Arménie: Vztahy země s EU

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

V roce 2013, kdy se Arménie rozhodla nepodepsat připravenou asociační dohodu a DCFTA s EU, se zdály být vztahy mezi EU a Arménií na bodu mrazu a zcela bezperspektivní. Ani vstup Arménie do Euroasijské ekonomické unie (EEU) 2.1.2015 nenaznačoval intenzívní spolupráci s EU. Přesto je EU pro arménskou vládu i občanskou společnost významným partnerem a její role, i přes jistá omezení daná právě členstvím v EEU, může být pro rozvoj Arménie a její směřování determinující.

Je zřejmé, že cílem současného vedení Arménie není členství v EU, a to ani ve vzdálené perspektivě. Připojení k EEU na začátku tohoto roku bylo jasným signálem, že se Arménie hodlá v budoucnu politicky i ekonomicky orientovat na Rusko, což dává do souvislosti především se zajištěním své bezpečnosti, ale i ekonomickými důvody (energetika, trh, existence velkého množství sezónních pracujících v Rusku). Nicméně Arménie hodlá Evropskou unií vyvažovat přílišnou závislost na severním partnerovi, o němž ví, že vždy bude v regionu sledovat především své zájmy. Navíc sdílí, přinejmenším deklaratorně, evropské hodnoty a hodlá na nich stavět svou společnost.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu regionálního rozvoje, politických, hospodářských a  sociálních reforem. 

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástroje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI. Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

AM obchod s ČS EU v roce 2015, zdroj: Eurostat. Údaje jsou v tis. EUR

 

No

Country

Export

Export share %

Import

Import share %

Total

Total share %

Change  % with 2014

Comments

(compared with 2014)

 

    
 1.  

Germany

131 228.6

9.7

148 771.4

5.0

280   000.0

6.5

32.3

Decrease by 67.7%

    
 1.  

Italy

30 843.4

2.3

108 649.7

3.7

139   493.1

3.2

79.7

Decrease by 20.3%

    
 1.  

Belgium

44 298.0

3.3

53 635.6

1.8

97   933.6

2.3

109.4

Increase by 9.4%

    
 1.  

Netherlands

37 687.8

2.8

31 506.9

1.1

69   194.7

1.6

323.3

Increase by  223.3%

    
 1.  

Poland

13 832.8

1.0

49 654.6

1.7

63   487.4

1.5

91.2

Decrease by 8.8%

    
 1.  

Spain

37 229.4

2.8

18 487.1

0.6

55   716.5

1.3

106.0

Increase by 6.0%

    
 1.  

France

2 582.7

0.2

39 807.8

1.3

42   390.5

1.0

178.1

Increase by 78.1%

    
 1.  

Austria

2 029.5

0.2

21 095.8

0.7

23   125.2

0.5

87.6

Decrease by 12.4%

    
 1.  

Czech Republic

1 373.7

0.1

20 850.4

0.7

22   224.1

0.5

69.4

Decrease by 30.6%

    
 1.  

Bulgaria

1 523.6

0.1

19 310.9

0.7

20   834.5

0.5

82.3

Decrease by 17.7%

    
 1.  

United Kingdom

350.0

0.0

18 156.3

0.6

18506.4

0.4

121.2

Increase by 21.2%

    
 1.  

Lithuania

1 825.6

0.1

16 530.7

0.6

18   356.3

0.4

100.7

Increase by 0.7%

    
 1.  

Hungary

425.3

0.0

14 409.5

0.5

14   834.8

0.3

93.3

Decrease by 6.7%

    
 1.  

Slovenia

62.1

0.0

12 403.5

0.4

12   465.6

0.3

90.1

Decrease by 9.9%

    
 1.  

Sweden

442.7

0.0

10 718.7

0.4

11   161.4

0.3

88.7

Decrease by  11.3%

    
 1.  

Greece

64.5

0.0

9 995.7

0.3

10   060.2

0.2

136.0

Increase by 36.0%

    
 1.  

Finland

502.4

0.0

7 392.2

0.2

7   894.6

0.2

170.6

Increase by 70.6%

    
 1.  

Latvia

1 685.5

0.1

5 101.5

0.2

6   787.0

0.2

192.7

Increase by 92.7%

    
 1.  

Denmark

116.7

0.0

6 612.1

0.2

6   728.8

0.2

183.3

Increase by 83.3

    
 1.  

Slovakia

37.9

0.0

6 058.1

0.2

6   096.0

0.1

83.9

Decrease by 16.1%

    
 1.  

Romania

4.7

0.0

4 231.5

0.1

4   236.2

0.1

166.6

Increase by 66.6%

    
 1.  

Portugal

22.9

0.0

2 895.9

0.1

2   918.8

0.1

77.8

Decrease by 22.2%

    
 1.  

Croatia

101.1

0.0

2 485.6

0.1

2   586.7

0.1

72.0

Decrease by 28.0%

    
 1.  

Ireland

36.2

0.0

1 415.0

0.0

1   451.3

0.0

132.6

Increase by 32.6%

    
 1.  

Estonia

218.7

0.0

450.8

0.0

669.5

0.0

91.5

Decrease by 8.5%

    
 1.  

Cyprus

0.9

0.0

647.7

0.0

648.7

0.0

82.3

Decrease by  17.7%

    
 1.  

Luxembourg

457.1

0.0

99.8

0.0

556.9

0.0

54.8

Decrease by  45.2%

    
 1.  

Malta

7.4

0.0

14.7

0.0

22.0

0.0

118.1

Increase by  18.1%

Total

 

308 991.0

22.9

631389.5

21.3

940380.8

21.8

95.2

Decrease by  4.8%

 

 AM obchod s ČS EU v roce 2015, zdroj: Armstat. Údaje jsou v tis. EUR.

 

No

Country

Export

Import (countries of origin)

Total 

Share  from total in %

1)         

Germany

121 347.2

166 090.2

287 437.4

6.7

2)         

Italy

42 272.6

117 475.1

159 747.7

3.7

3)         

Bulgaria

63 518.8

20 618.6

84 137.5

2.0

4)         

Belgium

41 230.3

41 094.3

82 324.6

1.9

5)         

Netherlands

39 273.4

23 990.2

63 263.6

1.5

6)         

France

4 943.7

54 910.0

59 853.7

1.4

7)         

Romania

29 938.5

15 169.6

45 108.0

1.0

8)         

Poland

11 568.7

27 784.7

39 353.5

0.9

9)         

Spain

1 559.5

22 492.7

24 052.2

0.6

10)   

United Kingdom

1 457.2

22 566.0

24 023.2

0.6

11)   

Czech Republic

1 412.3

16 857.8

18 270.1

0.4

12)   

Sweden

372.5

16 585.8

16 958.3

0.4

13)   

Austria

1 772.2

12 703.9

14 476.1

0.3

14)   

Greece

463.9

13 287.6

13 751.6

0.3

15)   

Finland

6.4

12 581.8

12 588.2

0.3

16)   

Hungary

669.9

10 149.0

10 818.9

0.3

17)   

Portugal

32.1

7 566.8

7 598.9

0.3

18)   

Denmark

168.2

6 464.0

6 632.2

0.2

19)   

Ireland

7.9

5 933.8

5 941.7

0.1

20)   

Lithuania

1 978.6

3 412.3

5 390.9

0.1

21)   

Slovenia

58.5

5 214.9

5 273.5

0.1

22)   

Slovakia

34.9

4 665.3

4 700.2

0.1

23)   

Latvia

1 555.1

2 920.2

4 475.3

0.1

24)   

Croatia

84.0

1 628.7

1 712.7

0.0

25)   

Estonia

148.1

1 489.6

1 637.7

0.0

26)   

Cyprus

0.9

939.2

940.1

0.0

27)   

Luxembourg

75.1

330.5

405.6

0.0

28)   

Malta

1.9

106.7

108.6

0.0

Total

 

365   952

635   029

1 000 982

24

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European

Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu

regionálního rozvoje, politických, hospodářských a sociálních reforem.

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástroje evropského sousedství (European Neighbourhood

Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI.

Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi

EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: