San Marino: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu (Svatý stolec)

Země je relativně bohatá, životní úroveň obyvatelstva odpovídá standardům nejvyspělejších regionů Itálie. Ekonomika San Marina byla tradičně založena na zemědělství, lesnictví a těžbě kamene, avšak během druhé poloviny dvacátého století význam těchto odvětví výrazně poklesl. V současné době je ekonomika země založena na cestovním ruchu a službách s ním spojených, na bankovnictví, na průmyslové výrobě (stavební hmoty, textil, dřevozpracující a nábytkářský průmysl, elektronika), na řemeslné výrobě (výrobky kožené a keramické, opracování dřeva, kovu a kamene) a na potravinářství; významná je i produkce v oblasti filatelie a numismatiky. Z nerostných přírodních zdrojů má země k dispozici pouze stavební kámen. San Marino má celní a měnovou unii s Itálií a jejím prostřednictvím s Evropskou unií.

V rámci hospodářské politiky se RSM zaměřuje na podporu a rozvoj cestovního ruchu (v poslední době na jeho nové formy – např. kongresová turistika) a na podporu moderních odvětví průmyslu a služeb.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Republika San Marino - zkratka RSM (italsky: Repubblica di San Marino)

Funkci hlavy státu vykonávají kapitáni - regenti (Capitani Reggenti), volení parlamentem, tj. Velkou generální radou (60 členů).  Jsou voleni každých šest měsíců a funkce se ujímají 1. dubna resp. 1. října. Společně řídí Velkou generální radu (Consiglio Grande e Generale), Státní kongres (vládu) a Radu dvanácti (Consiglio dei XII). Mají vůči sobě právo veta. Současnými kapitány – regenty jsou  Andrea Belluzzi a Roberto Venturini.

Současná vláda (Státní kongres, Congresso di Stato) je složena z koalice složené z následujících stran:

 • Křesťansko-demokratická strana San Marina (Partito Democratico Cristiano Sammarinese, PDCS),
 • My Sanmarinci (Noi Sammarinesi, NS)
 • Strana socialistů a demokratů (Partito dei Socialisti e dei Democratici, PSD)
 • Lidová aliance (Alleanza Popolare, AP)

Složení vlády:

 • Pasquale Valentini (PDCS) – státní tajemník pro zahraniční a politické záležitosti GIAN
 • Carlo Venturini (PDCS) – státní tajemník pro vnitřní záležitosti, veřejnou správu, spravedlnost
 • Claudio Felici (PSD) – státní tajemník pro finance, rozpočet, poštu
 • Francesco Mussoni (PDCS) – státní tajemník pro zdravotnictví a sociální bezpečnost, rodinu
 • Antonella Mularoni (AP) – státní tajemník pro životní prostředí, zemědělství, telekomunikace
 • Iro Belluzzi (PSD) – státní tajemník práce, kooperace a informací
 • Marco Arzilli (NS) – státní tajemník pro průmysl, řemesla, dopravu,
 • Giuseppe Maria Morganti (PSD) – státní tajemník pro školství, kulturu, univerzitu a  vědecký výzkum, sociální věci a rovné příležitosti
 • Teodoro Lonfernini (PDCS) – státní tajemník pro turistiku a mládež

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet rezidentních obyvatel: 32 572 (leden 2014)
 • Přírůstek obyvatel: 0,86 % (prosinec 2012 – prosinec 2011)
 • Index porodnosti: 9,02 % (2012; na 1000 obyvatel)
 • Index úmrtnosti: 7,32 (2012; na 1000 obyvatel)
 • Index stáří: 118,8 (2012; na 1000 obyvatel)
 • Průměrný věk: muži 81,7 let (2014) – ženy 86,37 let (2014)
 • Vzdělání: VŠ 3 159  (prosinec 2012 z 32.471 rezidentních obyvatel)
 • Z rezidentních obyvatel San Marina bylo v roce 2013 85,1 % Sanmarinců (27 705), 12,9 % Italů (4 189) a 2,1 % tvořily ostatní národnosti  (mj. 124 Rumunů, 65 Argentinců, 62 Ukrajinců, 40 Albánců, 39 Rusů….)
 • Náboženství: převážně katolické

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

HDP (v mil eur v cenách 2007)

1 832,14

1 739,12

1 526,24

1 412,32

1 377,35

1 323,0 (dle MMF)

1 276,0 (dle MMF)

reálný pohyb HDP (v %)

-

-5,1

-12,2

-7,5

-2,5

-4,0 (MMF)

-3,5 (MMF)

HDP per capita (v tis. eur)

39,65

36,16

34,82

33,73

32,02

dosud nepublikováno

dosud nepublikováno

míra nezaměstnanosti (v %)

3,02

3,11

4,48

4,94

5,47

6,95

dosud nepublikováno

míra inflace (v %)

2,5

4,1

2,4

2,6

2,0

2,8

dosud nepublikováno

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2009

2010

2011

2012

2013 (odhad)

Příjmy 

562 175 961,90

 530 677 196,20

 523 349 659,50

 548 881 975,00

 544 521 250,00

Výdaje

533 870 739,40

 529 154 889,00

 544 546 919,80

 559 822 868,00

 565 398 380,00

Saldo

 28 305 222,50

  1 522 307,20

 -21 197 260,30

-10 940 893,00

-20 877 130,00

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2010

2011

2012

2013

Saldo státního rozpočtu (podíl v % na HDP)

-10,3

-4,6

-3,0

-4,3

 

2010

2011

2012

2013

Veřejný dluh (v % na HDP)

3,0

2,8

6,8

13,6

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém San Marina dnes již odpovídá evropským standardům. Patří do něj 12 bank, cca 50 finančních společností a cca 30 zprostředkovatelských pojišťovacích brokerů.

Bankovní systém San Marina dnes již odpovídá evropským standardům.

Nejvýznamnější banky:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém obsahuje  zejména daně přímé (Igrl e Igrp) a jednu nepřímou (monofase).

Přímé daně

I.g.r. l. (imposta per persone fisiche e sostituti d'imposta) je všeobecná daň  z příjmu  fyzických osob a   I.g.r.p. (imposta per persone giuridiche) z příjmu právnických osob. Pro příjmy firem činí všeobecná daň ve výši 17% z čistého zisku, zatímco na odvody rezidentních i nerezidentních fyzických osob (pouze z příjmů vyprodukovaných v San Marinu) se aplikuje progresivní kvóta dle výše příjmu.

Nepřímá daň

Monofase je nepřímá daň, která se uplatňuje pouze jednou na hodnotu zboží a služeb dovezených do San Marina ve výši 17%. Jakožto dovozní daň je uznávána jako ekvivalent italské IVA (DPH).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: