Turkmenistán: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

24. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály nejsou zdaleka na úrovni odpovídající dnešní době např. v zemích EU. Neexistuje zatím rozvinutá dovozců a distributorů zboží a na nich navazujícího retailu. Řada prodejců zboží dováženého ze zahraničí si zároveň zajišťuje jeho dovoz.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Aktuální informace o dovozních podmínkách, potřebných dokumentech, dovozních sazbách a netarifních omezeních jsou průběžně publikovány na internetových stránkách EK Market Access Database.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákon o podnicích umožňuje vznik následujících podnikatelských subjektů:

 • státní podnik
 • individuální podnikatel
 • družstevní podnik
 • společný podnik
 • podniky nevládních veřejných organizací
 • ekonomické společenství
 • akciová společnost.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Systém soudní moci se v Turkmenistánu se skládá z následujících instancí:

 • Nejvyšší soud
 • Nejvyšší obchodní soud
 • Městský soud Ašchabadu
 • Soudy velayats, etraps, shakhers, obas a gengeshys (oblastní, okresní a nižší úroveň)
 • Oblastní obchodní soudy (velayats)
 • Vojenské soudy

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úředním jazykem je Turkménština. Ruština se stále více dostává do pozadí a je používána staršími lidmi.

Státní svátky:

Hlavní státní svátek - 27. říjen - Den nezávislosti Turkmenistánu, další významnější svátky:

 • 1.1. Nový rok
 • 12.1. Den památky
 • 19.2. Den státní vlajky
 • 8.3. Mezinárodní den žen
 • 21. – 22.3. Svátek jara "Novruz bajram"
 • 9.5. Den vítězství
 • 18.5. Den obrody a jednoty
 • 6.10. Den vzpomínek na zemřelé
 • 27.- 28.10. Den nezávislosti Turkmenistánu
 • 12.12. Den neutrality Turkmenistánu
 • „Kurban bajramy“ – každý rok přesné datum určuje Kabinet ministrů Turkmenistánu
 • „Oraza bajramy“ – přesné datum se určuje na základě prezidentského výnosu

Pracovní doba:

 • státní organizace a zařízení  od 8,30 do 17,30 hod. (v sobotu a v neděli nepracují)
 • soukromé firmy od 09,00 hod. mnohdy až do pozdního večera (vedení)
 • banky (pro klienty) od 9,00 do 18,00 hod. (v sobotu 9,00 – 13,00, v neděli zavřeno)
 • polední přestávka ve většině organizací od 12,30 do 13,30 hod.
 • obchody podle profilu, většinou 9,00-19,00 hod. s jedním zavíracím dnem v týdnu
 • tržnice a soukromé obchody od rána do večera bez zavíracích dnů

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: