Mauritánie: Vztahy země s EU

7. 6. 2017

Tradičně byla hlavním směrem mauritánského vývozu Evropa. V posledních letech však výrazně posiluje vývoz do Asie, resp. Číny, která roce 2014 odebrala více jak 55 % mauritánského exportu. Jedná se zejména o železnou rudu, měď a ryby. Evropské země v roce 2014 přijaly cca 30 % mauritánského exportu. Mezi hlavní destinace mauritánského exportu tak kromě Číny patří Japonsko (ryby), Švýcarsko (zlato), Itálie, Španělsko, Francie (železná ruda) či Německo.

 

Přes 40 % dovezeného zboží do Mauritánie pochází z evropských států. Z hlediska dlouhodobé perspektivy a stability v obchodní výměně je jednoznačně nejdůležitějším mauritánským obchodním partnerem Francie, která zemi dodává jak přístroje, tak potraviny (v roce 2014 se na dovozu podílela z 12,1 %). Z evropských zemí patří k důležitým mauritánským dodavatelům také Nizozemí (cca 14,5 % na dovozu v roce 2014), Španělsko (9,2 %) či Německo. Významnou pozici však zastávají díky dodávkám ropy Spojené arabské emiráty (11 %). Svou roli importéra posílila v posledních letech díky diverzifikovanému dovozu (čaj, textil, malé stroje, auta aj.) také Čína (13 %). V dovozu do Mauritánie se také nově úspěšně etablovaly USA (5 % importu), Turecko (2 % importu) či Maroko (3,6 %).

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l'Union Européenne en République Islamique de Mauritanie

Adresse : Rue 42-163, B.P. 213, Tevragh Zeina, Nouakchott

Telephone : (00222) 45 25 27 24

Fax : (00222) 45 25 35 24

Courriel : delegation-mauritania@eeas.europa.eu

 

Diplomatické zastoupení evropských zemí v Mauritánii

Ambassade d'Allemagne Rue Mamadou Konaté - BP 372 Tevragh Zeina Nouakchott - Mauritanie Téléphone: +222 452 517 29 Fax: +222 452 517 22 Site: www.nouakchott.diplo.de

 

Ambassade d'Espagne

Adresse postale: B.P. 232 Nouakchott - Mauritanie Téléphone 1: +222 4529 8650 Téléphone 2: +222 4525 2080 Fax: +222 4525 4088 Email: emb.nouakchott@maec.es Site: www.maec.es

 

Ambassade de France

Quartier de Tevragh Zeina Rue Ahmed Ould Hamed Nouakchott - Mauritanie Téléphone: (00 222) 45 29 96 99 Télécopie: (00 222) 45 25 69 38 Email: amba@diplomatie.gouv.fr Site: www.france-mauritanie.mr

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Za poslední roky došlo ke zjednodušení dovozních procedur a k racionalizaci cel, nicméně zahraniční obchod je stále zatížen velkou byrokracií - Mauritánie tak je v rámci hodnocení Doing Business v oblasti zahraničního obchodu hodnocena na 168. příčce (ze 189 zemí).

 

Mauritánská celní nomenklatura odpovídá harmonizovanému systému WTO. Při dovozu je vyměřeno clo ad valorem na základě transakční hodnoty. Používány jsou tři výše cla: standardní 20 %, minimální 5 % (na zboží z vybraných zemí) a 0 % na vybrané zboží (základních potřeb). Nadto je třeba u většiny dováženého zboží uhradit daň ve výši 3 %. Na některé zemědělské produkty bývá také uplatněna sezónní daň.

 

Dovezené zboží je deklarováno do elektronického systému Sydonia. Při dovozu je požadována faktura zboží s uvedením jména a adresy dodavatele a odběratele, data a místa vystavení, použitého dopravního prostředku, množství, popisu zboží a jeho ceny, a podmínek dodání a platby. Dále je třeba doložit doklad o původu zboží a certifikát mauritánské inspekce (Société Générale de Surveillance), která zboží prohlédne a ověří jeho cenu a stav.

Dovoz je kontrolován velkoobchodními společnostmi navázanými na vládnoucí kruhy. Dovezené zbožíje následně distribuováno malými prodejci v kamenných prodejnách či na tržištích ve větších městech. Řada transakcí také probíhá v rámci neformálního sektoru. Při dovozu zboží se lze také setkat s probjémem zpoždění plateb dodavatelům.S konkrétními dotazy je možné se obrátit na honorární konzulát ČR v Nouakchottu.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Během 90. let 20. století se Mauritánie značně zadlužila. V roce 2000 tak byla zařazena do skupiny těžce zadlužených chudých zemí (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC). V první dekádě 21. století se dařilo dluh rapidně snižovat, zejména díky odpuštění 830 mil. USD v rámci iniciativy MDRI (Multirateral Debt Relief Initiative). Nicméně od roku 2007 dluh opět roste. V roce 2015 se celkový zahraniční dluh státu odhadoval na 4,676 mld. USD. Hlavními věřiteli jsou multilaterální organizace (kolem 54 % dlužné částky) - Africká rozvojová banka, Islámská rozvojová banka, Světová banka či Francouzská rozvojová agentura. Přes 44 % drží bilaterálně Libye, Kuvajt či fondy Abu Dhabi.

 

V únoru 2016 poskytla Světová banka finanční pomoc v hodnotě 10 milionů USD s cílem udržené rozvoje volné zóny v Nouadhibou. Volná zóna poskytuje fiskální výhody s hlavním cílem přilákát zahraniční investory a vyvýjet ekonomické aktivity.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: