Tádžikistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy je jednou z vládních priorit. Připravované investiční projekty jsou zaměřené zejména na výstavbu a modernizaci silniční sítě zajišťující propojení jak složitě dostupných regionů Tádžikistánu, tak i tranzitního propojení směrem s Afghánistánem a Čínou. Realizace Programu rozvoje dopravní infrastruktury na období 2010-2025 v hodnotě 3 mld. USD počítá s rekonstrukcí magistrál a vnitrostátních silnic, s modernizací železničního vozového parku (zvýšení nákladní přepravy), s výstavbou nových letištních terminálů a modernizací řízení letového provozu.

 

Důlní, těžební a ropný průmysl

Nová naleziště plynu vytvářejí perspektivu pro další průzkum a přípravu těžby této důležité energetické suroviny. Pokud jde o těžbu ropy, je zde předpoklad zahájení opětovné těžby na dřívějších nalezištích, která nebyla úplně vytěžena. Podle státního programu rozvoje těžebního průmyslu a zpracování zlata, stříbra a uhlí se realizují projekty se zahraničními investory. 

 

Energetický průmysl   

V souladu s programem podpory rozvoje obnovitelných zdrojů energie a výstavby malých vodních elektráren na období 2016-2020 probíhá a dále se připravuje postupná rekonstrukce, modernizace a dostavba vodních elektráren a systémů vodních přehrad, čemuž odpovídá i potřeba dostavby a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí. Za hlavní prioritu je považována výstavba Rogunské vodní elektrárny. Počítá se i s rekonstrukcí a modernizací vodních elektráren Golovnaja a Karakumskaja a rovněž s výstavbou rozvodné a přenosové soustavy s objemem investic v řádu 3 mld. USD. V rámci diverzifikace vodní energetiky se zamýšlí i výstavba malých vodních děl po celém Tádžikistánu.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoji zemědělské výroby je věnována stále větší pozornost. Implementace programu rozvoje chovu čistokrevného dobytka na období 2016-2020 počítá se zvyšováním počtu chovných zvířat, zlepšováním kvality genofondu hovězího dobytka, zvyšováním produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby, zejména mléka s využitím nových technologií. V rostlinné výrobě lze pozorovat snahu o zkvalitnění sběru a zpracování ovoce. Je snaha rovněž o zvýšení přidané hodnoty u potravinářských výrobků, což je vidět např. ve výrobě kvalitních ovocných šťáv a džusů z místních surovin. Vhodnou platformu pro rozvoj zemědělského a potravinářského průmyslu v Tádžikistánu vytvářejí svobodné ekonomické zóny poskytující řadu daňových úlev a jiných výhod investorům do uvedeného odvětví. Mezi nejvýznamnější lze zařadit svobodné zóny Sughd, Daugara, Iškošim a Panč. 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0102 - Živý hovězí dobytek

HS 8422 - Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj

HS 8433 - Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 - Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8436 - Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Energetický průmysl                        

HS 8410 - Turbíny kola vodní regulátory

HS 8412 - Motory pohony ostatní

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8503 - Části motorů elektr generátorů soustrojí ap

HS 8504 - Transformátory el měniče statické induktory

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,‹1000V;konekt,pro opt,vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8538 - Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

HS 8546 - Izolátory elektrické z libovolného materiálu

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8517 - Přístroje telefonní,ost,přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

HS 8529 - Části přístr vysílacích přijímacích televizí

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 7304 - Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

HS 7307 - Příslušenství pro trouby trubky z železa ocel

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

 

 

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

 

Tádžikistán je silně závislý na Rusku a jeho vyspělost, životní úroveň a celková hospodářská situace do jisté míry kopíruje vývoj v Rusku. Nová ruská legislativa z roku 2015 omezila zasílání remitencí z Ruska do Tádžikistánu, které jsou pro Tádžikistán významné. Očekává se značné zpomalení ekonomického růstu ve střednědobém horizontu – zatímco se v poslední dekádě dařilo zredukovat chudobu a ekonomicky růst, tyto úspěchy jsou nyní v ohrožení. Nicméně je důležité, že Tádžikistán na situaci reaguje, provádí zdravou makroekonomickou politiku, strukturální reformy a investuje do kvalitních veřejných služeb. Současná situace by měla být vnímána jako příležitost reformovat ekonomiku a aktivovat nové motory růstu - podpořit soukromé investice a vývoz – a současně generovat více a lépe placených pracovních míst v zemi. Míra chudoby v Tádžikistánu se v období let 1999 – 2014 snížila z 80 % na 31,3 %, což je jeden z celosvětově nejlepších výsledků. Největšími překážkami pro další rozvoj je nedostatečná infrastruktura a neefektivní a zkorumpovaná státní správa.

Sektor zemědělství

 

Tádžické zemědělství tvoří 20 % HDP a 53 % zaměstnanosti, čímž nabízí pevný základ pro ekonomický rozvoj. Vláda Tádžikistánu deklaruje silný závazek k reformnímu programu zemědělství.  Konkrétně jde především o zrychlenou pozemkovou reformu, svobodu zemědělského podnikání, lepší přístup k finančním prostředkům a zvýšenou diverzifikaci zemědělství. Cílem je, aby investice
do zemědělství byly ziskovější a výhodnější zejména pro vývoz skrze zlepšení přístupu na trhy, posílení vlastnických práv zemědělců, zlepšení přístupů k úvěrům a umožnění větší míry  samostatnosti a vlastního rozhodování. Nedávný růst vývozů zemědělských produktů naznačuje potenciál pro růst v oblasti zpracování zemědělských produktů (včetně skladování ovoce a zeleniny).

Sektor energetiky

 

Tádžikistán nedokáže zejména kvůli nerozvinuté distribuční síti uspokojit poptávku po elektřině, což přináší očekávání dalších investic do tohoto sektoru. Celoplošné zajištění dodávek poptávané energie všem potenciálním odběratelům je nejenom důležitým předpokladem pro vytvoření příznivého prostředí pro soukromé podniky, ale i pro snížení chudoby a zajištění lepších životních podmínek. Nedostatečné a nespolehlivé dodávky energie jsou podle místních i zahraničních podnikatelů hlavními překážkami rozvoje Tádžikistánu. V zimním období trpí přibližně 70 % populace rozsáhlými výpadky elektřiny. Nedostatek se značně zvýšil od roku 2009, kdy byla tádžická přenosová síť oddělena od Central Asia Power System a byl zastaven obchod s energiemi se státy střední Asie. Nedostatek elektřiny v zimním období se odhaduje na minimálně 2000 GWh, což představuje asi  20 % poptávky po zimní elektřině.

Sektor infrastruktury

 

Tádžikistán potřebuje transformovat zejména energetickou infrastrukturu, ale i infrastrukturu dopravní, komunikační, vodohospodářskou, bankovní a informační. Tádžikistán potřebuje posílit regionální konektivitu s cílem zlepšit přístup země k regionálním trhům a ke globálním informacím a poznatkům. Za účelem lepšího silničního propojení Tádžikistánu se rozbíhá projekt Central Asia Road Links – Tajikistan. Rovněž se realizuje řada projektů zaměřených na zlepšení přístupu k pitné vodě pro obyvatelstvo a způsobu nakládání s odpadními vodami.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Aktuální přehled mezinárodních výstav v Tádžikistánu v roce 2017

 

Health & Beauty, 11. - 13. 5. 2017

profesionální kosmetika, aromaterapie, kosmeceutika, kosmetologické zařízení, přístroje pro korekci postavy, solária a prostředky na opalování, na osobní hygienu, SPA a fitness centra, parfumerie, prostředky pro hygienu a dezinfekci.

 

ICT Expo, Dushanbe, Tajikistan, 21. - 23. 9. 2017

Informační technologie, telekomunikace, programové zabezpečení.

 

InterAgroFood Expo, 12. – 15. 10. 2017

Zemědělská technika a zařízení pro agroprůmyslový komplex, agrochemie, semena, chovná zvířata, veterinární léčiva, potraviny.

 

Organizátory výše uvedených výstav jsou firma ООО «Toj Expo» a Obchodně-průmyslová komora, tel.: +992 378 830 388, e-mail: info@tojexpo.tj, web: www.tojexpo.tj.

 

International Fair & Expo Tajikistan 2017, 3. - 8. 5. 2017

Vzdělávání

 

International Universal Exhibition Fair, Tajikistan, 27. - 29. 7. 2017

Vodní elektrárny, elektrické zařízení, strojírenství, těžba, kovovýroba, chemický průmysl, zemědělství, agro-průmyslový komplex, stavebnictví, , farmaceutika, doprava a logistika, informační technologie, bezpečnostní zařízení, obaly, cestovní ruch.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: