Nikaragua: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Nikaragua
 • República de Nicaragua

Složení vlády:

 • Prezident republiky: Daniel Ortega Saavedra
 • Ministr zahraničních věcí: Samuel Santos López
 • Ministr průmyslu a obchodu: Orlando Solorzano Delgadillo
 • Ministr dopravy a infrastruktury: Ing. Pablo Fernando Martínez Espinoza
 • Ministryně obrany: Dra. Martha Elena Ruiz Sevilla
 • Ministryně životního prostředí: Juana Argeňal Sandoval
 • Ministryně zdravotnictví: Dra. Sonia Castro González
 • Ministryně vnitra: Ana Isabel Morales Mazún
 • Ministr finance: Iván Acosta Montalván
 • Ministr energetiky: Salvador Mansell
 • Ministryně školství, kultury a sportu: Miriam Ráudéz Rodríguez
 • Ministr zemědělství a lesnictví: Ariel Bucardo Rocha
 • Ministr pro spolupráci komunit: Pedro Antonio Haslam Mendoza
 • Ministryně pro rodiny: Marcía Ramírez Mercado
 • Ministryně práce: Alba Luz Torres Briones

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V Nikaragui žije podle posledního sčítání z roku 2012 celkem 6,07 mil. obyvatel a hustota osídlení činí 51 obyvatel/km2.Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je cca 1,4 mil. Dle sčítání z roku 2012 činil roční přírůstek 1,1 %, na jeho výši se nejvíce podíleli indiáni a míšenci.

Obyvatelstvo tvoří z 69 % míšenci, 17 % běloši, 9 % černoši, 5 % indiáni.

Náboženské vyznání:

 • 58 % římskokatolické
 • 21 % evangelické
 • 1,6 % Moravská církev (Moravian Church)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nikaragujská ekonomika vzrostla v roce 2015 o 4,9 %. Důvodem růstu byla především zvýšená spotřeba domácností a vnější poptávka. Největší růst zaznamenalo stavebnictví 25,4 %. Převážná část oblastí hospodářství zaznamenalo přírůstky, i když mírné – finanční služby 9,5 %, obchod a služby 7 %, hotely a restaurace 5,5 %, doprava a komunikace 5,3 %. Naopak zpracovatelský průmysl, rybolov a těžba nerostných surovin zaznamenala negativní růst.

Meziroční míra inflace dosáhla 3,05 %.

Devizové rezervy dosáhly historického maxima 2,4923 mld. USD.

Nikaragujští občané žijící v zahraničí zaslali v minulém roce prostředky v hodnotě 1,1934 mld. USD (nárůst o 5,0 %).

Kurz córdoba (NIC) vůči americkému dolaru (USD) se v roce 2015 pohyboval v rozmezí 26,6019 – 27,9133 NIC/USD.

Příliv přímých zahraničních investic se odhaduje na 1,4 mld. USD, stejný nebo o trochu vyšší než v roce 2014. Investice směřovaly především do průmyslu, zemědělství, obchodu a služeb, cestovního ruchu a telekomunikací.

Vývoz poklesl o 8 %. Nejdůležitějšími exportní položkou je maso, následováno kávou a zlatem. Dovoz poklesl o 0,3 %, hlavní dovozní položky jsou spotřební zboří a elektronika.

K 31. prosinci 2014 vypršel preferenční režim, který poskytovaly USA od roku 2006 na dovoz nikaragujského oblečení vyrobeného v zóně volného obchodu z materiálů nepocházejících z CAFTA.

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP/ob. (USD)

1626,9

1719,5

1772,8

1902,2

2026,7

HDP (mil. NIC)

137638,3

145333,0

151921,3

158856,8

166686,8

Růst HDP (%)

6,2

5,6

4,5

4,6

4,9

Inflace (%)

7,95

6,62

5,67

6,48

3,05

Nezaměstnanost

5,93

5,92

7,4

5,9

 

Zdroj: Banco Central de Nicaragua


zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

34544,6

40722,2

44033,6

50684,7

58164,7

Výdaje

36690,2

42485,4

46524,4

54684,1

63641,3

Saldo

-2145,6

-1763,2

-2490,8

-3999,4

-5476,6

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. NIC

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance v mil. USD

 

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet

-1177,7

-1098,3

-1180,1

-913,4

-1045,2

Finanční účet

-1443,4

-1823,2

-1280,7

-1012,9

-1067,6

Kapitálový účet

251,5

238,8

228,6

298,3

363,2

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, mil. USD

Devizové rezervy v mil. USD

 

2011

2012

2013

2014

2015

Devizové rezervy

1892,23

1887,21

1992,96

2276,2

2492,3

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

 


Veřejný dluh

 

2011

2012

2013

2014

2015

Veřejný dluh/HDP

43,7

42,9

43,4

40,7

37,9

Zahraniční zadluženost (mil. USD)

4263,2

4480,8

4723,7

4796,0

4804,4

Dluhová služba (mil. USD)

98,5

99,6

112,2

133,9

156,4

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Země je otevřená bankovnímu podnikání. Úkoly centrální banky plní Banco Central de Nicaragua, www.bcn.gob.ni.

Bankovní instituce

Finanční společnosti

 • Financiera FUNDESER, Sociedad Anónima - (FUNDESER)
 • Financiera Fama S.A. - (FAMA)
 • Financiera Finca Nicaragua, S.A. - (FINCANICARAGUA)

Subjekty operující s elektronickými penězi:

Reprezentační kanceláře:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V Nikaragui se daň z příjmu fyzických osob pohybuje od 10 % do 30 %. Sazba 30 % platí při příjmech vyšších než 500 tis. NIC. Stejně tak jsou zdaněné příjmy právnických osob, tedy sazbou 30 %. Sazba daně z přidané hodnoty je 15 %. Existuje výjimečné snížení na 6 % v případě mezinárodních letů, hotelových ubytování atd. Základní suroviny (voda, energie atd.) nejsou zdanitelné.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: