Sierra Leone: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Republika Sierra Leone (Republic of Sierra Leone)

Prezident

 • Ernest Bai Koroma 

Složení vlády

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

 • 6,443,098 (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatel:

 • 2.35% (2015)

Složení podle věkových skupin:

 • 0–14 let: 41.93% (muži 1,228,380/ženy 1,236,475)
 • 15–24 let: 18.67% (muži 532,738/ženy 564,828)
 • 25–54 let: 31.85% (muži 898,538/ženy 973,908)
 • 55–64 let: 3.82% (muži 102,915/ženy 121,864)
 • 65 a více: 3.73% (muži 92,777/ženy 126,675)

Národnostní složení:

V  zemi žije kolem 20 etnických skupin. Více než 35 % obyvatel se hlásí buď ke kmeni Temne, obývajícím sever Sierry Leone, či k na jihu žijícím Mende (31 %). Dalšími skupinami jsou Limba a Koranko na severu, Kissi na východě a Sherbo na jihozápadě. Zajímavé etnikum jsou Krio (Kreolové) – potomci otroků osvobozených v 18. století na Jamajce a přesídlených do oblasti dnešního Freetownu. Početně zanedbatelná, ale ekonomicky velmi aktivní, je libanonská a indická menšina.

 Náboženské složení:

 • muslimové 60 %
 • tradiční náboženství 30 %
 • křesťané 10 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2012

2013

2014

2015

2016

633.801 

797.526

803.432

696.122

666.043

Zdroj: podle údajů IMF  (2017)

Reálný růst HDP (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

15,212

20.684

4.624

-21.473

-21.135

Zdroj: podle údajů IMF (2017)

 Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2012

2013

2014

2015

2016

18.52

13.81

8.32

8.93

9.07 

Zdroj: podle údajů IMF (2017)  

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

3,4

3,4

3,3

   -

   -

Zdroj: podle údajů Světové banky (2017)

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2015

Příjmy

15.225

13.367

14.419

15.881

17.723

Výdaje

20.400

15.775

18.123

20.267

23.741

Saldo

-5.175

-2.408

-3.704

-4.382

-6.010

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF (2017)

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu (v mld. USD)

2012

2013

2014

2015

2016

-1.210

-0.859

-0.911

-0,682

-0.725

Zdroj: IMF (2017)  

 

Veřejný dluh (v % HDP) 

2012

2013

2014

2015

2016

36.887

30.781

35.142

43.826

48.122

Zdroj: IMF (2017)

 

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v  USD) 

2012

2013

2014

2015

2016

477,987,080

532,538,106

600,785,081

620,490,248

-

Zdroj: WB (2017)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka Sierry Leone má pouze omezené nástroje jak kontrolovat objem peněz v ekonomice a inflaci. Měnová politika je vytvářena zejména vydáváním pokladničních poukázek. Bankovní sektor dále sestává z deseti komerčních bank: Sierra Leone Commercial Bank, Standard Chartered Bank, Rokel Commercial Bank, Guaranty Trust Bank, Union Trust Bank, First International Bank, First Bank of Nigeria, Access Bank, Ecobank, Skye Bank, United Bank for Africa, Zenith Bank. Procedura jak získát úvěr je stále označována jako poměrně složitá, země má nízký poměr soukromého zadlužení k HDP. V zemi existuje také systém komunitních bank, které působí zejména v lokálních podmínkách, mimo dosah hlavních komerčních bank a často se podílí na realizaci vládních rozvojových programů. V zemi působí také několik pojišťoven.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

K hlavním položkám patří sociální pojištění (10 %) a daň z kapitálových výnosů (30 %). Daň z ůroků je v zemi ve výši 15 % a podniková daň je 30 %. Daň za služby a zboží je 15 %.

Informace o daňovém systému Sierry Leone v pdf. podobě, podrobnější informace zde.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: