Bhútán: Vztahy země s EU

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání vztahů EU – Bhútán se datuje k roku 1982, EU je v Bhútánu přítomna především skrze program rozvojové spolupráce a s bhútánskou vládou spolupracovala na dosažení tzv. Millenium Development Goals.

V úzké spolupráci s ostatními donory a s bhútánskými úřady byl vypracován document pokrývající vzájemné vztahy, tzv. Country Strategy Paper na období 2007 -2013, jehož prioritou se stala spolupráce v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů energie.

V prosinci 2010 bylo podepsáno Memorandum o porozumění o tzv. Multi-Annual Indicative Programme (MIP) 2011-2013, I v rámci tohoto programového dokumentu se EU v Bhútánu zaměřuje na obnovitelné zdroje, ale také na zvýšení vzájemného obchodu a budování kapacit bhútánské státní správy.

EU aktivně podporuje institucionální změny a reformní proces státní správy v Bhútánu, v roce 2008 byla vyslána volební pozorovatelská mise, aby pozorovala první parlamentní volby v zemi.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna mezi EU a Bhútánem je zatím na nízké úrovni. V roce 2015 činila 114 miliónů EUR, což je téměř čtyřnásobek proti roku 2014 (27 miliónů EUR) při zvýšení jak vývozu EU (více než pětinásobně), tak i jejího dovozu (3.3 krát).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Nový programový dokument rozvojové spolupráce EU-Bhútán pokrývající období 201-2020 (tzv. Multiannual Indicative Programme (MIP) stanoví, že v rámci tohoto období EU poskytne Bhútánu rozvojovou pomoc ve výši 42 mil EUR. Rozvojová pomoc je poskytována přímo vládě Bhútánu a její hlavní cíle a parametry jejího poskytování byly stanoveny v souladu s 11. pětiletým programem a s filosofií „hrubého národního štěstí.“

Hlavními sektory, na které se bude EU v období 2014-2020 zaměřovat budou občanská společnost a místní správa, zemědělství a lesnictví a obnovitelné zdroje. Mimo MIP Bhútán benefituje z dalších programů jako je například SWITCH-Asia (program grantů udělovaných via tzv. Development Co-operation Instrument, DCI), zde se v případě Bhútánu jedná o podporu projektu na rozvoj turismu ve výši 1.08 EUR. Projekt byl zahájen v roce 2013 a potrvá 3.5 roku. Dalším projektem financovaným via DCI je projekt podpory propagace investičních příležitostí v Bhútánu ve výši 2.13 mil EUR, který byl zahájen v lednu 2014 s trváním rovněž 3.5 roku.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: