Brazílie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

9. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz ČR

438 502

409 795

426 677

382 652

266 224

dovoz ČR

352 738

355 534

281 435

303 487

271 384

obrat

791 240

765 329

708 112

686 139

537 608

saldo

85 764

54 261

145 242

79 165

- 5 160

Údaje v tis. USD
Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

kód zboží

název zboží - vývoz

tis. USD

7843

Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel

22 992

2321

Syntetický kaučuk

12 610

7411

Čerpadla paliv, maziv pro pístové motory

10 544

7821

Motorová vozidla k dopravě zboží

10 144

7929

Díly j.n. skupiny 792

8 417

7725

Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V

7 787

7641

Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat

6 195

7139

Díly pro pístové motory s vnitřním spalováním

5 793

7239

Díly, j.n. ke strojům skupin 723 a 7443

5 746

7731

Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče

5 586

Zdroj: ČSÚ

kód zboží

název zboží (dovoz)

tis. USD

0123

Izolované dráty, kabely a ost. elektrické vodiče

53 043

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty, ne antibiotika

36 238

5121

Acyklické jednosytné alkoholy

19 668

0168

Maso a vnitřnosti, ne vepřové, solené, uzené apod.

19 082

0711

Káva nepražená, případně zbavená kofeinu, kávové slupky

16 166

0174

Maso a vnitřnosti (ne játra) drůbeže, připravené,j.n

15 279

0813

Olejnaté pokrutiny a ostatní pevné zbytky, případně drcené nebo pelety

10 854

7139

Díly pro pístové motory s vnitřním spalováním

7 279

1212

Tabák zcela nebo zčásti zbavený žilek a žeber listu

5 749

2515

Chem. vyrobená vláknina, natronová, sulfatová, bělená

4 306

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČR zaznamenává po roce 2000 až na výjimku v roce 2006 záporné saldo vzájemné výměny služeb s BFR. V roce 2011 měla největší podíl na tomto výsledku oblast silniční dopravy, jejíž záporné saldo představovalo 144 mil Kč (záporné saldo má ČR rovněž v oblasti železniční dopravy, kladné naopak u dopravy letecké. Cestovní ruch vykázal v r. 2011 záporné saldo - 32 mil. Kč).

Pokud jde české firmy, které se účastní vzájemné výměny služeb s BFR, jedná se především o subjekty podnikající v oblasti dopravy a cestovního ruchu a dále o finanční a bankovní instituce. ZÚ Brasília zaznamenává sporadický zájem o BFR ze strany cestovních a překladatelských agentur a společností provozujících kulturní aktivity. Byl zaznamenán zájem také od subjektů zaměřených na engineering, pořádání výstav a veletrhů a IT služby.

Z brazilské strany je rovněž zájem o české poskytovatele služeb spíše sporadický. V drtivé většině se jedná o žádosti o doporučení ubytovacích zařízení a služeb překladatelů a tlumočníků.

Pokud jde o možné překážky bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na brazilský trh, jedná se vesměs o překážky společné pro všechny zahraniční zájemce. BFR uplatňuje restriktivní opatření, týkající se účasti zahraničního kapitálu na tzv. strategických službách (těžba ropy, energetika, vnitrostátní doprava, některé oblasti telekomunikací apod.).

Nejperspektivnější oblastí služeb, ve které by mohl být v příštích letech zaznamenán dynamický rozvoj, je bezesporu cestovní ruch. Brazílie je pro Českou republiku největším incomingovým trhem ze zemí Latinské Ameriky. V roce 2015 navštívilo Českou republiku na 60 000 brazilských turistů. Hlavní destinací brazilských turistů je Praha. Čestí turisté (v r. 2015 navštívilo Brazílii cca 9 000 čekých turistů) směřují především do Ria de Janeiro, na pláže na Severovýchodě země, často též do Amazonie.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Podle údajů Brazilské centrální banky představovaly české investice v letech 2003 až 2008 položku v řádu USD 300 tisíc ročně. V roce 2009 pak investice z ČR dosáhly hodnoty USD 1,1 mil. (další údaje nejsou k dipozici). V letech 2006–2008 se v Brazílii ve spolupráci s místní pobočkou multinacionální společnosti Siemens etablovala česká firma SEKO Brazil, vyrábějící přesnou metalurgii, strojírenství a komponenty leteckých motorů.

Velmi úspěšná byla též česká investice Centroprojekt CZ, která působí v oblasti projekce a realizacestavebních děl životního prostředí. v r.2011, v době její největší slávy, dosahovaly tržby dceřinné společnosti přes 200 miliónů reálů (cca. 2 mld CZK), zatímco mateřská firma ve Zlíně tehdy utržila 350 mil. CZK. Po roce 2012 se ale firma dostala do finančních těžkostí vlivem sporu a nesplacené zakázky v rámci rozšíření rafinérie Presidente Getúlio Vargas ve státě Paraná. Nyní firma bojuje o přežití.

Slibně se rozvíjel též projekt investice a transferu technologie České zbrojovky do nově založené brazilské firmy CZ-Brasil. Nicméně v důsledku neshod s brazilským partnerem byl projekt počátkem roku 2015 zastaven.  

Menší investice představují podnikání menších firem, jako Eyelevel či BTL. Mimořádně úspěšně se rozvíjí výrobní spolupráce mezi Aero Vodochody a brazilským výrobcem letadel Embraer na vývoji a výrobě nové vojenského dopravního letounu KC-390.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Relevantní dohody v oblasti obchodní a ekonomické spolupráce:

  • Základní dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky, Brasília, 02.07.1985. Vstup v platnost: 26.01.1990
  • Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol, Brasília, 26.08.1986. Vstup v platnost: 14.11.1990
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci, Praha, 12.04.2008. Vstup v platnost: 20.10.2009
  • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 - 2011, Brasília, 06.11.2008. Vstup v platnost: 06.11.2008 (platí, čl. 8 – automatické prodlužování na 3 roky, dokud jedna ze stran písemně nevypoví)
  • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Brasília, 27.03.2012. Vstup v platnost: 27.03.2012
  • Memorandum o přistoupení ČR do brazilského programu stipendií Věda bez hranic, Brasília 25.11.2014
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
    Praha , 13.09.2010 

Dosud nevstoupila v platnost:

  • Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, Praha, 01.11.2012 (v době tvorby této STI se stále pouze připravoval schvalovací proces v brazilském Kongresu)

Na úrovni EU je dosud relevantním dokumentem Rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Brazilskou federativní republikou z 29. června 1992 (v platnosti od 30. října 1995); nově by se pak obchodních a ekonomických vztahů mezi ČR a BFR bezprostředně týkala Meziregionální asociační dohoda mezi EU a MERCOSUL. Její vyjednávací proces však v posledních měsících stagnuje.         

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje v bilaterální rovině Brazílii žádnou formu rozvojové pomoci. Zprostředkovaně se ČR podílela na rozvojové pomoci poskytované EU, která v letech 2007–2013 na základě Country Strategy Paper (CSP) pro toto období dosáhla celkové výše 61 mil. EUR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: