Sýrie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

6. 6. 2017

 

 

  

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Válečným konfliktem citelně poškozená syrská ekonomika se dostává pravděpodobně do bodu, kdy bude nevyhnutné zahájit obnovu průmyslových odvětví. Během ozbrojeného konfliktu byly zničeny důležité hospodářské infrastruktury, jejichž obnovení je zásadní pro nastartování domácí ekonomiky a zlepšení životních podmínek syrského obyvatelstva.

 

ZÚ Damašek níže specifikuje perspektivní sektory hodné zřetele českých exportérů a investorů v Sýrii, a to bez ohledu na mezinárodní sankce, které jsou uvaleny vůči syrskému režimu.

Z pohledu budoucích příležitostí pro české exportéry se jako atraktivní obor na syrském trhu jeví farmaceutický průmysl. Více než polovina zdravotnických zařízení v zemi je zcela mimo provoz nebo funguje jen částečně. Nemocnice čelí kritickému nedostatku léků, lékařských potřeb a vybavení. Domácí produkce léčiv se v důsledku válečného konfliktu prudce propadla a současná výroba zdaleka nepostačuje pokrýt poptávku.

 

Dalším perspektivním odvětvím je zpracovatelsko-potravinářský průmysl a zemědělská výroba. Organizace OSN pro výživu a zemědělství odhaduje, že obnova zemědělské výroby v Sýrii si vyžádá investice ve výši přibližně 11 mld. USD v následujících 3 letech. Více jak šestiletý válečný konflikt se negativně projevil na celé infrastruktuře - byly zničeny sklady zemědělských surovin, zemědělská technika (traktory, secí, sklízecí, půdozpracujícící stroje), veterinární kliniky, zpracovatelské závody, zavlažovací systémy, studny atd. Syrské zemědělství je aktuálně zasaženo značným nedostatkem umělých hnojiv určených pro obiloviny.

 

Jednou z hlavních priorit bude také zajištění dodávek elektrické energie, pitné vody při zásobování obyvatelstva z místních vodních zdrojů, obnova zavlažovacích systémů, odpadové hospodářství, obnova dopravní infrastruktury. Značný nedostatek stavebního materiálu dává příležitost pro participaci na stavebních projektech (pozn. ZÚ Damašek: registrujeme značný zájem o prefabrikované domy a modulové systémy).

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Farmaceutický průmysl, farmaceutické produkty

výroba léků a vakcín, doplňků stravy

Energetika včetně obnovitelných zdrojů energie

výstavba elektráren (včetně OZE), obnova stávajících provozů generující el. elektřinu, obnova přenosové soustavy, modernizace stávajících energetických celků, subdodávky pro plynové a dieslové elektrárny,

Dopravní strojírenství (kolejová doprava)

Kolejová infrastruktura, signalizační a zabezpečovací zařízení, telematika

Důlní zařízení a technologie pro těžbu nerostných surovin a těžbu ropy

stroje a technologie –důlní exkavátory, drtiče, vrtací stroje, kombajny, mísičky, třídičky, dopravníky

Strojírenství

Obráběcí stroje, stroje na jemné obrábění, armatury

Automobilový průmysl

nákladní auta, autobusy, osobní vozy, náhradní díly, subdodávky

Environmentální technologie ve vodohospodářství a sanaci odpadů

Výstavba čističek odpadních vod, úpraven vody, vodovodů, kanalizačních systémů a spaloven, zpracování biologického odpadu (kompostárny), zavlažovací systémy, čerpadla

Potravinářsko-agrární sektor

Zařízení masného průmyslu, mlékáren, stroje pro průmyslovou výrobu potravin, plnící, balící a etiketovací linky, genetický materiál pro chov hospodářských zvířat a sladkovodních ryb,

Zdravotnictví

Zdravotnická a laboratorní technika, lékařský a zdravotnický materiál, lékařské nástroje,

Letecký průmysl

řízení leteckého provozu, telekomunikace, navigace, radio-komunikace, signalizace,

Stavebnictví

výroba stavebního materiálu, moderní stavební komponenty, prefabrikáty

Chemický průmysl

rafinace, modernizace stávajících rafinérií, výroba plastů, gumárenský průmysl

 

Syrská strana deklaruje připravenost aktivně zapojit české podniky do rekonstrukčních projektů. ZÚ Damašek doporučuje českým exportérům, kteří uvažují o vstupu na syrský trh, zjistit, zda jejich produkt, případně syrský partner nepodléhá mezinárodnímu embargu.

 

Pro základní orientaci níže uvádíme odkazy na konsolidované verze předpisů EU upravující režim sankcí (závazné rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 36/2012, ve znění pozdějších předpisů). Předpisy jsou k dispozici zde:

http://eur-lex.europa.eu/advanced-searchform.html?qid=1399980634176&action=update

 

Další informace k provádění mezinárodních sankcí pak lze nalézt také na stránkách Finančního analytického úřadu České republiky zde:

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

ZÚ Damašek uvádí dále pouze nejpodstatnější akce, které se uskuteční v roce 2017 v Sýrii:

  • Damascus Interantional Fair /17.-26. srpna 2017

           V kontextu obnovy a následného rozvoje syrského hospodářství může mít tento veletrh pro české exportéry zvláštní význam. Průmyslová komora, Obchodní komora, jakož i další obchodní entity  

           v Damašku přikládají této akci velkou důležitost. Tento veletrh bude mít dle slov prezidenta damašské komory obchodní a kontraktační charakter. Očekáváme účast firem ze všech hlavních hospodářských

           odvětví - energetika, strojírenství, automobilový průmysl, chemický průmysl, důlní a těžební průmysl, technologie na zpracování zemědělských produktů, vodohospodářských technologií, stavebnictví.

 

  • Re-Build Syria 2017 Exhibition /19. – 23. září 2017

           Veletrh se zaměřuje na tyto oblasti: stavebnictví, úprava vody, odpadové hospodářství, těžba a zpracování ropy a zemního plyny, zemědělská výroba, civilní inženýrství - silnice a mosty, energetika,        

           zpracování kamen, keramika, vybavení škol a škol a nemocnic.

 

  • All Energy International Exhibition /říjen 2017 (pozn. ZÚ: přesný termín není zatím k dispozici)

           Veletrh se zaměřuje na tyto oblasti: energetika, obnovitelné zdroje energie, vodiče, čerpadla, environmentální technologie, armatury, apod.

 

           Návrhy ZÚ Damašek

  • Projekt ekonomické diplomacie - incomingová mise syrských expertů na zemědělskou výrobu, zpracování zemědělských plodin do ČR (pozn. ZÚ: připravuje se návrh, termín se projednává s MZe ČR).

 

  • Projekt ekonomické diplomacie – incomingová mise největších syrských podnikatelů působících ve farmaceutickém průmyslu, B2B mítinky s českými protějšky (pozn. ZÚ: připravuje se návrh projektu, termín realizace zatím neurčen).
  • Prezentační akce ZÚ Damašek o českém obchodním prostředí „ Doing business with the Czech Republic“ ve spolupráci se syrskými oborovými multiplikátory. Místo konání: Damašek, Sýrie

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: