Venezuela: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba).
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • República Bolivariana de Venezuela (Bolívarovská republika Venezuela)
 • Zkratka: VE           

Složení vlády:

 • Prezident a předseda vlády: Nicolás Maduro
 • Ministerstvo - kancelář prezidenta: Carmen Teresa Meléndez Rivas
 • Ministerstvo zahraničních věcí: Delcy Eloina Rodríguez Gómez
 • Ministerstvo vnitra, spravedlnosti a míru: Néstor Reverol
 • Ministerstvo hospodářství a financí: Ramón Augusto Lobo Moreno
 • Ministerstvo obrany: Vladimir Padrino López
 • Ministerstvo plánování: Ricardo José Menéndez Prieto
 • Ministerstvo cestovního ruchu: Marleny Josefina Contreras Hernández
 • Ministerstvo zemědělství a půdy: Wilmar Castro Soteldo
 • Ministerstvo rybolovu: Ángel Belisario
 • Ministerstvo vysokoškolského vzdělání, vědy a technologií: Hugbel Roa
 • Ministerstvo školství: Elías Jaua
 • Ministerstvo zdravotnictví: Luis López
 • Ministerstvo společenského pracovního procesu: Francisco Torrealba
 • Ministerstvo dopravy: Ricardo Antonio Molina Peñaloza
 • Ministerstvo veřejných zakázek: César Alberto Salazar
 • Ministerstvo sídel a obydlí: Manuel Quevedo
 • Ministerstvo ropy: Nelson Martínez
 • Ministerstvo pro komunikaci a informatiku: Ernesto Villegas
 • Ministerstvo komunit a sociálních hnutí: Aristóbulo Istúriz
 • Ministerstvo pro výživu: Rodolfo Clemente Marco Torres
 • Ministerstvo kultury: Adán Chávez
 • Ministerstvo mládeže a sportu: Mervin Maldonado
 • Ministerstvo pro domorodé obyvatelstvo: Aloha Núñez
 • Ministerstvo pro ženy a rovnoprávnost pohlaví: Blanca Eekhout
 • Ministerstvo elektrické energie: Luis Motta Domínguez
 • Ministerstvo základního, strategického a soicalistického průmyslu: Juán Arias
 • Ministerstvo pro vězeňskou službu: María Iris Varela Rangel
 • Ministerstvo pro městské zemědělství: Erika Farias
 • Ministerstvo ekosocialismu a vod: Ramón Celestino Velázquez
 • Ministerstvo pro důlní a ekologický rozvoj: Jorge Arreaza
 • Ministerstvo zahraničního obchodu a mezinárodních investic: Jesús Faría

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 30,9 milionu (2016)
 • Průměrný roční přírůstek/úbytek: 1,28 na 1000 obyv. (2016)
 • Národnostní složení: 67 % míšenci, 21 % běloši, 9 % černoši, 3 % indiáni
 • Náboženské složení: římsko katolické 96 %, protestanti 2 %, ostatní 2 % (islám, judaismus, budhismus, ortodoxní křesťané)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016

HDP v běžných cenách, mld. USD

316,5

374,0

209,2

491,0 

566,7

Růst HDP (v %)

5,5

1,3

-4,0

- 5,7

-14,0

Inflace (v %)

28,8

56,2

68,5

181,0

422,2

HDP na osobu, USD

13 241

12 472

11 756

15 889

18 332

Nezaměstnanost (v %)

8,9

9,2

7,8

14,0

15,5

Venezuela je zemí se zcela mimořádným nerostným bohatstvím a ekonomickým potenciálem, který však není plně využit. Právě enormní příjmy deviz z prodeje ropy v minulých letech mají za následek nedostatečně rozvinutou výrobní základnu země, neboť potřeby obyvatelstva byly zajišťovány především importem ze zahraničí. Od poloviny roku 2014 jsme však svědky pádu světových cen ropy, které v konečném důsledku spolu s absolutní neefektivitou socialistického zřízení zapříčinily hlubokou politicko-hospodářskou krizi, ve které se tato jinak potenciálně mimořádně bohatá země nachází.

Klíčové pro vývoj v dohledné budoucnosti budou výsledky vnitropolitické patové situace a vývoj cen ropy. Dále je zásadní otázkou, zda započne postupná přeměna a diverzifikace ekonomiky.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy (% HDP)

28,7 27,9 24,8 21,7 17,4

Výdaje (% HDP)

43,3 38,3 41,2 42,4

41,7

Saldo (% HDP)

- 14,6 - 10,4 - 16,4 - 20,7 -24,3

Veřejný dluh (% HDP)

50,1 48,7 58,4 50,6

39,3

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

2016

Bilance běžného účtu

2 586 4 604 3 598 - 20 360 - 11 680

Devizové rezervy

29 887 21 478 22 078 16 366

10 994

Vnější dluh

130 630 132 346 135 748 123 666 110 005

Dluhová služba

24 154

23 135

23 674

23 979

17 102

Údaje v milionech USD

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Nejvýznamnější banky:

Banco Provincial, Banesco, Banco Unión, Banco de Venezuela, Banco Mercantil, Banco Industrial de Venezuela, Banco Exterior-Banco Universal, Banco de Occidente, Bancoex (Banco de Comercio Exterior), Banco del Orinoco, Banco del Caribe, Banco de Venezuela, Banco Federal.

Nejvýznamnější pojišťovny:

Seguros Alianza, Seguros Caracas, Seguros Bancentro, Seguros Orinoco, Seguros Sud América, Seguros Venezuela, Seguros Horizonte, Seguros Los Andes, Seguros Mercantil.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň ze zisku právnických osob:

Současný systém je platný od r. 2005. Maximální výše daně ze zisku právnických osob je stanovena na 50 % pro společnosti s čistým ziskem přes 3 000 daňových jednotek, 22 % pro společnosti se ziskem 2.000–3.000 daňových jednotek a 15 % pro společnosti se ziskem do 2.000 jednotek (daňová jednotka - Unidad Tributaria - je zákonem stanovená a od února 2010 činí 65 bolívarů). Kromě obecné daně je společnost povinna odvádět městu, ve kterém sídlí, tzv. impuesto municipal. Daň je založena na hrubém zisku společnosti v místě sídla a její výše je 0,5–10 %, v závislosti na druhu podnikání.

Zdanění firem podnikajících v ropném průmyslu podléhá jinému režimu. Těžební daň je poplatek, který platí společnost z hodnoty vytěžené ropy. Její výše je 67,7 %.

Některé typy společností požívají daňové úlevy; neziskové organizace, sociálně prospěšné instituce a penzijní fondy jsou od daně osvobozeny. Investice v některých odvětvích mají daňové zvýhodnění.

Daň z příjmu fyzických osob:

Maximální výše této daně je 34 % (při ročním příjmu přes 6.000 daňových jednotek), minimum je 6 % (při příjmu 1.000–1.500 daňových jednotek). Trvale bydlící (rezidenti - pobyt více než 180 dní) podléhají stejnému režimu jako místní občané, nerezidenti (do 180 dní) platí plošně daň 34 %. Některé příjmy jsou od této daně osvobozeny, např. úroky z úspor, pojistné, důchody.

Daň z kapitálových zisků:

Dle daňové reformy z roku 1994 podléhají veškeré transakce na kapitálovém trhu zdanění ve výši 1 % z každého obchodu. Transakce provedené mimo kapitálový trh podléhají jinému zdanění, soukromá osoba platí 3 %, rezidentní společnost 5 % a nerezidentní zahraniční firma 50 %.

Daň z přidané hodnoty – Impuesto al Valor Agregado (IVA):

Byla zavedena v roce 1999 a momentálně činí 12 %. Od její platby jsou osvobozeny dočasné dovozy určené k reexportu či dalšímu zpracování definované celními předpisy, bankovní a pojišťovací transakce, dovozy přes svobodné přístavy a zóny a zboží zkompletované v těchto zónách.

Dohody o zamezení dvojímu zdanění:

V rámci zemí EU Venezuela podepsala tyto dohody s Itálií, Francií, Nizozemskem, Německem, Belgií, Velkou Británií, Portugalskem, Švédskem i Českou republikou.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: