Togo: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Tožská republika (République Togolaise)

Prezident: Faure Gnassingbe (znovuzvolen v dubnu 2015) 

Složení vlády: 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 7,50 mil. (odhad duben 2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatel: 2,63 % 

Složení podle věkových skupin: 

  • 0 - 14 let: 42,01 %
  • 15 - 64 let: 53,98 %
  • nad 65 let: 3,8 %   

Národnostní složení: 

V zemi žije kolem 37 etnických skupin. Nejpočetnější jsou pouze dvě z nich jižní Ewe a severní Kabiyé. 

Náboženské složení: 

  • křesťané 29 %
  • muslimové 20 %
  • tradiční náboženství 51 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2011

2012

2013

2014

2015

581

590

638

657

578

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2011

2012

2013

2014

2015

4,8

5,9

5,4

5,0

5,4

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitel. cen

2011

2012

2013

2014

2015

3,6

2,6

1,8

0,2

1,9

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2011

2012

2013

2014

2015

7,0

7,0

6,9

6,9

 -

podle údajů IMF

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

22,6

21,1

25,3 

25,1 (e) 

25,4 (e)

Výdaje

23,7 

26,9

29,7

30,0 (e)

28,5 (e)

Saldo

-1,1 

-5,8

-4,5 

-4,9 (e) 

-3,1 (e)

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook 

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2011

2012

2013

2014

2015

15,4

18,4

19,9

21,4

23,6

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v mil. USD)

2011

2012

2013

2014

2015

774,3

441,6

507

506,1

podle údajů WDI, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Togo bylo v minulosti nazýváno „Švýcarsko Afriky“. Původně dobrá bankovní soustava ale postupně upadá. V zemi operují čtyři (částečně) státem vlastněné banky (Union togolaise des banques, Banque togolaise de credit et l'industrie, Banque togolaise du développement  a Societé nationale d'investissement). Dále v Togu působí Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, Banque régionale de solidarité, Banque Internationale pour l'Afrique-Togo, asi nejspolehlivější Ecobank Togo a spořitelna Caise d'Epargne du Togo.

Lomé bylo také zvoleno za sídlo pro ECOWAS Bank for Invetment and Development.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Informace o zdejším daňovém systému zde

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: