Tádžikistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti - Tádžikistán

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Energetika

- vodní elektrárny

- přenosové soustavy 

- distribuční sítě

8410 Turbíny kola vodní regulátory

Probíhá a dále se připravuje postupná rekonstrukce, modernizace a dostavba vodních elektráren a systémů vodních přehrad, čemuž odpovídá i potřeba dostavby a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí. 

8412 Motory pohony ostatní

8413 Čerpadla i se zař. měřicími, zdviže na kapaliny

8501 Elektrické generátory 

8503 Části motorů elektr., generátorů, soustrojí apod.

8504 Transformátory el.měniče statické induktory

8536 Zařízení el.k ochraně spínání el.obvodů,<1000V

8537 Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj ovládací

8538 Části přístrojů k ochraně obvodů rozvaděčů

8544 Dráty kabely vodiče elektrické izolované

8546 Izolátory elektrické z libovolného materiálu

Agrární sektor

- živočišná výroba

- zpracování ovoce a zeleniny

- výroba nealko nápojů z místních surovin

0102 Dobytek hovězí živý

Rozvoji zemědělské výroby je věnována stále větší pozornost. Existuje tendence zvyšování produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby, zejména mléka s využitím nových technologií a formou zlepšování kvality genofondu hovězího dobytka. V rostlinné výrobě lze pozorovat snahu o zkvalitnění zběru a zpracování ovoce. Je snaha rovněž o zvýšení přidané hodnoty u potravinářských výrobků, což je vidět např. ve výrobě kvalitních ovocných štáv a džusů z místních surovin.

8422 Myčky stroje k čištění a plnění lahví

8433 Stroje zařízení žací mlátící sekačky trávy 

8434 Stroje přístroje dojicí, mlékárenské

8435 Lisy drtiče stroje pro výrobu moštů

8436 Stroje ost. pro zemědělství lesnictví ap., líhně

8438 Stroje pro průmyslovou přípravu a výrobu potravin

Zpracování bavlny a výroba textílií

8444 Stroje k tvarování, stříhání ap. mat. textilních

Tradiční odvětví přinášející nemalé příjmy z exportu základní suroviny (bavlny), bavlněných přízí a látek. Je proto kladen důraz na další modernizaci a zvýšení kapacity zpracování bavlny, výroby bavlněnýé příze, látek a textilních výrobků. 

8445 Stroje pro přípravu vláken a spřádání přízí

Těžba energetických surovin

-
 zemní plyn

- ropa

7304 Trouby duté profily bezešvé ze železa oceli

Nová naleziště plynu vytvářejí perspektivu pro doalší průzkum a přípravu těžby této důležté energetické suroviny. Pokud jde o těžbu ropy, je zde předpoklad zahájení těžby na dřivějších nalezištích, která nebyla plně vytěžena.

7307 Příslušenství pro trouby trubky z železa oceli

8481 Kohouty ventily pro potrubí

Veřejná doprava

- dopravní infrastruktura

- dopravní prostředky

8517 Přístroje telefonní, přístroje pro vysílání,příjem dat

Rozvoj dopravní infrastrukturya veřejné dopravy je jednou z vládních priorit. Připravované investiční projekty jsou zaměřené zejména na výstavbu a modernizaci silniční sítě zajišťujících propojení jak složitě dostupných regionů Tádžikistánu, tak i tranzitního propojení směrem s Afghánistánem a Čínou.

8529 Části přístr vysílacích přijímacích televizí

8530 Přístroje elektrické pro řízení dopravy

8702 Vozidla motorová pro veřejnou osobní dopravu

Exportní riziko podle OECD: 7/7

Aktuální sektorové příležitosti pro Tádžikistán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portáluBusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Aktuální přehled mezinárodních výstav v Tádžikistánu ve druhém pololetí 2016

InterAgroFood Expo, 22. – 25. 9. 2016

Zemědělská technika a zařízení pro agroprůmyslový komplex, agrochemie, semena, chovná zvířata, veterinární léčiva, potraviny.

TojHome, 27. – 29. 10. 2016

Nábytek, interiérový design, osvětlení, textilie, materiály a komponenty pro výrobu nábytku, koberce a podlahové krytiny, domácí spotřebiče, designové dekorační předměty.

IСT Expo, září 2016

Informační technologie, telekomunikace, programové zabezpečení.

Organizátory výše uvedených výstav jsou firma ООО «Toj Expo» a Obchodně-průmyslová komora, tel.: +992 378 830 388, e-mail: info@tojexpo.tj, web: www.tojexpo.tj.

TajikMed Expo, 1.– 3. 6. 2016  

Farmaceutika a medicínská zařízení, chemické materiály, laboratorní vybavení, nástroje, systémy, zařízení a materiály pro farmaceutiku, zdravotnické oděvy, zařízení a nástroje pro stomatologii, ortopedické pomůcky, dýchací přístroje, pomůcky pro anestezii, reanimaci, sterilizaci a chirurgii.

Agro Food Tajikistan, 19. – 21. 10. 2016 – živé rostliny, zvířata a krmiva pro zvířata, výstavba zemědělských objektů, rostlinná a živočišná výroba, chov drůbeže; zařízení pro pěstování květin, rybolov a lesnictví, hnojiva; zemědělská technika a zařízení pro chov drůbeže a hovězího dobytka; skleníky, zahradnické pomůcky.

Organizátorem posledních dvou výstav je firma «Expo Central Asia», tel.: +992 378 813 885, e-mail: info@expotajik.com, web: www.expotajik.com.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: