Alžírsko: Zahraniční obchod a investice

22. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Údaje v mld. USD

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

73,5

73,9

64,9

62,9

37,8

Dovoz

47,3

50,4

55,0

58,6

51,5

Saldo

26,2

23,5

9,9

4,3

- 13,7

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Struktura vývozu

Země

Podíl

 

EU

68,3

 

- Španělsko

 

17,4

- Itálie

 

16,3

- Francie

 

13,0

- V. Británie

 

7,6

- Nizozemsko

 

6,0

- ČR

 

0,0

- ostatní státy EU

 

8,0

Turecko

5,5

 

USA

5,2

 

Brazílie

3,7

 

Kanada

2,0

 

ostatní státy

15,3

 

- arabské

 

5,9

celkem

100,0

 

Struktura dovozu

Země

Podíl

 

EU

49,2

 

- Francie

 

10,5

- Itálie

 

9,4

- Španělsko

 

7,6

- Německo

 

6,6

- ČR

 

0,4

- ostatní státy EU

 

14,7

Čína

16,0

 

USA

5,3

 

Turecko

4,0

 

Argentina

2,5

 

J. Korea

2,3

 

Brazílie

2,2

 

Indie

2,2

 

ostatní státy

16,3

 

- arabské

 

5,0

celkem

100,0

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Struktura vývozu

Komodita

Podíl

ropa a zemní plyn

94,5

petrochemické a chemické produkty

4,6

jiné komodity

0,9

celkem

100,0

Struktura dovozu

Komodita

Podíl

 

stroje a zařízení

34,4

 

- nákladní automobily a autobusy

 

2,9

- turbomotory

 

2,5

- telefonní přístroje

 

2,4

- stroje na zpracování zeminy

 

1,2

- buldozery

 

1,0

- jiné stroje a zařízení

 

24,4

suroviny a materiály

30,8

 

- minerální oleje

 

3,8

- pruty a tyče ze železa a oceli

 

2,7

- roury a trubky ze železa a oceli

 

1,7

- konstrukce a konstrukční díly

 

1,4

- plechy

 

1,3

- potravinářské oleje

 

1,3

- dřevo

 

1,1

- jiné suroviny a materiály

 

17,5

potraviny

18,1

 

- obilí a mouka

 

6,9

- mléko a mléčné výrobky

 

2,3

- cukr a cukrovinky

 

1,5

- jiné potraviny

 

7,4

spotřební zboží

16,7

 

- léčiva

 

3,8

- osobní automobily

 

3,8

- jiné spotřební zboží

 

9,1

celkem

100,0

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bezcelní a investiční zóny nebo VT parky nejsou zavedeny.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Výše přímých zahraničních investic zaznamenaná alžírskou agenturou na podporu investic ANDI činí od roku 2002 v průměru cca 900 mil. USD ročně a jejich struktura je následující:


Odvětvová struktura

%

průmysl

68,0

cestovní ruch

17,0

služby

6,1

stavebnictví

4,0

telekomunikace

3,6

jiná odvětví

1,3

celkem

100,0

Teritoriální struktura

%

arabské země

52,3

státy EU

22,8

jiné evropské země

13,5

jiné země

11,4

celkem

100,0

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu je omezen na společné podniky s alžírskými partnery a s předkupním právem alžírského státu na zahraniční podíl za odhadní cenu v případě jeho prodeje. Pro zahraniční podíl je ve společných podnicích stanoven limit 49 %.

Pobídky pro investory závisí na rozsahu, umístění a přínosu investic. Jedná se zejména o různé daňové úlevy na dobu až 10 let. Žádosti o úlevy vyřizuje agentura pro podporu investic ANDI a podrobnosti uvádí na svých internetových stránkách www.andi.dz.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: