Alžírsko: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Údaje v mld. USD

2012

2013

2014

2015

2016 

Vývoz

72,7

65,5

61,0

34,7

28,9

Dovoz

50,4

55,0

58,6

51,7

46,7

Saldo

22,3

10,5

2,4

- 17,0

- 17,8

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Struktura vývozu

Země

Podíl

EU

58,0

 

- Itálie

 

16,6

- Španělsko

 

12,3

- Francie

 

11,1

- Nizozemsko

 

4,4

- V. Británie

 

3,9

- ČR

 

0,0

- ostatní státy EU

 

9,7

USA

11,2

 

Brazílie

4,6

 

Kanada

4,6

 

Turecko

4,3

 

ostatní státy

17,3

 

- arabské

 

6,1

celkem

100,0

 

 

Struktura dovozu

Země

Podíl

EU

47,5

 

- Francie

 

10,2

- Itálie

 

9,9

- Španělsko

 

7,7

- Německo

 

6,4

- ČR

 

0,3

- ostatní státy EU

 

13,0

Čína

18,0

 

USA

5,0

 

Turecko

4,1

 

Argentina

2,9

 

Brazílie

2,6

 

J. Korea

2,2

 

Indie

2,0

 

ostatní státy

15,7

 

- arabské

 

5,6

celkem

100,0

 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Struktura vývozu

Komodita

Podíl

ropa a zemní plyn

93,8

petrochemické a chemické produkty

4,6

jiné komodity

1,6

celkem

100,0

Struktura dovozu

Komodita

Podíl

stroje a zařízení

34,0

 

- telefonní přístroje

 

2,7

- nákladní automobily a autobusy

 

1,7

- turbopohony

 

1,1

- armatury

 

1,1

- traktory

 

1,0

- jiné stroje a zařízení

 

26,4

suroviny a materiály

30,7

 

- roury a trubky ze železa a oceli

 

2,7

- pruty a tyče ze železa a oceli

 

2,5

- minerální oleje

 

2,2

- konstrukce a konstrukční díly

 

1,9

- potravinářské oleje

 

1,5

- polymery etylénu

 

1,1

- dřevo

 

1,0

- jiné suroviny a materiály

 

17,8

spootřební zboží

17,7

 

- léčiva

 

4,3

- osobní automobily

 

3,6

- jiné potraviny

 

9,8

potraviny

17,6

 

- obilí a mouka

 

6,0

- mléko a mléčné výrobky

 

2,1

- cukr a cukrovinky

 

2,0

- jiné spotřební zboží

 

7,5

celkem

100,0

 

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bezcelní a investiční zóny nebo VT parky nejsou zavedeny.

 

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Výše přímých zahraničních investic zaznamenaná alžírskou agenturou na podporu investic ANDI činí od roku 2002 v průměru kolem 1 mld. USD ročně a jejich struktura je následující:


Odvětvová struktura

%

průmysl

68,0

cestovní ruch

17,0

služby

6,1

stavebnictví

4,0

telekomunikace

3,6

jiná odvětví

1,3

celkem

100,0

Teritoriální struktura

%

arabské země

51,3

státy EU

22,8

jiné evropské země

13,5

jiné země

12,4

celkem

100,0

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu je omezen na společné podniky s alžírskými partnery a s předkupním právem alžírského státu na zahraniční podíl za odhadní cenu v případě jeho prodeje. Pro zahraniční podíl je ve společných podnicích stanoven limit 49 %.

Pobídky pro investory závisí na rozsahu, umístění a přínosu investic. Jedná se zejména o různé daňové úlevy na dobu až 10 let. Žádosti o úlevy vyřizuje agentura pro podporu investic ANDI a podrobnosti uvádí na svých internetových stránkách www.andi.dz.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: