Panama (vč. volné zóny): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraničněobchodní obrat mezi ČR a Panamou je poměrně velmi nízký a zdaleka neodpovídá potenciálu, které obě ekonomiky představují.

V roce 2015 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Panamou 10 mil. USD (dostupné údaje za leden-listopad 2015), z toho český export činil 4,7 mil. USD a dovoz 5,2 mil. USD s minimálním schodkem na české straně.

Objem dvoustranného obchodu neodpovídá možnostem a potenciálu obou zemí. Propad objemu oproti loňskému roku je dán ukončením dodávek energetického zařízení (turbíny, turbosoustrojí, generátory, montážní služby) ze strany Doosan Škoda Power pro elektrárnu Paco. Tento export činil více než 28 mil. USD (jednalo se o kontrakt pro pro elektrárnu El Paco, kterou jako EPC kontraktor realizovala společnost SK Engineering and Construction z Korejské republiky a česká společnost Doosan Škoda Power, vlastněná jihokorejskou společností DHIC-Doosan Heavy Industries and Costruction, dodávala turbíny a turbosoustrojí 2x153 MW).

Z osobních jednání tituláře s představiteli panamské vlády je patrný zájem obou stran na navýšení dvoustranné obchodní výměny do budoucna při udržení vyrovnané obchodní bilance a maximálního využití benefitů, které poskytuje exportérům obou zemí dohoda o volném obchodu mezi EU a Střední Amerikou (v platnosti od 1.8. 2013).

Obchodní výměna ČR - Panama (mil. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz ČR

18,2

17,7

14,5

43,4

 4,7

Dovoz ČR

10,8

6,8

6,9

6,9

5,2

Obrat

29,1

24,5

21,4

50,3

10,0

Bilance

+7,4

+10,9

+7,6

+36,5

-0,5

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Panamy:

Pokud jde o zbožovou strukturu vývozu ČR na panamský trh, v loňském roce převládala v českém exportu elektronika a elektrotechnické přístroje – holící strojky, telefony, přístroje pro příjem a vysílání hlasu, elektrické kabely (HS 85, 1,6 mil. USD), dále mechanické stroje (HS 84, 902 tis. USD), sklo a výrobky ze skla (HS 70, 575 tis. USD), plasty a výrobky z plastů (HS 39, 368 tis. USD), lékařský nábytek (HS 94, 233 tis. USD), alkoholické nápoje (HS 22, 207 tis. USD), optické, měřící a kontrolní přístroje (HS 90, 170 tis. USD), výrobky ze železa a oceli (HS 73, 126 tis. USD), slad (HS 11, 113 tis. USD), hračky, sportovní potřeby a společenské hry (HS 95, 68 tis. USD)

Dovoz ČR z Panamy:

Naopak v panamském vývozu do ČR v uplynulém období jednoznačně dominovaly zemědělské položky. Více než 85 % exportu představovaly banány (HS 08, 4,5 mil. USD), dále kosmetika – toaletní vody a parfémy (HS 33, 159 tis. USD), alkoholické nápoje (HS 22, 113 tis. USD), bavlna (HS 52, 125 tis. USD) a káva (HS 09, 43 tis. USD).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude mít námořní nákladní doprava, cestovní ruch a obchodní služby.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce dosud neexistují. Významným distributorem českých exportních artiklů je firma TESA, distributor vozů Škoda.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemná smluvní základna se opírá o existenci „Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic“ platné od roku 2000 a „Dohody o zrušení vízové povinnosti“ platné od roku 2004, „Dohodu o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi ČR a Panamou“ (podepsána v Panamě, dne 14. 2. 2000). Dne 4. 7. 2012 byla v Panamě podepsána mezi oběma zeměmi „Dohoda o zabránění dvojímu zdanění“. Z dříve podepsaných dohod čekají na renegociaci Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Panamskou republikou (podepsána v Panamě, 17. 10. 1977) a Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Panamskou republikou (podepsána v Panamě, 17. 4. 1979).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Panama není zařazena mezi prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce. Proto se rozvojová spolupráce vůči této zemi omezuje pouze na poskytování vládních stipendií panamským studentům ke studiu na českých vysokých školách.

Na školní rok 2015/2016 nabídla ČR Panamě další dvě vládní stipendia v češtině v magisterském a doktorském studijním programu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: