Tchaj-wan: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 10. 2016

© Ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

K perspektivním odvětvím pro český vývoz zboží a služeb patří odvětví, která vláda Tchaj-wanu považuje za rozvojová a poskytuje jim podporu z veřejných zdrojů. K nim patří polovodiče a mikroelektronika, displeje a optoelektroniky, biotechnologie a farmaceutika, digitalizace, IT služby, telekomunikace a mediální služby, přesné strojírenství, speciální látky a chemikálie, nanotechnologie, environmentální služby, energetika, inženýrské konzultační služby, zakládání řídících, výzkumných a vývojových center, finanční služby, logistické služby, rekreace a turistika, kulturní a kreativní služby.

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pro aktualizovaný podrobný přehled exportních příležitostí v uvedených odvětvích tchajwanské ekonomiky doporučujeme navštívit stránku Ministerstva hospodářství – odboru investičních služeb. Nicméně je potřebné zdůraznit, že tržní prostředí na Tchaj-wanu je vysoce konkurenční a prosadit se s vývozem nových výrobků je obecně velmi obtížné.

Distribuční a prodejní kanály na Tchaj-wanu jsou plně ovládány místními podnikateli. Proto, a také vzhledem ke kulturním odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Tchaj-wanem a ČR je proniknutí na místní složitý trh bez místního zástupce, který má potřebné kontakty a nemá jazykovou bariéru, prakticky nemožné. Případy obchodní přítomnosti tří českých firem, popsané v bodu 7.5. výše tuto skutečnost potvrzují.

Probíhající veřejné zakázky lze vyhledat na stránkách Government eProcurement System, zde se lze také seznámit s obecnými informacemi o zadávání veřejných zakázek na Tchaj-wanu. Dohled nad veřejnými zakázkami na Tchaj-wanu má Public Construction Commission.

Vzhledem k výše uvedenému a ve vztahu ke specifickým parametrům TW podnikatelského a investičního prostředí lze identifikovat následující sektory jako perspektivní z hlediska možného působení českých firem na TW:

 • nanotechnologie,
 • biotechnologie a farmakologie,
 • sektor ICT
  • informační a tele/komunikační technologie, spolupráce ve vývoji softwarových řešení (cloudové technologie a datová úložiště),
  • mikroelektronika a optoelektronika,
 • Přesné strojírenství a technologické celky
  • obráběcí a měřící stroje
  • datové jednotky a snímače
  • dopravní systémy a telematika
  • vzduchotechnika, kompresory
 • Technologie v ochraně životního prostředí a energetika
  • energetika s důrazem na obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivitu,
  • recyklace a zpracování odpadu, čistění odpadních vod,
 • potravinářské a zemědělské technologie (vč. biotechnologií),
 • aktivní cestovní ruch.

Vstup na trh je však nutné podpořit výraznou marketingovou kampaní, vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu. V tomto ohledu je vhodné zvážit spolupráci s místní reklamní agenturou. Partnerství s místními distribučními firmami může být velmi přínosným faktorem.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Ve spolupráci s agenturou CzechTrade se v Tchaj-peji uskuteční dne 11. října 2016 seminář a B2B jednání "Technologie v ochraně životního prostředí a energetice" s návazností na dva tématické veletrhy

Taiwan International Green Industry Show – Taipei (12.-14.10. 2016)

Taiwan International Photovoltaic Exhibition – Taipei (12.-14.10. 2016)

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest se v Tchaj-peji uskuteční dne 24. října 2016 "Investiční seminář se zaměřením na ICT,VVI, elektrotechniku a strojírenství".

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: