Tuvalu: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V roce 2009 byl schválen International Companies Act , který umožňuje založení zahraniční společnosti. Na tuto společnost se však vztahují poměrně zásadní omezení, zejména nemožnost obchodování s místními subjekty či zákaz vlastnění nemovitého majetku v Tuvalu.

Založení místní firmy možné je, ale není široce využívané. V roce 2010 dle Tuvalu Business centre fungovalo v Tuvalu celkem sedm zahraničních firem, převážně v oblasti pohostinství. Základní kapitál takto založené firmy musí činit nejméně 20.000 AUD.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Dle zprávy Pacific Island Private Sector Organization Doing Business in Tuvalu 2013 většina marketingu v teritoriu funguje na bázi osobního doporučení. Velmi omezeně se využívá rádio či Internet.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Podobně jako Kiribati používá Tuvalu právního rámce britských zákonů ze 70. a 80. let (United Kingdom Designs Protection Ordinance - 1978, United Kingdom Trade Marks Ordinance - 1982, Copyright Ordinance - 1978, Registration of UK Patents Ordinance - 1977). Tento rámec však neodpovídá moderním potřebám ochrany duševního vlastnictví ve světě.

List zákonů vztahujících se k ochraně duševního vlastnictví v Tuvalu

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek se řídí Public Tenders Board Regulations z roku 1979, který svými principy neodpovídá modernímu pojetí veřejných zakázek. Ačkoliv je povinné vypisovat tendry veřejně, výsledky již zveřejňovány povinně nejsou. Také zcela absentuje odvolací či stížnostní mechanismus. Tuvalu vypisuje omezené množství tendrů, avšak doposud nemá centralizovanou webovou stránku.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Oficiální jazyky: Angličtina, Tuvaluština

Tuvalu slaví hlavní křesťanské svátky (Vánoce, Velikonoce). Den Tuvalu připadá na 1.10.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum je udělováno při příletu na dobu jednoho měsíce. Je nutné předložit zpáteční letenku.

Doporučená očkování: Hepatitida A a B, břišní tyfus a tetanus. V místě se také vyskytuje horečka Dengue

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnický sektor je extrémně malý. V letech 2008-2009 získalo Tuvalu prostředky na stavbu několika zdravotnických center na několika svých ostrovech. Další budou postavena v následujících letech. Hlavní nemocnicí je Princess Margaret Hospital. Doporučuje se sjednat si kvalitní zdravotní pojištění i s pokrytím možného převozu do Austrálie v případě vážnějších obtíží. Důrazně se doporučuje pít jen balenou nebo převařenou vodu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: