Tchaj-wan: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ve vzájemných hospodářských a obchodních kontaktech dominuje tchajwanská strana, především díky svým investicím do elektrotechnického průmyslu. Do popředí vývozních artiklů z ČR se v posledních třech letech dostaly automobily Škoda, s nimiž si ČR spojuje stále více lidí a stává se na TW hlavním symbolem české průmyslové produkce. V ČR je přítomno dvacet sedm TW firem (nejvýznamnější - Foxconn, BenQ, Wistron, Inventec, Quanta, ASUStek, HTC, Acer, Tatung, AUO Optronics, Gemtek, Pegatron).

Ve srovnání ČR i TW jsou obě země výrazně orientovány na export. Dosažená úroveň HDP podle parity kupní síly na obyvatele (PPP) nominálně se pro rok 2015 odhaduje u TW na $47500 a u ČR na $31500. Oproti ČR má TW páté (bez EU) největší devizové rezervy na světě (425,3 mld. US$).

Celkový objem tchajwanských investic v ČR narůstal postupně ve 27 projektech od roku 2003 až na celkový objem 973 mil. USD v r. 2011 a představuje vytvoření téměř 19,5 tisíc pracovních míst. Investice směřují zejména do těchto oborů – elektronické součástky, zařízení a stroje pro obchod, komunikace, spotřební elektronika. Je skutečností, že v převážné většině se jedná o závody, ve kterých se z dovážených komponentů vyrábějí konečné výrobky a právě dovozy těchto dílů způsobují výrazné negativní saldo obchodní bilance s Tchaj-wanem. Charakter tchajwanských investic do značné míry ovlivňuje i komoditní strukturu vzájemného obchodu.

V roce 2015 došlo k výraznému zvýšení exportu z ČR na Tchaj-wan o 35% (z 3,76 mld. Kč na 5,09 mld. Kč) a mírnému zvýšení dovozu z TW do ČR z 22,3 mld. Kč na 22,6 mld. Kč.

Bilance vzájemné obchodní výměny ČR – Tchaj-wan (tis. Kč)

 

Vývoz

Umístění

Dovoz

Umístění

Obrat

Umístění

Saldo

2008

1 327 126

58.

22 126 150

20.

23 453 276

27.

-20 799 024

2009

1 122 385

63.

17 864 780

20.

18 987 165

29.

-16 742 395

2010

1 978 703

57.

24 239 557

19.

26 218 260

25.

-22 260 854

2011

2 731 136

52.

20 831 095

25.

23 562 231

31.

-18 099 959

2012

3 133 122

53.

22 838 097

22.

25 971 219

26.

-19 704 975

2013

2 972 018

57.

21 770 389

25.

24 742 407

28.

-18 798 371

2014

3 733 747

53.

22 243 888

24.

25 977 635

30.

-18 510 141

2015

5 097 111

51.

22 666 299

25.

27 763 410

32.

-17 569 188

Zdroj: MPO, Český statistický úřad

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Perspektivní položky českého exportu

Kromě v tabulce uvedených kategorií "strojů a dopravních prostředků" byl v uplynulých letech významnějšími vývozními položkami na Tchaj-wan také generátory, ostatní generátorová soustrojí, elektromotory, celní lopatové nakládače, díly a příslušenství strojů, přístrojů a telekomunikačních zařízení, telefony, monitory, paměťové jednotky, díly a příslušenství ostatních vozidel, díly k čerpadlům, zařízení k automatickému zpracování dat, fotosenzitivní polovodičové prvky, světelné diody, dielektrické kondenzátory, holicí strojky. Významné vývozní a dovozní položky jsou uvedeny v tabulkách níže.

Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle klasifikace SITC (1-5) - v tis. USD

Zboží

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stroje a dopravní prostředky

61 737

99 203

88 031

79 940

99 249

102 268

- 7812   Motor. vozidla k dopravě osob

19 262

34 552

36 194

17 702

30 125

43 465

- 73163  Ostat. brusky, číslicově řízené

4 782

11 736

2 994

6 108

11 680

4 481

- 76418  Telekom přístr., zázn. obrazu

3 145

4 585

7 340

12 040

9 921

10 444

- 75997  Díly, přísluš. strojů

4 751

7 529

7 027

4 826

4 099

4 929

- 74 311 Vývěvy

191

5 028

4 837

3 697

3 953

5 008

Průmyslové spotřební zboží

15 344

26 359

32 201

42 749

44 117

67 010

- 87131 Mikroskopy ne optické a difr. přístroje

3 783

10 480

13 056

21 740

13 842

35 362

- 8942 Tříkolky,kočárky,panenky, hračky

4 227

5 584

7 641

8 895

13 883

18 655

Tržní výrobky tříděné podle materiálu

13 265

12 601

16 770

13 972

19 590

18 942

Chemikálie a příbuzné výrobky

9 628

8 909

8 456

8 018

11 323

10 207

Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv

2 292 

5354

12 124

4 940

2 924

7 814

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Tchaj-wanu podle klasifikace SITC (1) - v tis. USD

Zboží

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stroje a dopravní prostředky

980 781

885 501

934 212

851 889

771 793

643 834

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

93 819

125 660

115 528

118 889

150 987

129 818

Průmyslové spotřební zboží

177 079

137 126

91 057

107 895

115 720

112 610

Chemikálie a příbuzné výrobky

12 112

21 456

19 192

22 204

25 127

24 594

Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv

4 713

4 751

5 194

8 857

8 888

6 439

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle Harmonizovaného systému (2) - v tis. USD

Kód zboží

Název zboží

2010

2011

2012

2013

2014

2015

87

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

20 827

34 986

36 597

19 601

33 388

45 118

90

Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod.

6 235

13 423

15 602

24 261

18 439

38 136

85

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu

20 133

23 667

27 558

31 666

30 670

28 797

84

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

20 947

40 751

24 001

28 787

35 165

28 569

95

Hračky hry potřeby sportovní

4 242

5 763

7 794

9 026

13 978

18 983

40

Kaučuk a výrobky z něj

4 904

5 244

8 823

5 134

7 704

9 437

05

Výrobky živočiš. pův. jinde neuvedené

33

-

-

432

552

4 163

42

Výrobky kožené sedlářské řemenářské

1 988

4 584

5 846

3 124

5 791

3 899

39

Plasty a výrobky z nich

3 579

3 376

2 809

5 134

3 657

3 571

47

Vláknina ze dřeva

-

2 586

8 299

2 154

-

2 391

93

Zbraně střelivo

5

11

20

3 251

2 418

2 330

70

Sklo a výrobky skleněné

2 103

2 324

2 088

1 533

2 856

2 290

72

Železo a ocel

141

264

112

2 022

515

2 005

73

Výrobky ze železa nebo oceli

1 624

2 127

5 671

3 849

5 915

1 955

Dovoz z Tchaj-wanu do ČR podle Harmonizovaného systému (2) - v tis. USD

Kód zboží

Název zboží

2010

2011

2012

2013

2014

2015

85

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu

676 700

549 955

631 733

594 730

530 203

415 544

84

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

258 055

279 811

248 020

230 441

218 970

212 487

87

Vozidla motorová traktory kola a j. vozidla

76 725

84 162

78 106

74 667

73 417

64 446

73

Výrobky ze železa nebo oceli

32 310

44 210

49 241

50 260

65 055

53 652

39

Plasty a výrobky z nich

14 895

23 125

21 214

24 048

26 576

25 589

82

Nástroje náčiní výrobky nožířské

15 126

17 398

16 945

18 314

22 139

21 441

90

Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod.

99 193

52 156

19 109

11 361

12 667

13 497

95

Hračky hry potřeby sportovní

14 547

20 485

13 928

14 070

15 036

13 133

72

Železo a ocel

3 149

7 290

7 604

9 143

18 746

11 755

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě turistiky nelze hovořit o významnější vzájemné výměně v oblasti služeb mezi ČR a Tchaj-wanem. Tchajwanci velmi rádi cestují, v minulém roce (2015) vycestovalo do zahraničí, dle údajů Tchajwanské turistické centrály více než 13,1 mil. turistů (z toho 162 tis. do Evropy), což je meziročně více než 11% nárůst. Podle údajů agentury Czechourism je odhadován roční počet turistů z Tchaj-wanu, kteří navštíví ČR na 70 – 80 tis. Tchajwanci navštěvují ČR s cestovními kancelářemi, ale i individuálně. ČR je většinou součástí "širší cesty po Evropě". Nejčastější itinerář je následující: přílet do Vídně (přímé letecké spojení Eva Air, China Airlines), cesta do Salzburgu, dále Č. Krumlov, Karlovy Vary, Praha, Telč a zpět do Vídně. Někteří turisté se vracejí/přilétají z/do Frankfurtu n. M. Průměrná délka pobytu je 7-10 dní, max. 14 dní. Cesta je zaměřena zejména na prohlídku pamětihodností s vhodným doplněním kulturními akcemi a časem pro nákup suvenýrů. Opomíjen se prozatím zdá být potenciál lázeňských aktivit, gastroturistika a návštěvy vinařských oblastí jako druh tzv. zážitkové turistiky. Tchajwanští turisté jsou ubytováváni většinou v luxusních hotelech (5* a více – Intercontinental, Hilton apod.).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Od r. 2010 byl na TW obnoven prodej osobních vozů Škoda na tchajwanském trhu prostřednictvím tchajwanské společnosti Liberty Motors, v minulém roce pak obchodní aktivity převzala fa Volkswagen. V prodeji jsou typy Octavia, Superb a Yeti, který je nejúspěšnějším místním modelem s dlouhou čekací dobou na dodání. Na místním náročném automobilovém trhu (ovládaném především místně vyráběnými modely japonských automobilek) se jedná o velmi dynamický nárůst prodeje. Image značky, spojené s tradičně uznávanou německou kvalitou mateřského koncernu Volkswagen, se postupně prosazuje do povědomí místního řadového zákazníka jako synonymum nejúspěšnějšího českého výrobku na současném tchajwanském trhu.

Vlastní zastoupení mají v Tchaj-peji Veletrhy Brno a.s., a to prostřednictvím firmy Kaigo (zastupující Messe Dusseldorf), se kterou se podílejí na rozvoji vzájemných obchodních styků. Vystavovatelům z Tchaj-wanu, kteří přijíždějí do ČR ze všech našich veletržních akcí v nejvyšších počtech právě na podzimní strojírenský veletrh do Brna, umožňuje Kaigo seznámení s trhem v ČR a jeho možnostmi. Veletrhy Brno a.s. rovněž uzavřely Memorandum o spolupráci s tchajwanskou organizací na podporu zahraničního obchodu TAITRA.

Významné je zastoupení karlovarského výrobce luxusního skla Moser. Jeho reprezentantem je Opulent State Life Corporation – firma prodávající i produkci německé firmy Meissner Porzellan a jiné luxusní výrobky. Má síť cca 18 obchodů po celém Tchaj-wanu a úspěšně prodává zejména produkty dražší kategorie, jako jsou rytiny do skla. Během měsíce října pravidelně pořádá putovní výstavu Moser, které se po celou dobu cca 3 týdnů účastní i rytec z Moseru a na slavnostní zahájení přijíždí i jeho zástupce z České republiky. Akce je organizována na profesionální úrovni a díky tomu je Tchaj-wan pro Moser velmi významným trhem, který zaujímá druhé místo na žebříčku celkových obratů firmy v asijském regionu.

Výrobce designového osvětlení fa Lasvit úspěšně proniká na Tchaj-wanský trh s luxusním zbožím.

Na Tchaj-wanu působí (od r. 2010) místní pobočka české firmy Koukaam, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektrotechnická zabezpečovací zařízení s vlastními inovativními a komplexními řešeními. Připravuje svoji další expanzi do regionu, přičemž s Tchaj-wanem počítá jako se svojí regionální základnou, v níž realizuje vzhledem k nižším nákladům i část svých výrob.

Síť prodejen buduje na Tchaj-wanu, prostřednictvím svého tchajwanského partnera, též firma Botanicus, jejíž kosmetické výrobky jsou žádaným artiklem i při cestách tchajwanských návštěvníků přijíždějících do ČR. Svého obchodního zástupce má na TW také kosmetická fa Dermacol.

Místního zástupce má na Tchaj-wanu český výrobce skla a sklářských výrobků - firma Preciosa, fa Tecan, dále pivovar Pilsner Urquell a Českobudějovický budvar. Na TW se se svými výrobky vrací i fa Jablotron.

V roce 2015 došlo k vytvoření joint venture české firmy RayService a tchajwanské Sinbon Electronic.

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzhledem k specifickému postavení Tchaj-wanu jsou smluvní dokumenty uzavírány na nevládní úrovni. S ohledem na přesun kompetencí podle Lisabonské smlouvy je dojednání smlouvy o ochraně a podpoře investic záležitostí EU, která ji zamýšlí vtělit do budoucího ujednání o volném obchodu s Tchaj-wanem. Zahájení jednání není dosud na pořadu dne, neboť Tchaj-wan z pohledu EU nevykazuje žádoucí posun v odbourávání netarifních bariér obchodu, i když zájem o dohodu opakovaně deklaruje.

Ve 2. pololetí r. 2010 byl oživen proces hledání vhodné procedury k uzavření dvoustranného ujednání o zamezení dvojímu zdanění, které je Tchaj-wanem nejvýrazněji prosazovanou ekonomickou dohodou (poté, co rostoucí početných zemí EU již obdobné dohody uzavřel nebo o nich jedná). V současnosti je podoba ujednání finalizována, nedošlo však prozatím ke konsenzu. Mezi vysokými školami v ČR a na Tchaj-wanu existuje celkem 56 bilaterálních memorand o porozumění, na základě kterých dochází k vzájemné výměně studentů a vyučujících. V prosinci 2015 bylo podepsáno memorandum o pracovní dovolené pro mládež.

Česká republika –Tchaj-wan:  dokumenty o spolupráci  1990 - 2015

1)      Dohoda o spolupráci a výměně obchodních informací mezi ČSOPK/Československou obchodní a průmyslovou komorou a CETRA/China External Trade Development Council (1990)

2)      Dohoda mezi ČSAV a tchajwanskou Národní radou věd o vědecké spolupráci

(Tchaj-pej, květen 1991)

3)      Ujednání o mezinárodní expresní poště mezi Úřadem pošt Tchaj-wanu a Úřadem pošt České a Slovenské federativní republiky

(28.6.1991)

4)      Dohoda mezi Akademií věd ČR a NSC (National Science Council)

(září 1993)

5)      Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a Federací čínských společností a s CETROU (Tchaj-pej, duben 1994)

6)      Memorandum o ukončení jednání v rámci přistoupení samostatného celního teritoria Tchaj-wanu ke GATT

(Praha, květen 1995)

7)      Dohoda o spolupráci a výměně zkušeností mezi UK Praha a National Taiwan University (Tchaj-pej, květen 1995)

8)      Dohoda o podpoře investic uzavřená mezi CzechInvestem a Tchajwanským centrem pro průmyslový rozvoj a investice

(4.10.1995)

9)      Předběžné memorandum o vytvoření tchajwanského průmyslového parku v lokalitě Borská pole, Rámcové ujednání o spolupráci mezi Czechinvestem a Tchajpejským ústředím průmyslového a investičního rozvoje, Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho tchajwanským protějškem

(Plzeň, říjen 1995)

10)    Memorandum o porozumění mezi tchajwanským Úřadem inspekce zboží a karantény a Českým úřadem pro standardy, metrologii a měření

(říjen, 1995)

11)    Memorandum o porozumění ve spolupráci mezi ČR a Institutem pro výzkum jaderné energie při Výboru pro atomovou energii Tchaj-wanu a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, ČR

(1.9.1996)

12)    Memorandum o porozumění v oblasti celní spolupráce mezi Generálním ředitelstvím cel Tchaj-wanu a Generálním ředitelstvím cel ČR

(2.3.1998)

13)    Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářských záležitostí Tchaj-wanu o rozvoji železničních systémů

(Praha, prosinec 1998)

14)    Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro standarty, metrologii a kontrolu v Tchaj-pej a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR

(31.1.2001)

15)    Ujednání mezi Úřadem civilního letectví Tchaj-wanu českým úřadem pro civilní letectví ČR (18.9.2002)

16)    Memorandum o porozumění týkající se výměny informací v oblasti výskytu ptačí chřipky podepsané mezi Centrem pro kontrolu nemocí Tchaj-wanu a českým Národním institutem veřejného zdraví.

(27.04.2006)

17)    Opatření k výměně Air Traffic Rights mezi Úřady civilního letectví ČR a Tchaj-wanu. (11.10.2007)

18)    Dohoda mezi Akademií věd ČR a NSC (National Science Council)

(2007, revize dohody z r. 1993- důraz na společné projekty)

19)    Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Grantovou agenturou České republiky a Ministerstvem pro vědu a technologie Tchaj-wanu

(3.11.2008)

20)    Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Academia Sinica

(červen 2009)

21)    Memorandum o porozumění mezi Komisí pro výzkum, rozvoj a hodnocení při Executive Yuanu (vláda) Tchaj-wanu a Ministerstvem vnitra ČR o spolupráci v oblasti e-governmentu (5.5.2010 – platnost do 5.5.2015)

22)    Memorandum o porozumění, týkající se spolupráce mezi českým a tchajwanským úřadem pro duševní vlastnictví

(13.9.2010)

23)    Memorandum o spolupráci v oblasti výměny informací mezi Technologickou agenturou České republiky a National Science Council Taiwan

(Praha 3. 9. 2010 – platnost do 2.9.2015)

24)    Memorandum o porozumění mezi Institutem pro zahraniční službu Ministerstva zahraničních věcí Tchaj-wanu  a Diplomatickou akademií MZV ČR

(26.1.2011)

25)    Memorandum o porozumění mezi Národní komisí pro komunikace Tchaj-wanu  a Českým telekomunikačním úřadem, o spolupráci v oblasti telekomunikací

(6.9.2011)

26)    Memorandum o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi MŠMT ČR a National Science Council Taiwan

(25.1.2012)

27)    Memorandum o porozumění o jaderné spolupráci mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR a Radou pro atomovou energii Tchaj-wanu

(18.1. 2013)

28)    Memorandum o výzkumu a vývoji inovačních technologií mezi Sekcí Evropských fondů MPO ČR a Sekcí průmyslové technologie Ministerstva hospodářství Tchaj-wanu

(Praha, červen 2013)

29)   Memorandum o Programu pracovní dovolené pro mládež mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kanceláří v Praze

(Praha, prosinec 2015)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika Tchaj-wanu neposkytuje rozvojovou pomoc a ani ji od Tchaj-wanu nepřijímá.

Tchaj-wan je zemí, ze které se stal díky domácímu ekonomickému úspěchu z čistého příjemce čistý poskytovatel zahraniční rozvojové pomoci. V roce 1996 byl založen Tchajwanský fond pro spolupráci a rozvojovou pomoc – Taiwan ICDF, který koordinuje poskytování této pomoci z různých vládních zdrojů. Vychází přitom ze zkušeností, které v minulosti získalo Ministerstvo zahraničních věcí (MOFA) a další resorty - Ministerstvo pro ekonomické záležitosti, zemědělství a zdravotnictví. V posledních letech je stále více do rozvojové pomoci zapojován i soukromý sektor a v zájmu účinnějšího prosazování národních zájmů Tchaj-wanu jsou zdroje jednotlivých vládních organizací lépe integrovány.

V letech 2011 - 2013 se v Burkina Faso uskutečnil společný rozvojový projekt České republiky a Tchaj-wanu na výstavbě ICT centra napájeného solární energií.

Taiwan ICDF je rovněž pověřen MOFA, aby organizoval zahraniční mise a řídil tzv. Youth Overseas Service program. Fond rovněž používá svůj vlastní kapitál pro implementaci projektů technické pomoci v oblastech jako je průmysl, budování institucí a specializovaný výzkum. Kromě toho též spravuje program působení dobrovolníků v zahraničí – tzv. Overseas Volunteers Program a Program mobilních zdravotnických misí (Mobile Medical Missions – MMMs). Nicméně ve světle své specifické diplomatické situace musí Tchaj-wan čelit těžkostem při zapojování se do bilaterálních i multilaterálních programů na úrovni oficiální rozvojové pomoci (ODA). Tato situace vymezuje formální kanály, kterými Tchaj-wan může poskytovat rozvojovou pomoc ostatním zemím.

Taiwan ICDF si stanovil 4 strategie k dosahování svých středně a dlouhodobých cílů, a to jmenovitě:

  1. 1.      Spolupracovat s mezinárodními institucemi a nevládními organizacemi za účelem vytváření partnerských vztahů
  2. 1.      Využívat silných stránek Tchaj-wanu při pomoci partnerským zemím v ekonomickém a sociálním rozvoji
  3. 1.      Integrovat zdroje veřejného i soukromého sektoru jak na Tchaj-wanu, tak v partnerských zemích
  4. 1.      Posilovat soukromé vlastnictví v partnerských zemích a podporovat mnohostrannou harmonizaci.

Taiwan ICDF aktualizoval strategické cíle v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Od podpory potravinového zabezpečení míří k podpoře udržitelnosti životního prostředí, od pomoci zemím postiženým finanční krizí k podpoře vyhledávání nových příležitostí, od pomoci rozvojovým zemím ke spolupráci s “emerging economies” a od posilování bilaterálních partnerství ke konsolidaci multilaterálních vztahů.

Tchajwanský model rozvojové spolupráce má nepochybnou referenční hodnotu, ale pochopitelně nemůže být aplikován všude stejně. Je nutné respektovat specifické podmínky jednotlivých partnerských zemí a volit odpovídající metody tak, aby byly zdroje věnované na rozvojovou pomoc co nejefektivněji využity. Příkladem takovéhoto přístupu Taiwan ICDF je již zmíněný program mobilních zdravotnických misí (MMMs), který je pokládán za jeden z jeho největších úspěchů.

Mnohé rozvojové země trpí nedostatečně rozvinutým systémem zdravotnictví, což zejména u obyvatel v odlehlých oblastech vede k nedosažitelnosti základní lékařské péče. Tyto země samotné též zpravidla ani nemají dostatečné zdroje, aby vyškolily dostatek vlastního zdravotnického personálu. V zájmu pomoci těmto partnerským zemím využívá Taiwan ICDF platformu tzv. International Healthcare Cooperation Strategic Alliance (IHCSA),která byla vytvořena v roce 2006 s cílem sdružit významný počet tchajwanských zdravotníků. Tito dobrovolníci vytvářejí malé mobilní týmy (MMMs), které cestují do odlehlých oblastí rozvojových zemí a poskytují lékařskou pomoc těm, kteří ji potřebují. Kromě toho jim poskytují též základní poradenství v otázkách hygieny a zdraví. Tchajwanské nemocnice, které se účastní na těchto misích, rovněž uzavírají dohody s nemocnicemi a klinikami v partnerských zemích o výcviku lékařského personálu.

Z prostředků, poskytnutých převážně ministerstvem zahraničí je financováno vysílání MMMs do spřátelených zemí v regionech Asie a Pacifiku, Latinské Ameriky a Karibiku a v Africe. Na misích se podílejí i soukromé tchajwanské nemocnice a lékařské ošetření v cílových zemích se dostalo více než 30 tis. lidí. Na základě těchto zkušeností lze konstatovat, že tchajwanské MMMs pomáhají zvyšovat standardy zdravotní péče v partnerských rozvojových zemích.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: