Paraguay: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Paraguayská republika
 • República del Paraguay
 • Tetá Paraguay /guaraní/
 • Republic of Paraguay

Prezident Horacio Manuel Cartes byl jmenován 15.8.2013, volební období mu končí v roce 2018.

Víceprezedentem byl zvolen Juan Afara.

Složení vlády

 • Ministr zahraničních věcí: Eladio Loizaga
 • Ministr zemědělství a chovu dobytka: Juan Carlos Baruja
 • Ministr financí: Santiago Peňa Palacios
 • Ministr školství a kultury: Enrique Riera Escudero
 • Ministr průmyslu a obchodu: Gustavo Alfredo Leite Gusinky
 • Ministr veřejných prací a telekomunikací: Ramón Jiménez Gaona Arellano 
 • Ministr veřejného zdraví a sociálního blahobytu: Antonio Barrios
 • Ministr vnitra: Lorenzo Lezcano Sánchez
 • Ministr spravedlnosti: Ever Martínez
 • Ministr národní obrany: Diógenez Martinez
 • Ministr práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení: Guillermo Sosa Flores
 • Ministryně pro otázky žen: Ana María Baiardi Quesnel

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel v roce 2013 byl 6,568 mil., z toho městské obyvatelstvo tvoří 61,4 % a venkovské 38,6 %. Hustota 19,5 obyvatel/km2. Novější data nebyla publikována.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Porodnost byla následující: 1995-2000 - 3,9 %, 2000-2005 - 3,5 %,  2005-2010 - 3,1 %. Úmrtnost se pohybovala v dekádě 2000-2010 kolem 5,6 %/1000 obyvatel.
Demografické složení v roce 2010 (% celkové populace)

do 14 let

15-64 let   

nad     65 let

celkem

   33,5

    61,3

    5,2

  100

Národnostní složení

 1. Paraguayci (mestici) 91 %, Indiáni (guaraní) 3 %,  Evropané 3 %, zbytek Němci, Japonci a další.

Náboženské složení

 • Ústavou je zaručena náboženská svoboda, žádné náboženství není ustanoveno jako oficiální. Převažuje náboženství  římskokatolické  (90 %), zbytek tvoří menonité a jiná protestantská vyznání.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Růst HDP ročně (%)

-1,2

14,2

4,7

3,0

4,0 

HDP (mld. USD)

24,937

28,334

29,704

30,595

31,818 

HDP per capita (USD)

3 821

4 408

4 605

4 052

3826 

Nezaměstnanost (%)

5,8

5,4

5,5

7,3

8,2 

Inflace (%)

4,0

3,7

4,2

3,1

3,9 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond, Banco Central Paraguay

Paraguay je po zvolení nového prezidenta zemí, která se snaží přitáhnout zahraniční investice a která investuje velké prostředky do infrastruktury. Celá země prochází modernizací a pokrok je vidět všude. Jedná se o stabilní politický režim, v ekonomické oblasti velmi liberální. Daňové zatížení je nejmenší z celé Latinské Ameriky. Určitě jde o velmi perspektivní trh.

Paraguay se snaží urychlit jednání o uzavření dohody Mercosuru s EU.

Pro rok 2017 odhaduje Centrální banka růst ve výši 4,2 %, o něco vyšší než v roce 2016. Inflace by se měla udržet nízká, neočekávají se žádná nepříjemná překvapení.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Výdaje v % HDP

25,31

23,57

24,23

25,45

27,52 

Vývoj bilance příjmů a výdajů za posledních 5 let (v národní měně v mld. guaraní)

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Příjmy

25 731

27 608

32 228

 35 272

31 251 

Výdaje

27 554

29 434

32 965

35 801

31 443 

Saldo

-1 823,368

-1 826,224

-736,623

- 529  - 192 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Běžný účet plat. bilance (mil. USD)

-231,49

620,55

15,00

- 354,60 

- 156,60 

Kapitálový a finanční účet (mil. USD)

518,09

244,91

921,23

   795,12 

489,56 

Devizové rezervy (v mil. USD)

4 994

5 876

6 914

6 589

 6 925

Devizové rezervy (změna v mil. USD)

24,53

-1 035,69

1 038,00

-325

 336

Zahraniční dluh (mil. USD)

2 241

2 676

5 400

5 464

6 294 

Veřejný dluh (% HDP)

15,9

16,8

17,6

19,7

23,1 

Zdroj: Banco Central de Paraguay

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banco Central del Estado je emisní bankou, podílí se na formulování monetární a úvěrové politiky a udržuje stabilitu měny. 

Paraguayský finanční sektor je otevřený. Mezinárodní banky mohou operovat v zemi za stejných podmínek jako banky místní. Jednotlivé banky mohou volně stanovovat úrokové míry na depozita a úvěry. Kromě toho všechny finanční transakce mohou být sjednávány a prováděny v místní měně nebo v jiné volně směnitelné měně. Neexistují restrikce pro transfer fondů do zahraničí a zahraniční finanční instituce mohou participovat na trhu obligací.

V současné době je paraguayský bankovní systém tvořen 14 bankami s paraguayským kapitálem a 3 bankami zahraničními. Všeobecně je paraguayský bankovní systém považován za málo efektivní a předimenzovaný. Trpí nedostatečnou kontrolou i vysokými úrokovými sazbami, které odrazují střednědobý a dlouhodobý kapitál. Kapitál krátkodobý je většinou spekulativního charakteru. Charakteristická je kapitálová koncentrace, takže např. 50 % bankovních operací se provádí ve 4 bankovních institucích.

Finanční a bankovní sektor v roce 2016:

Paraguayský bankovní systém je tvořený jednou státní bankou a 13 soukromými bankovními institucemi, dále fungují 3 zahraniční banky.

Seznam všech bank.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém v Paraguayi upravuje Daňový zákoník z října 2006 (v pdf formátu) a zákon č. 125/91, jehož 4. edice byla publikovaná 14. srpna 2012 a vychází v knižní podobě pod názvem „Libro Sistema Tributario de la República del Paraguay“.

Zákon 2421/2004 nově zavádí daň z příjmu fyzických osob. Sazba je diferencována podle výše ročních příjmů, 8% pro občany s příjmem nižším než 120násobek minimálního platu, 10% pro ostatní s tím, že byl stanoven kalendář postupně upravující zdanitelné minimum až na hranici 36násobku.

K dalším důležitým daním patří:

 • daň z příjmu malého poplatníka (osoby samostatně výdělečně činné), vztahuje se na osoby s ročním příjmem pod 100.000.000 guaraní, sazba 10%,
 • daň ze zemědělsko-potravinářské činnosti, vztahuje se na vlastníky využívané půdy o rozloze nad 20 ha a podle velikosti pozemků v určitých oblastech je sazba 2,5 nebo 10%,
 • daň z příjmu právnických osob 10%,
 • daň z přidané hodnoty, sazba se podle druhu zdaňovaného subjektu pohybuje mezi 1 a 10%.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: