Papua Nová Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna  ČR - PNG 2012-2016
   2012 2013 2014 2015 2016
Vývoz  1 310 676 395 887 1296
Dovoz  1 023 1 981  533 104 149
Obrat  2 334 2 657  928 991 1445
Saldo  287 -1 306  -137 784 1147

Zdroj: ČSÚ

Obrat vzájemného obchodu meziročně vzrostl o 46 %, přičemž dovoz i vývoz vzrostly téměř vyrovnaně, a to o 43,5 % v případě dovozu a o 46,1 % v případě vývozu. Po roce 2015, kdy se bilance vzájemného obchodu dostala do kladných hodnot, tento trend v roce 2016 pokračoval. Vzájemný obchod ČR a PNG je vzhledem k relativně malému celkovému objemu charakterizován poměrně velkými meziročními výkyvy co do množství i skladby produktů. Zvýšení vývozu je možné spojit s českými subdodávkami výstavby zdravotnického zařízení ve městě Goroka.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky dovozu z PNG 2016

Kód zboží Název zboží Hodnota USD (tis.)
901 Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky 84
905 Vanilka 20
1516 Tuky oleje živočišné rostlinné frakce 13
3901 Polymery ethyleny v primárních formách 5
8542 Obvody integrované elektronické 3
9705 Sbírky předměty sběratelské pro sbírky 1
7118 Mince 0
505 Kůže aj části ptačího těla s péry peří odpad 0
511 Výrobky živočišného původu j.n. zvířata mrtvá 0
2101 Výtažky esence koncentráty kávy čaje maté ap 0

 Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky vývozu do PNG 2016

Kód zboží Název zboží Hodnota USD(tis.)
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 307
7610 Konstrukce hliníkové části desky profily apod 296
8307 Hadice z kovů obecných i s příslušenstvím 114
8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj 73
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 59
7308 Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli 51
4418 Výrobky stavebního truhlářství,tesařství apod,ze dřeva 49
8205 Nástroje ruční jn svěráky kovadliny ap 42
3922 Vany koupací sprchy umyvadla ap výr z plastů 39
8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj 22

Zdroj: ČSÚ

Skladba dovozu z PNG do ČR odpovídá exportnímu profilu PNG. Dominuje káva, vanilka a živočišné tuky a výrobky z ryb. Naopak zcela absentuje tradiční kaučuk. Český export do PNG se skládá převážně ze strojů a přístrojů, převážně telekomunikačních, či konstrukčních a kovových prvků (vodiče).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB statistiky vzájemné výměny služeb s PNG nezveřejňuje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné české investice v PNG.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné bilaterální smlouvy s PNG.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika realizovala v roce 2007 v PNG malý lokální projekt rozvojové spolupráce "Schola Ludus: nová šance pro děti z novoguinejské vesnice Nagada". Projekt zahrnoval výstavbu dvou budov školy a rezervoáru na pitnou vodu. Škola byla slavnostně otevřena 1. března 2008. Evidovány jsou ojedinělé projekty neziskových organizací a církví na podporu školní výuky, výživy dětí a přidružených oblastí.

Další malý lokální projekt bude realizován v tomto roce s termínem ukončení v říjnu 2017. V rámci projektu dojde k výstavbě a vybavení zdravotní stanice ve vesnici Wanang. PNG se svými cca 8 miliony obyvatel má obecně špatný stav zdravotnictví 1/ s nízkým pokrytím mimo hlavní město Port Moresby (pouze 51 z 400 lékařů, kteří připadají na 85 % obyvatel), 2/ s velmi omezeným přístupem ke zdrojům pitné/čisté vody a 3/ se vzrůstajícím počtem obyvatel infikovaných virem HIV. Toto zdravotnické zařízení bude sloužit také pro dalších 6 spádových vesnic (2-3 tisíce obyvatel), které jsou do této chvíle bez možnosti základní zdravotní péče. Projekt bude realizován prostřednictvím The New Guinea Binatang Research Center. Jedná se o neziskovou organizaci, kterou spoluzakládal a na jejímž vedení se podílí také prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (vedoucí laboratoře tropické ekologie, Entomologický ústav, AV ČR).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: