Nepál: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002, kdy nově jmenovaná velvyslankyně EU v Nepálu pí Rensje Teerink předela pověřovací listiny prezidentu Ram Baran Yadavovi. Vztah EU-NP na politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Evropská unie sleduje vývoj v Nepálu a pravidelně vyzývá Nepál k vyřešení konfliktní situace a k demokratizaci země.

EU vypracovala ve spolupráci s vládou Nepálu strategický dokument shrnující zájmy ve vzájemné relaci na obou stranách a cíle, které si EU a NP společně vytyčili. Takzvaný Country Strategy Paper, byl přijat v roce 2007 na období 7 let a je hlavním dokumentem pokrývajícím také poskytování rozvojové pomoci NP, dalšími prioritami EU v NP jsou vzdělání, podpora mírového procesu a stability v zemi a jejích ekonomických kapacit. 

Více informací k EU v Nepálu lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú: http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/eu_nepal/political_relations/index_en.htm

 

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

V roce 2016 se vzájemný obchodní obrat oproti předchozímu roku výrazně snížil, když dosáhl výše 233 mil. EUR (370 mil. EUR v roce 2015). Dovoz činil 96 mil. EUR (98 mil. EUR v roce 2015), vývoz do Nepálu dosáhl hodnoty 137 mil. EUR (272 mil. EUR v r. 2015). Hlavními položkami dovozu z Nepálu jsou textil a oblečení, kůže a kožené výrobky, pokrývky hlavy, perly a stříbrné šperky nebo potravinářské výroby. EU naopak do Nepálu vyváží strojírenská zařízení, chemické látky, zemědělské výrobky, optická a foto-optická zařízení nebo zařízení a vybavení vztahující se k sektoru dopravy.

Podrobné statistiky:  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113424.pdf

 

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Viz body 3.1 a 3.2.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Relace Nepál-EU se datuje k roku 1973 a Delegace EU v Káthmándú byla otevřena v březnu 2002, kdy nově jmenovaná velvyslankyně EU v Nepálu pí Rensje Teerink předela pověřovací listiny prezidentu Ram Baran Yadavovi. Vztah EU-NP na politické a ekonomické úrovni se však vyvíjel kontinuálně po několik předcházejících desetiletí a nyní je jedním z vyjádření partnerství mezi oběma entitami zasedání Společného výboru, který se schází ob rok a který byl ustanoven na základě přijetí EU-NP Dohody o spolupráci přijaté v roce 1996.

EU je největším poskytovatelem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Evropská unie sleduje vývoj v Nepálu a pravidelně vyzývá Nepál k vyřešení konfliktní situace a k demokratizaci země. V polovině r. 2013 došlo k velké aktivaci mezinárodních aktérů, kteří prostřednictvím návštěv v Nepálu, jednáními se členy místní vlády a řadou prohlášení a diplomatických demarší apelovali na představitele Nepálu, aby nejprve ustavil dočasnou vládu a poté vypsal termín voleb, což se zcela jistě pozitivně zasadilo o pozitivní vývoj v zemi. Oznámení termínu voleb přineslo částečné uklidnění situace a také zahraničních partnerů, pro které se stávala spolupráce s nestabilní vládou a nepálskými organizacemi čím dál obtížnější jak s ohledem na investice, tak poskytovanou rozvojovou pomoc. Během voleb v roce 2008 a 2013 vyslala EU do Nepálu desítky pozorovatelů.

EU vypracovala ve spolupráci s vládou Nepálu strategický dokument shrnující zájmy ve vzájemné relaci na obou stranách a cíle, které si EU a NP společně vytyčili. Takzvaný Country Strategy Paper, byl přijat v roce 2007 na období 7 let a je hlavním dokumentem pokrývajícím také poskytování rozvojové pomoci NP, dalšími prioritami EU v NP jsou vzdělání, podpora mírového procesu a stability v zemi a jejích ekonomických kapacit. 

Dalším klíčovým dokumentem ve vztahu EU-NP je "Peace and Development Strategy 2010-2015", pětiletý dokument vztahující se k mírovému, rekonciliačnímu procesu v NP a jeho stranami jsou i další mezinárodní partneři mimo EU.

Více informací k EU v Nepálu lze nalézt přímo na webu Delegace EU v Káthmándú: http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/eu_nepal/political_relations/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nepál je v kategorizaci OSN řazen mezi tzv. Least Developed Countries (LDC) a ve vztahu k EU spadá pod preferenční režim „Everything But Arms“. Tato iniciativa poskytuje Nepálu výhodnější obchodní režim v obchodních vztazích, jehož nejviditelnějším projevem je například bezcelní dovoz nepálských výrobků na trh EU, kromě zbraní a munice, a rovněž bez stanovení kvantitativních omezení (mimo banánů, rýže a cukru na přechodnou dobu).

V roce 2015 dosáhl objem obchodu EU-Nepál 370 mil EU (+ 49 % proti roku 2014), z čehož dovoz  z Nepálu byl v hodnotě 98 mil EUR (+12,6 % proti 2014) a vývoz EU do Nepálu dosáhl hodnoty 272 mil EUR (zdvojnásobení proti 2044). EU je tak třetí hlavní obchodní partner Nepálu, hlavními položkami dovozu z Nepálu jsou textil a oblečení, kůže a kožené výrobky, pokrývky hlavy, perly a stříbrné šperky nebo potravinářské výroby. EU naopak do Nepálu vyváží strojírenská zařízení, chemické látky, zemědělské výrobky, optická a foto-optická zařízení nebo zařízení a vybavení vztahující se k sektoru dopravy.

Vzájemný obchod EU s Nepálem, v němž vykazuje EU kladnou bilanci, má v posledních třech letech vzestupný trend, přičemž roste zejména vývoz EU, který se v roce 2015 proti roku 2013 téměř ztrojnásobil.

Podrobné statistiky:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Viz body 3.1 a 3.2.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: