Papua Nová Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní bilance ČR – Papua Nová Guinea (v tis. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

739

1 310

676

395

888

Dovoz

72

1 024

1 981

533

105

Obrat

811

2 334

2 657

929

993

Saldo

666

287

-1 306

-138

782

Zdroj: ČSÚ

Obrat vzájemného obchodu meziročně vzrostl o 7%, přičemž dovoz poklesl o 80,2%. Vývoz naopak vzrostl o 124%. Bilance vzájemného obchodu se tak poprvé po dvou letech stala kladnou. Podařilo.  Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vzájemný obchod vzhledem ke svému relativně malému celkovému objemu, je náchylný k prudkému zvýšení či snížení svých hodnot v případě větší jednorázové dodávky jedním či druhým směrem. Pokles dovozu je možné mimojiné přičítat klesajícím cenám komodit (viz kapitola 4.2). Zvýšení vývozu je možné spojit s českými subdodávkami výstavby nemocnice v PNG.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 Nejvýznamnější položky dovozu z PNG 2015
Kód zboží Název zboží Hodnota USD(tis.)
0901 Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky 52
1516 Tuky oleje živočišné rostlinné frakce 15
0511 Výrobky živočišného původu j.n. zvířata mrtvá 9
8516 Ohřívače vody žehličky přístr pro vytápění ap 2
0908 Oříšek a květ muškátový,amomy,kardamomy 2
6911 Nádobí aj předměty pro domácnost z porcelánu 1
8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj 1
4911 Výrobky tiskařské ostatní vč obrazů rytin aj 1
2101 Výtažky esence koncentráty kávy čaje maté ap 0
9611 Razítka pečetítka číslovačky ap ruční sázítka 0

Zdroj: ČSÚ

 Nejvýznamnější položky vývozu do PNG 2015
Kód zboží Název zboží Hodnota USD(tis.)
8517 Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn 175
8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj 168
9506 Potřeby pro tělocvik atletiku aj sporty 132
8307 Hadice z kovů obecných i s příslušenstvím 78
6910 Výlevky umyvadla vany bidety apod keramické 66
8701 Traktory 63
7326 Výrobky ostatní z železa oceli 46
3922 Vany koupací sprchy umyvadla ap výr z plastů 44
8479 Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn 21
8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny 13

Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, vzájemný obchod ČR a PNG je vzhledem k celkově relativně malému objemu charakterizován poměrně velkými meziročními výkyvy nejen co do množství, ale i do skladby. Skladba dovozu z PNG do ČR odpovídá exportnímu profilu PNG. Dominuje káva, tuky a výrobky z ryb. Naopak zcela absentuje tradiční kaučuk.

Český export do PNG se skládá převážně ze strojů a přístrojů, převážně telekomunikačních, či konstrukčních a kovových prvků (vodiče).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČNB statistiky vzájemné výměny služeb s PNG nezveřejňuje.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné české investice v PNG.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ZÚ Kuala Lumpur neregistruje žádné bilaterální smlouvy s PNG.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika realizovala v roce 2007 v PNG malý lokální projekt rozvojové spolupráce "Schola Ludus: nová šance pro děti z novoguinejské vesnice Nanga". Projekt zahrnoval výstavbu dvou budov školy a rezervoáru na pitnou vodu. Škola byla slavnostně otevřena 1. března 2008. Evidovány jsou ojedinělé projekty neziskových organizací a církví (Papežská misijní díla) na podporu školní výuky, výživy dětí a přidružených oblastí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: