Doprava a spoje

29. 3. 2006 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Dokument v oborových informacích zahrnující údaje a data o dopravě a spojích.

Do odvětví dopravy se zařazují ekonomické subjekty, které obstarávají přemísťování nákladů a osob v těchto oborech: železniční doprava, silniční doprava, potrubní doprava, vnitrozemská vodní doprava a letecká doprava. Podle mezinárodní metodologie se do odvětví dopravy navíc zahrnují subjekty zabezpečující vedlejší a pomocnou činnost v dopravě včetně činnosti cestovních kanceláří.

Do odvětví spojů se zařazují právní subjekty a jejich výkonné jednotky působící v oblasti poštovní a kurýrní činnosti a v oblasti telekomunikací. Česká pošta, státní podnik v rámci poštovních služeb, zajišťuje služby poštovních zásilek a poštovních poukazů. Kromě toho navíc provádí širokou škálu činností na základě individuálních smluvních vztahů. K telekomunikačním službám patří vysílání, přenos a přijímání informací jakéhokoliv druhu formou znaků, řeči, zvuku nebo obrazu pomocí telekomunikačního zařízení.
Většinu údajů ČSÚ přebírá z jiných zdrojů.

Nejnovější čísla v Rychlých informacích

Publikace

Časové řady

Metodika

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek