Arménie: Vztahy země s EU

14. 8. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

V roce 2013, kdy se Arménie rozhodla nepodepsat připravenou asociační dohodu a DCFTA s EU, se zdály být vztahy mezi EU a Arménií na bodu mrazu a zcela bezperspektivní. Ani vstup Arménie do Euroasijské ekonomické unie (EEU) 2.1.2015 nenaznačoval intenzívní spolupráci s EU. Přesto je EU pro arménskou vládu i občanskou společnost významným partnerem a její role, i přes jistá omezení daná právě členstvím v EEU, může být pro rozvoj Arménie a její směřování determinující. Připojení k EEU bylo jasným signálem, že se Arménie hodlá v budoucnu politicky i ekonomicky orientovat na Rusko, což dává do souvislosti především se zajištěním své bezpečnosti, ale i ekonomickými důvody (energetika, trh, existence velkého množství sezónních pracujících v Rusku). Nicméně Arménie hodlá Evropskou unií vyvažovat přílišnou závislost na severním partnerovi, o němž ví, že vždy bude v regionu sledovat především své zájmy. Navíc sdílí, přinejmenším deklaratorně, evropské hodnoty a hodlá na nich stavět svou společnost.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu regionálního rozvoje, politických, hospodářských a  sociálních reforem. 

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástroje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI. Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

AM obchod s členskými státy EU, 2016, zdroj: Armstat. Údaje jsou v tis. EUR

 

 

Country

Export

Import (country

of origin)

Total

Share from total EU trade, %

Share in Total Trade, %

1

Germany

131681.8

176897.3

308579.1

27.38

6.42

2

Bulgaria

144447.2

32241.7

176688.9

15.68

3.67

3

Italy

30214.5

122168.0

152382.5

13.52

3.17

4

Belgium

39427.0

54976.3

94403.3

8.38

1.96

5

Netherlands

48176.9

27069.9

75246.8

6.68

1.56

6

France

3642.1

50250.7

53892.8

4.78

1.12

7

Poland

17815.2

34308.7

52123.9

4.62

1.08

8

Romania

25193.4

14294.2

39487.6

3.50

0.82

9

United Kingdom

1578.4

26286.2

27864.6

2.47

0.58

10

Spain

127.0

24040.3

24167.3

2.14

0.50

11

Greece

540.9

17269.4

17810.3

1.58

0.37

12

Austria

1444.4

16120.2

17564.6

1.56

0.37

13

Finland

144.5

16986.1

17130.7

1.52

0.36

14

Czech Republic

2198.1

14165.5

16363.6

1.45

0.34

15

Sweden

145.3

12879.0

13024.3

1.16

0.27

16

Hungary

743.6

10320.8

11064.4

0.98

0.23

17

Estonia

420.9

9401.9

9822.9

0.87

0.20

18

Ireland

13.3

9648.5

9661.8

0.86

0.20

19

Slovenia

34.3

6883.9

6918.1

0.61

0.14

20

Lithuania

2847.7

4065.2

6912.9

0.61

0.14

21

Portugal

18.3

5638.0

5656.3

0.50

0.12

22

Denmark

228.8

5311.4

5540.2

0.49

0.12

23

Slovakia

180.2

4165.1

4345.3

0.39

0.09

24

Latvia

1455.0

1460.8

2915.9

0.26

0.06

25

Cyprus

29.0

2094.0

2123.0

0.19

0.04

26

Luxemburg

842.3

759.3

1601.6

0.14

0.03

27

Croatia

132.6

1327.2

1459.9

0.13

0.03

28

Malta

22.2

221.5

243.7

0.02

0.01

 

EU 28

452166.6

 

674965.1

 

1127131.7

 

100

24.0

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European

Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu

regionálního rozvoje, politických, hospodářských a sociálních reforem.

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástorje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI.

Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi

EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: