 mil.(odhad červenec 2014)
 • Hustota zalidnění 35,2 obyvatel/km2
 • Podíl ekon. aktivního obyvatelstva 56,1 % (40,7 % obyv. ve věku 0-14 let)
 • 2,62 % (odhad 2014)

Národnostní složení

 1. Malgaši (Malagasy) malajsko-indonéského původu: Merina (Hova) 26 %
 2. „côtiers" smíšeného (afrického, arabského, malajsko-indonéského) původu: Betsimisaraka 15 %
 3. Betsileo 12 %
 4. Tsimihety 7 %
 5. Sakalava 6 %
 6. Antaisaka 5 %
 7. Antandroy 5 %
 8. Francouzi, Indové, Číňané, Komořané 24 %

Náboženské složení

tradiční víra (animisté) 52 %, katolíci 20 %, protestanti 20 %, muslimové 7 %

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úřední jazyk (podle ústavy la langue nationale): malgaština (malagasy)

Jazyk je indonéského původu a od 19. století používá jako písmo latinku.

Pracovním jazykem je francouzština; znalost angličtiny se rozšiřuje relativně pomalu.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

 2016

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

445

462

453

402

391

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

9,92

10,6

10,67

9,74

9,74

HDP růst (%)

3

2,3

3,3

3,1

4,1

Inflace (%, dle MMF)

5,7

5,8

6,1

7,4

6,4

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017

 V posledních letech i přes vnitrpolitické problémy byl růst ekonomiky uspokojující, zejména díky textilnímu průmyslu a bezcelnímu přístupu na trh v USA skrze zákon "African Growth and Opportunity Act". AGOA však díky neplnění podmínek byla ze strany USA v roce 2010 ukončena. To způsobilo dramatický pokles produkce a ekonomický úpadek. Velkým problémem je nekontrolovatelná deforestace ekosystému globálního významu. Domácí politické problémy dále zvýšily pokles v sektoru cestovního ruchu. Lehký ekonomický pokrok se však opět vrátil díky zpracovatelskému průmyslu a těžbě surovin. 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Příjmy

2,358

2,55

3,204

3,381

4,135

Výdaje

2,93

3,48

3,79

4,33

5,162

Saldo

-0,572

-0,93

-0,586

-0,949

-1,027

Hrubá zadluženost

7,192

7,93

8,931

10,157

13,426

Hrubá zadluženost jako % HDP

33

33,9

34,7

35,5

 42,3

Údaje v mld. ariary (MGA)
Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (data za 2016 jsou odhady; saldo vypočteno)

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet (mil. USD)

-758,65

-622,12

 

 

 -

 z toho zboží a služby bilance

-1042,2

-920,83

 

 

 

Kapitálový účet

119,93

133,63

 

 

 

Finanční účet

-672,58

839,48

     

Zdroj:  MMF Databáze WEO 2017

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka (Banque Centrale de Madagascar - http://www.banque-centrale.mg/)

 • Komerční banky BMOI (Banque Malgache de l´Océan Indien) - BNP-Paribas
 • BFV - Société Générale
 • BNI - Crédit Lyonnais Madagascar
 • Bank of Africa (BOA) - BTM Madagascar
 • Union Comercial Bank (UCB)
 • Caisse d`Epargne de Madagascar (CEM)
 • Compagnie Malgache de Banque (CMB)

Pojišťovny Na Madagaskaru existují 2 velké státní pojišťovny - Ny Havana a AR; další 2 menší pojišťovny jsou zaměřeny na pojištění vozidel - Avotra a Mama.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

O daňové soustavě se píše velmi málo. Vzhledem k probíhající reformě zřejmě neexistuje ucelená písemná podoba daňového systému.

Při dovozu se vybírají cla (0–25 %, která se vypočítávají z hodnoty CIF), dovozní daň (0–35 %), daň z přidané hodnoty (20 %) a případná spotřební daň (0–10

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: