Rwanda: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

tis USD

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

USD

USD

USD

2010

603

24

627

579

2011

745

29

774

716

2012

1 411

10

1 421

1 401

2013

1 901

26

1 927

1 875

2014

2 060

99

2 159

1 961

2015

1 969

339

2 308

1 630

2015/I

11

23

34

-12

2016/I

229

0

229

229

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obsah neuveden

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

položka VÝVOZ

hodnota tis.CZK

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

23871

Břitvy strojky čepelky holicí

9776

Knihy brožury letáky ap výrobky tiskařské

5034

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat

1175

Mýdlo ap výrobky papír plsť aj pokryté mýdlem

477

Oděvy obnošené aj výrobky textilní opotřebené

338

Desky filmy ploché fotografické citlivé neexp

275

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

221

Transformátory el měniče statické induktory

207

Přípravky na vlasy

191

 

položka DOVOZ

hodnota tis.CZK

Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky

1 727

Mince

101

Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr

67

Tepláky oděvy lyžařské plavky oděvy jiné

60

Rudy niobu tantalu vanadu zirkonu koncentráty

12

Šrouby vruty matice podložky aj z železa ocel

1

Nástroje vyměnitelné pro nářadí stroje obráb

1

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Objem vývozu služeb z ČR do Rwandy je zatím nulový. Příležitosti lze v omezené míře spatřovat v oblasti strategických služeb, především informačních technologiích.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Společnost Rwanda Rudniki, těžící tantalovou a cínovou rudu, je spoluvlastněná českým kapitálem.  

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Diplomatické styky na úrovni velvyslanectví byly navázány mezi bývalou ČSSR a Rwandou dne 24. 7. 1965.

Uzavřené smlouvy: Dohoda o vědeckotechnické spolupráci (Kigali, 29. 11. 1972)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rwanda je příjemcem rozvojové pomoci a je na ní i přes snahu vlády stále silně závislá – plných 40–50 % výdajů státního rozpočtu je kryto vnějšími zdroji.

V rámci jednání mezi vládou Rwandy a představiteli Evropské komise, které se týkalo „Country Strategy Paper“, bylo dohodnuto, že pro období 2008–2013 obdrží Rwanda finanční podporu ve výši 290 mil. EUR v rámci obálky A a 4,4 mil. EUR v rámci obálky B.

Od roku 1963 podporovala světová banka prostřednictvím IDA 70 projektů. V současné době jsou aktivní projekty ze strany IBRD/IDA především v oblasti všeobecné podpory sektoru venkova (druhá fáze), rozvojový program na podporu konkurenceschopnosti místní výroby, modernizace elektrické sítě, investice do infrastruktury venkova a další.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: