Bhútán: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání vztahů EU – Bhútán se datuje k roku 1982, EU je v Bhútánu přítomna prostřednictvím svého zastoupení v Dillí především skrze program rozvojové spolupráce a s bhútánskou vládou spolupracovala na dosažení tzv. Millenium Development Goals.

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna mezi EU a Bhútánem je zatím na nízké úrovni. V roce 2015 činila 114 miliónů EUR, v roce 2016 se zvýšila na  117 mil.. USD.

Bhútán má zájem na  diverzifikaci ekonomického portfolia a rozvoji nových podnikatelských vztahů se zahraničními partnery, včetně EU. Hlavní příležitosti vidí v segmentech malých a středních podniků. Ze sektorového hlediska pak v oblastech zemědělství a potravinářského průmyslu, oděvního a textilního průmyslu, v dřevozpracujícím průmyslu, těžebním průmyslu a v cestovním ruchu. Není však připraven k ekonomické expanzi, která by mohla ohrozit jeho identitu, naopak preferuje malé projekty a spolupráci na úrovni malých a středních podniků.

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Programový dokument rozvojové spolupráce EU-Bhútán pokrývající období 2010-2020 (tzv. Multiannual Indicative Programme (MIP) stanoví, že v rámci tohoto období EU poskytne Bhútánu rozvojovou pomoc ve výši 42 mil. EUR. Rozvojová pomoc je poskytována přímo vládě Bhútánu a její hlavní cíle a parametry jejího poskytování byly stanoveny v souladu s 11. pětiletým programem a s filozofií „hrubého národního štěstí.“. Pomoc EU je soustředěna do oblasti udržitelných přírodních zdrojů, řízení krizových situací v případech přírodních neštěstí, posílení obchodu a podpory správného vládnutí. Pomoc EU permanentně roste, v roce 2014 představovala hodnotu 42 mil. EUR, v roce 2020 má dosáhnout 48 mil. EUR.

EK dne 29.7.2016 podepsala rozhodnutí další části ročního akčního programu pro Bhútán v rámci víceletého orientačního programu, a to na období 2014-2020. Program stanoví financování a priority v rámci orientačního programu, kterými jsou reformy v oblasti fiskální decentralizace a rozvoje kapacit pro místní samosprávy, reforma řízení financí, rozvoj místních samospráv, správa veřejných financí, zlepšení poskytování služeb na místní úrovni, politické reformy v sektoru obnovitelných zdrojů, podpora inovačních opatření týkajících se klimatických změn.

 

EU přijala 26.10.2016  Gender Action Plan 2016-2020 a roční akční plán v oblasti podpory občanských společností.

 

V průběhu návštěvy nerezidentních velvyslanců členských států EU v Bhútánu se sídlem v Dillí, která se konala na přelomu ledna a února 2017, oznámil velvyslanec EU pro Bhútán se sídlem v Dillí Tomasz Kozlowski poskytnutí nové pomoci Bhútánu v těchto oblastech:

20 mil. EUR do oblasti dobrého vládnutí a fiskální decentralizace

21,5 mil. EUR do oblasti rozvoje venkova a klimatických změn

2,5 mil. EUR do rozvoje občanských společností.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání vztahů EU – Bhútán se datuje k roku 1982, EU je v Bhútánu přítomna především skrze program rozvojové spolupráce a s bhútánskou vládou spolupracovala na dosažení tzv. Millenium Development Goals.

V úzké spolupráci s ostatními donory a s bhútánskými úřady byl vypracován document pokrývající vzájemné vztahy, tzv. Country Strategy Paper na období 2007 -2013, jehož prioritou se stala spolupráce v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů energie.

V prosinci 2010 bylo podepsáno Memorandum o porozumění o tzv. Multi-Annual Indicative Programme (MIP) 2011-2013, I v rámci tohoto programového dokumentu se EU v Bhútánu zaměřuje na obnovitelné zdroje, ale také na zvýšení vzájemného obchodu a budování kapacit bhútánské státní správy.

EU aktivně podporuje institucionální změny a reformní proces státní správy v Bhútánu, v roce 2008 byla vyslána volební pozorovatelská mise, aby pozorovala první parlamentní volby v zemi.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna mezi EU a Bhútánem je zatím na nízké úrovni. V roce 2015 činila 114 miliónů EUR, což je téměř čtyřnásobek proti roku 2014 (27 miliónů EUR) při zvýšení jak vývozu EU (více než pětinásobně), tak i jejího dovozu (3.3 krát).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Nový programový dokument rozvojové spolupráce EU-Bhútán pokrývající období 201-2020 (tzv. Multiannual Indicative Programme (MIP) stanoví, že v rámci tohoto období EU poskytne Bhútánu rozvojovou pomoc ve výši 42 mil EUR. Rozvojová pomoc je poskytována přímo vládě Bhútánu a její hlavní cíle a parametry jejího poskytování byly stanoveny v souladu s 11. pětiletým programem a s filosofií „hrubého národního štěstí.“

Hlavními sektory, na které se bude EU v období 2014-2020 zaměřovat budou občanská společnost a místní správa, zemědělství a lesnictví a obnovitelné zdroje. Mimo MIP Bhútán benefituje z dalších programů jako je například SWITCH-Asia (program grantů udělovaných via tzv. Development Co-operation Instrument, DCI), zde se v případě Bhútánu jedná o podporu projektu na rozvoj turismu ve výši 1.08 EUR. Projekt byl zahájen v roce 2013 a potrvá 3.5 roku. Dalším projektem financovaným via DCI je projekt podpory propagace investičních příležitostí v Bhútánu ve výši 2.13 mil EUR, který byl zahájen v lednu 2014 s trváním rovněž 3.5 roku.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: