Arménie: Vztahy země s EU

30. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

Arménie na konci roku 2017 podepsala dohodu Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), a tudíž se vztahy nesly ve znamení její ratifikace a následné implementace.

 

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu regionálního rozvoje, politických, hospodářských a  sociálních reforem. 

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástroje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI. Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

AM obchod s členskými státy EU, 2017, zdroj: Armstat. Údaje jsou v tis. USD

 

EU je první vývozní destinací pro arménské produkty a druhý největší obchodní partner.

 

 

EU - 28 Exports, 2017 Change, % Imports, 2017 Change, %
Austria 1 893.3 124.2 21 489.3 126.4
Belgium 45 680.7 109.8 43 994.9 75.8
Bulgaria 286 204.0 187.8 40 438.6 118.9
Croatia 79.3 56.7 850.7 60.6
Cyprus 123.6 404.3 1 551.5 70.2
Czech Republic 2 582.3 111.3 27 024.6 180.9
Denmark 816.0 337.9 5 844.9 104.3
Estonia 697.1 157.0 14 143.3 142.6
Finland 1784.8 1 170.1 24 379.9 136.0
France 4 497.8 117.0 77 650.9 146.6
Germany 132 483.5 95.3 206 523.3 110.8
Greece 183.6 32.2 49 656.5 272.6
Hungary 1683.8 214.6 12 963.7 119.1
Ireland 12.6 89.8 10 110.8 99.3
Italy 37 425.3 117.4 163 322.1 126.8
Latvia 2 964.6 193.1 2 733.8 177.3
Lithuania 2 009.1 66.9 5 404.5 126.0
Luxembourg 1 268.0 142.7 758.3 94.6
Malta 18.2 77.5 237.4 101.6
Netherlands 90 755.0 178.5 36 397.3 127.4
Poland 8142.6 43.3 50 510.0 139.8
Portugal 413.9 2 142.8 6 608.4 112.8
Romania 3 542.9 13.3 9 414.5 62.4
Slovakia 106.5 56.0 9 089.2 206.8
Slovenia 19.3 53.3 8 387.9 115.3
Spain 1 736.4 1 295.9 36 322.5 143.3
Sweden 796.4 519.3 29 218.4 214.9

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do roku 2013 byla Arménie součástí Nástroje evropského sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI). Tento nástroj byl zaměřen na financování a podporu

regionálního rozvoje, politických, hospodářských a sociálních reforem.

Od roku 2014 je Arménie součástí Nástorje evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument, ENI), který nahrazuje předešlý ENPI.

Hlavní cíle tohoto nástroje jsou: podpora lidských práv a základních svobod, navázání užších vazeb mezi EU a státy ENI, podpora rozvoje, snižováni chudoby, či přispívání k sociální a územní soudružnosti.

 

The EU cooperates with Armenia in the framework of the European Neighbourhood Policy and its eastern regional dimension, the Eastern Partnership. The key goal is to bring Armenia closer to the EU.

 

Více o ENI a GSP naleznete na: https://eeas.europa.eu/delegations/armenia_en/896/Armenia%20and%20the%20EU

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: