Rwanda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

 

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

1 883

26

1857

2014

2 045

96

1949

2015

1 952

337

1615

2016

8 726

732

7993

2017

2 324

1 156

1168

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Období

Vývoz USD(tis.)

Dovoz USD(tis.)

Bilance USD(tis.)

2013

1 883

26

1857

2014

2 045

96

1949

2015

1 952

337

1615

2016

8 726

732

7993

2017

2 324

1 156

1168

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

 

Název zboží

Vývoz USD(tis.)

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

845

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

557

Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec

492

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

193

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

80

Hračky hry potřeby sportovní

68

Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované

59

Šelak,gumy,pryskyřice aj štávy výtažky rostl.

9

Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap

9

Mýdlo přípravky prací mazací lešticí aj vosk

5

 

Název zboží

Dovoz USD(tis.)

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

455

Rudy kovů strusky popely

443

Káva čaj maté koření

216

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

31

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie

6

Výrobky ze slámy aj mater výrobky košikářské

2

Ovoce ořechy jedle slupky citr plodů melounů

1

Rostliny živé a výrobky květinářské

0

Výrobky farmaceutické

0

Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap

0

 zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Rwandy je zatím nulový. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Společnost Rwanda Rudniki, těžící tantalovou a cínovou rudu, je spoluvlastněná českým kapitálem.  

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Diplomatické styky na úrovni velvyslanectví byly navázány mezi bývalou ČSSR a Rwandou dne 24. 7. 1965.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci (Kigali, 29. 11. 1972)

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci (Kigali 4.8.2014)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rwanda je příjemcem rozvojové pomoci a je na ní i přes snahu vlády stále silně závislá – plných 40–50 % výdajů státního rozpočtu je kryto vnějšími zdroji.

Od roku 1963 podporovala světová banka prostřednictvím IDA 70 projektů. V současné době jsou aktivní projekty ze strany IBRD/IDA především v oblasti všeobecné podpory sektoru venkova (druhá fáze), rozvojový program na podporu konkurenceschopnosti místní výroby, modernizace elektrické sítě, investice do infrastruktury venkova a další.

V kontextu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nepatří Rwanda k prioritním zemím. V zemi tak nejsou realizovány žádné velké bilaterální projekty.

Česká republika poskytuje příležitostně financování v rámci programu malých lokálních projektů. Více informací o možnostech zapojení do malých lokálních projektů lze získat na:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/sektory_projekty/male_lokalni_projekty/index.html

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: