Bahrajn: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

15. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Česky: Království Bahrajn
Arabsky v českém přepisu: Mamlaka Al-Bahrajn
Anglicky: Kingdom of Bahrain
Arabsky v anglickém přepisu: Mamlakat al Bahrayn

král                                                  HAMAD bin Isa Al Khalifa
předseda vlády                               KHALIFA bin Salman Al Khalifa
první místopředseda vlády             SALMAN bin Hamad Al Khalifa
místopředseda vlády                      ALI bin Khalifa bin Salman Al Khalifa
místopředseda vlády                      Jawad bin Salim al-ARAIDH
místopředseda vlády                      KHALID bin Abdallah Al Khalifa
místopředseda vlády                      MUHAMMAD bin Mubarak Al Khalifa
ministr obrany                                 Yusuf bin Ahmad bin Husayn al-JALAHMA
ministr vzdělávání                          Majid bin Ali Hasan al-NUAYMI
ministr energetiky                           Abd al-Husayn MIRZA
ministr financí                                 AHMAD bin Muhammad bin Hamad bin Abdallah Al Khalifa
ministr zahraničních věcí                KHALID bin Ahmad bin Muhammad Al Khalifa
ministr zdravotnictví                      Sadiq bin Abd al-Karim al-SHIHABI
ministr bydlení                                Basim bin Yacub al-HAMAR
ministryně lidských práv a
společenského rozvoje                    Dr. FAYQA bint Said al-Salih
ministr průmyslu a obchodu           Zayid bin Rashid al-ZAYANI
ministr informací                            Ali bin Muhammad al-RUMAYHI
ministr vnitra                                  RASHID bin Abdallah bin Ahmad Al Khalifa
ministr spravedlnosti
a islámských záležitostí                  KHALID bin Ali Al Khalifa
ministr práce                                   Jamil Muhammad Ali HUMAYDAN
ministr královského dvora              KHALID bin Ahmad bin Salman Al Khalifa
ministr královského dvora pro
následný dohled                             AHMAD BIN ATIYATALLAH Al Khalifa
ministr pro záležitosti
královského dvora                          ALI bin Isa bin Salman Al Khalifa
ministr pro záležitosti Poradního
shromáždění a Sněmovny
reprezentantů                                  Ghanim bin Fadhil al-BUAYNAYN
ministr dopravy
a telekomunikací                             KAMAL bin Ahmad Muhammad
ministr prací, obecních záležitostí
městského plánování                     ISSAM bin Abdallah Khalaf

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

 • počet obyvatel celkem: 1 501 116*

z toho

 • Bahrajnci: 677 506
 • cizinci: 823 610

Průměrný roční přírůstek: 1,9 %

Demografické složení:

 • muži: 63,37 %
 • ženy: 36,63 %

*Zdroj: Central Informatics Organization of Bahrain (publikace 03/2018)

 

Věková struktura:

 • 0–14 let 19,7 %
 • 15–24 let 15,9 %
 • 25–54 let 56,2 %
 • 55–64 let 5,5 %
 • 65 let a více 2,7 %

Národnostní složení:

 • Bahrajnci: 46,0 %
 • ostatní Arabové:4,7 %
 • Asiaté: 45,5 %
 • Afričané: 1,6 %
 • Evropané: 1,0 %
 • ostatní: 1,2 %

 

Náboženské složení:

 • muslimové: 70,3 %
 • křesťané: 14,5 %
 • hinduisté: 9,8 %
 • buddhisté: 2,5 %
 • židé: 0,6 %
 • ostatní: 2,3 %

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 44 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP v mil. USD (v běžných cenách)*

32 812,3

33 780,8

31 120

31 800

33 870

Reálný růst HDP v %

5,3

4,5

2,9

3,0

2,5

HDP/obyv v USD*

26 184,7

25 683,1 22 348,0 50 300 51 800

Podíl na tvorbě HDP v % (v běžných cenách)

         

- těžba a zpracování ropy a plynu

20,7

       

- finanční služby

         

- průmyslová výroba (ne petrochemická)

      32  

- veřejné služby

      65,9  

- obchod

         

- stavebnictví

         

- doprava a komunikace

         

Míra inflace v %

3,3

2,7

2,0

2,7

0,9

Míra nezaměstnanosti v %**

 

4,3

4,1 3,7 3,8

Kurs měny k USD

0,3768

0,3768

0,3768  0,3768  0,3768

* Zdroj: nezávislé zdroje, Bahrain Open Data Portal 04/2018, Central Bank of Bahrain Economic Indicators 03/2018 (údaje jsou zčásti publikovány v BHD, přepočteno pevným oficiálním kurzem 1USD = 0,3768 BD, resp. 1 BHD = 2.65266 USD)

** Bahrajn údaje o míře nezaměstnanosti nezveřejňuje, dostupné jsou pouze údaje o zaměstnanosti a podílu zaměstnaného obyvatelstva k celkovému obyvatelstvu, a to k roku posledního censu v 2010.

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Niže uvedená tabulka udává skutečné hospodaření vlády v letech 2008–12 – hodnoty uvedeny v mil. BHD (fixní kurz 1 BHD =2,65 USD, 1 USD = 0,376 BHD)

 

2013

2014

2015*

2016*

2017

Příjmy

2 944

3 090

   

2 238

- z toho ropa a plyn

 

 

   

1 725

Výdaje

3 353

3 545

   

3 579

- běžné

 
 
     

- investiční

         

strategické projekty

         

Saldo

-681 

-640.1

   

-1 341

saldo rozpočtu k HDP v %

-9,72 -3,45 -18,4 -17,93 -15,15

Zdroj: nezávislé zdroje, Central Bank of Bahrain, Economic Indicators 04/2018

* data pro roky 2015 a 2016 nejsou známa ani nezávislým zdrojům

, data

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Hodnoty v následující tabulce jsou uvedeny v mil. BHD (1BHD = 2,65USD)  a částky devizových rezerv vyjadřují stav ke konci roku

 

2013

2014

 2015

2016

2017

Saldo běžného účtu

1 907

1 220,9

835,4

 -1 492

 -1 556

Saldo kapitálového a finančního účtu

-329,8

-1 248,1

-880,0

 

 

Devizové rezervy

1 913,8

1 701,2

1 948,2

 

 

Zdroj: Central Bank of Bahrain, Statistical Bulletin 09/2015 a nezávislé agentury

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustavu řídí Central Bank of Bahrain, dříve nazývaná Bahrain Monetary Agency (BMA).

Bahrajn je nazýván finančním centrem Blízkého východu, které bylo vybudováno v 70. a 80. letech minulého století, kdy se sem z Libanonu přestěhovaly tamější banky z důvodu občanské války. Motivací byla zejména blízkost rozvíjejícího se trhu zemí Zálivu, nedostatečně vyspělá úroveň saudských bank (Bahrajn řadu let fungoval jako bankovní a pojišťovací obsluha obchodu KSA – nyní je tomu jen z části), transparentní obchodní prostředí a regulace bankovního sektoru podle mezinárodních standardů. 

Bankovnictví je v současnosti jedním ze základních pilířů bahrajnské ekonomiky, finanční sektor se podílí na tvorbě HDP z 25 %. Na ostrově jsou pro jeho výhodnou polohu, infrastrukturu, daňové a regulační prostředí i tradici také základny desítek mezinárodně působících bank (tzv. offshore banking units) a stovek jiných finančních institucí a společností. Celkem bylo vydáno BMA více než 360 licencí finančním institucím různého typu, z toho více než 160 licencí bankám a bankovním institucím, dalších více než 160 licencí pojišťovacím společnostem a též více než 10 licencí brokerským společnostem.

Na Bahrajnu jsou licencovány rovněž některé regionální bankovní instituce, zejména např. Islamic Investment Bank.

Největší místní komerční banky jsou:

National Bank of Bahrain

 • Bank of Bahrain & Kuwait
 • Al Ahli Commercial Bank
 • Bahrain Islamic Bank
 • Bahrain Saudi Bank
 • Standard Chartered Bank
 • Grindlays Bahrain Bank

Nejvýznamnější pojišťovny jsou:

 • Bahrain National Insurance
 • Bahrain & Kuwait Insurance
 • Al Ahli Insurance
 • United Insurance
 • Norwich Union Insurance
 • Gulf Union Insurance & Reinsurance

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Většina z celkově mála daní na Bahrajnu jsou daně nepřímé. Prakticky jedinou přímou daní je daň ze zisku naftařských a etrochemických společností ve výši 46 %, splatná je ve 12 splátkách následujících po příslušném daňovém období.

Z obvyklých daní nejsou například zavedeny daň z příjmu společností či ze mzdy a příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty nebo daň darovací. Neexistuje ani srážková daň (witholding tax) obvyklá v KSA nebo Ománu.

Přehled hlavních nepřímých daní:

 • Spotřební daň na benzín: 12 %
 • Daň z pronájmu nemovitostí: 12 %
 • Daň z hotelového ubytování: 5 %

Od 1.1.2019 se očekává zavedení daně z pčidané hodnoty (DPH) ve výši pravdpodobně v souladu s ostatními zeměmi regionu, tedy 5 %. Stejně tak lze očekávat zvýšené zdanění alkoholu, tabáku a sycených nápojů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: