Mali: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v mil. USD 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z ČR do Mali

48,2

53,0

55,8

54,3

28,3

Dovoz z Mali do ČR

1,3

1,5

1,0

0,3

0,2

Bilance

46,9

51,5

54,8

 54,0

28,1

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz

%

1

bavlněné látky

91,0

2

dětské pleny

2,4

3

obnošené oděvy

2,1

4

kyanidy

1,3

 

jiné položky

3,2

 

celkem

100,0

 

Dovoz

%

1

bavlna

34,6

2

různé výrobky

29,9

 

jiné položky

35,5

 

celkem

100,0

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb není v běžné statistice vykazována a je zřejmě minimální.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V roce 2013 zahájila v Mali průzkum ložisek zlata firma Mamico založená s účastí českého kapitálu. Seznamy vývozců nebo dovozců se nezveřejňují, ale je možné je odhadovat ze zbožové statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali (11.10.1962)
  • Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci (1.3.1961)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali (1.3.1961)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Tradičním obsahem rozvojové spolupráce je příležitostná nabídka českých vysokoškolských stipendií a v minulých letech bylo realizováno také několik menších projektů v zemědělství a vodohospodářství. Větším a zatím posledním byl projekt „Vyhodnocení surovinového potenciálu stavebních surovin pro surovinovou podporu rozvoje místní infrastruktury“ realizovaný v gesci MPO ČR v letech 2008-2012.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: