Somálsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

 • Somálská demokratická republika
 • Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya (somálsky)
 • Al–Džumhúríja ad–Dímúkratíja as–Somálíja (arabsky)

Složení vlády:

 • Prezident: HASSAN SHEIKH Mohamud
 • Předseda vlády: Omar Abdirashid Ali SHARMARKE
 • Místopředseda vlády: Ridwan HIRSI Mohamed
 • Ministr mládeže a sportu: Mohamed Abdullahi HASSAN
 • Ministr práce a lidských zdrojů: Abdiweli Ibrahim Sheikh MUUDEEY
 • Ministr náboženských záležitostí: Abdulkadir Sheikh Ali IBRAHIM
 • Ministr spravedlnosti: Abdullahi Ahmed JAMA
 • Ministr zahraničních věcí: Abdusalam OMER
 • Ministr ústavních záležitostí: Hussein Mohamed SHEIKH
 • Ministr obchodu a průmyslu: Adan Mohamed NUUR
 • Ministr národní bezpečnosti: Abdirisak Omar MOHAMED
 • Ministr žen a rodinných záležitostí: Sahra Mohamed Ali SAMATAR
 • Ministr přístavů a námořní dopravy: Nur Farah HERSI
 • Ministr hospodářských zvířat: Said Hussein IID
 • Ministr vnitra a federálních záležitostí: Abdurahman Mohamed HUSSEIN
 • Ministr plánování a mezinárodní spolupráce: Abdirahman Yousuf Ali AYNTE
 • Ministr rybolovu a mořských zdrojů: Mohamed Omar EYMOY
 • Ministr ropy a nerostných zdrojů: Mohamed Mukhtar IBRAHIM
 • Ministr energetiky a vody: Mohamed Hassan ADAN
 • Ministr financí: Mohamed Aden IBRAHIM
 • Ministr zemědělství: Ahmed Hassan GABOBE
 • Ministr zdravotnictví: Hawa Hassan MOHAMED
 • Ministr veřejných prací a obnovy: Salah Sheikh Osman MUSE
 • Ministr obrany: Abdulkadir Sheikh Ali DINI
 • Ministr pošty a telekomunikací: Guled KASIM
 • Ministr informatiky: Mohamed Abdi HAYIR
 • Ministr dopravy a letectví: Ali Ahmed JAMA
 • Ministr školství: Khadar Bashir ALI
 • Ministr zvířectva, rostlin a pastvin: Salim Aliyow IBROW
 • Ministr sdělovacích prostředků: Mohamed Ibrahim Haji ADAN
 • Ministr obecných činností a přestavby: Nadifo Mohamed OSMAN
 • Ministr sociálních záležitostí: Numan Sheikh ISAMAIL

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 10,5 mil. (2014, dle SB)
 • Průměrný roční přírůstek: 2,4 % (2014, dle SB)
 • Demografické složení: 50,3 % ženy, 49,7 % muži (2014, dle SB)
 • Národnostní složení: Somálci 85 % (Daarood, Hawiye, Dir, Isaaq, Murile, Garre, Shiikhaal, Madhibaan, Yibro iyo Ciise Jabuuti); Bantu a další (včetně 30 000 Arabů) 15 %
 • Náboženské složení: islám (99,8 %), křesťanství (0,1 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

HDP/obyv. (USD, parita kupní síly, kurz r. 2010, poslední dostupné údaje dle CIA)

2008

2009

2010

600

400

400

Vývoj HDP (mil. USD parita kupní síly, kurz r. 2010, poslední dostupné údaje dle CIA)

2008

2009

2010

5 607

4 186

4 431

Odhad Světové banky a MMF pro HDP r. 2013 je 5,4 mld USD (na obyvatele celosvětově 5. nejnižší hodnota po Malawi, Burundi, Středoafrické republice a Nigeru).

Míra inflace: n/a

Míra nezaměstnanosti: n/a

Očekávaný vývoj v teritoriu:

V Somálsku došlo po vypuknutí občanského konfliktu v r. 1991 ke zhroucení veškerých státních institucí. Až v r. 2009 tehdejší přechodná vláda obnovila např. činnost Centrální banky Somálska, která aktuálně slouží jako fiskální a finanční prostředník pro stávající Federální vládu Somálska, zřízenou v r. 2012.

Veškerá ekonomická data jsou založena na odhadech. Světová banka uvádí pro r. 2014 výši HDP Somálska 5,4 mld. USD. V rámci Somálska pak připadá 1,6 mld. USD na tzv. Somaliland (odhad 2012) a 1,3 mld. na Puntland (odhad 2010). V přepočtu na obyvatele je Somálsko celosvětově pátou nejchudší zemí (po Malawi, Burundi, Středoafrické republice a Nigeru). V případě Somálska je ovšem příjem na obyvatele o cca 20 - 40 % vyšší, než HDP na obyvatele, když rozdíl tvoří poukazy somálské diaspory ze zahraničí. Tyto poukazy, jejichž výše se odhaduje na 1,2 - 2 mld. USD, jsou pro somálskou ekonomiku naprosto zásadní: jejich prostřednictvím je financována jak přímá spotřeba, včetně výdajů na vzdělání a zdravotnictví, tak investice, směřující aktuálně zejména do výstavby obydlí. Dalším důležitým zdrojem je rozvojová a humanitární pomoc donorů, která v r. 2014 představovala cca 1,3 mld. USD.

Základním odvětvím somálského hospodářství je chov dobytka, kterému se věnuje většina obyvatelstva, a který zajišťuje více než 80 % vývozu země (dle odhadů FAO vyvezlo Somálsko v r. 2015 do zemí Arabského zálivu celkem 5 miliónů kusů dobytka, převážně koz, ale i skotu a velbloudů). V budoucnu by mohl vzrůst i význam pěstování obilnin a rybolov. Je rovněž pravděpodobné, že země disponuje dosud neobjevenými ložisky ropa a plynu.

Zahraniční obchod země zaznamenal v posledních letech významný růst. Odhad pro výši dovozů r. 2013 je 3,3 mld. USD, hlavní položky představují cukr, khat, pšenice a pšeničná mouka, rýže, jedlý olej a dále stavební materiály a paliva. Odhad vývozu r. 2013 je 780 mil. USD; zde převažují živá zvířata, dalšími položkami jsou uhlí, ryby a kůže a kožky. Deficit obchodu je financován již zmíněnými poukazy diaspory i přímou podporou donorů. Hlavními partnery ve vývozu jsou SAE, Jemen, Saudská Arábie a Oman; zdrojem dovozů jsou Džibutsko, Indie, Omán, Čína, Keňa a Pákistán.

Nutnými podmínkami pro dosažení hospodářského růstu v nadcházejícím období je udržení křehkého míru v jižní a centrální oblasti země, úspěšné zadržování milicí Al Shabaab ze strany jednotek Africké Unie AMISOM a rozšíření území pod kontrolou federální vlády. Investice, obchod a fiskální politika se budou nadále zásadně odvíjet od bezpečnostní situace. Zdrojem růstu bude nadále domácí spotřeba, v případě zlepšování bezpečnostní situace lze očekávat nástup investic, zejména do klíčového sektoru živočišné výroby. Pro zajištění udržitelnosti hospodářského růstu bude ovšem nutné zvýšit exportní výkonnost, což bude vyžadovat realizaci základních ekonomických reforem. Jde zejména o zřízení životaschopného a řádně dozorovaného bankovního sektoru, stejně jako o zavedení fiskálních reforem, které by byly základem kredibilního státního rozpočtu - v současnosti jsou hlavním zdrojem příjmů dovozní cla a dalších daně z obchodní činnosti, nezanedbatelnou roli hrají rovněž donorské příspěvky - je třeba posílit roli daní z příjmu i nepřímých daní.

Sociálně-ekonomické ukazatele Somálska jsou velmi nízké. Pouze jeden ze tří Somálců má přístup k nezávadné vodě; jedno z deseti dětí umírá před dosažením jednoho roku věku a jedna z 18 žen zemře během porodu. Úzká ekonomická základna a nestabilní makroekonomické prostředí neumožnují generovat dostatečné příjmy vlády pro rekonstrukci země a rozvoj. Je vyvíjeno značné úsilí pro podporu soukromého podnikání a tvorbu pracovních míst pro mladistvé, pokračuje snaha o diverzifikaci zemědělské a živočišné výroby a rybolovu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Výdaje Federální vlády Somálska, 2012 - 2015

 

2012

2013

2014

2015

 

USD mil.

% HDP

USD mil.

% HDP

USD mil.

% HDP

USD mil.

% HDP

Výdaje

35,1

 

117,4

 

151,1

 

199,0

 

Opakované výdaje

35,1

1,0

117,4

3,2

150,9

3,8

184,5

4,5

mzdy zaměstnanců

13,5

0,4

51,9

1,4

77,2

2,0

79,1

1,9

nákup zboží a služeb

18,9

0,5

54,5

1,5

57,6

1,5

75,8

1,9

granty

2,7

0,1

7,5

0,2

10,1

0,3

15,2

0,4

nepředvídané výdaje

0,0

-

3,5

0,1

3,8

0,1

2,7

0,1

nedoplatky

0,0

-

0,0

-

2,2

0,0

11,7

0,3

Kapitálové výdaje

0,0

-

0,0

-

0,2

0,0

14,5

0,4

HDP (bez Somalilandu)

3 458

 

3 695

 

3 935

 

4 059

 

SB dle Ministerstva financí, 2015

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 • Platební bilance za posledních 5 let: n/a
 • Devizové rezervy: n/a
 • Veřejný dluh vůči HDP: n/a
 • Zahraniční zadluženost (2013, dle CIA): 3.054 mil. USD
 • Dluhová služba: n/a

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka, The Somali Central bank, se po svém kolapsu na počátku občanské války r. 1991 pokouší od r. 2009 o obnovení svých aktivit. Aktuálně funguje jako fiskální a finanční činitel vlády a s pomocí Světové banky zavádí nutná technická řešení. V hlavním městě funguje několik soukromých bank, jejich působnost však nepřesahuje jeho rámec. V celém Somálsku úspěšně působí bankovní servis a systém zasílání peněz zvaný Dahabshiil.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V současnosti dosud neexistuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: