Brazílie

Rozcestník informací o Brazílii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Brazílie skončila první čtvrtletí roku 2021 s velmi smíšenými výsledky hospodářství, když se nesmělé náznaky ekonomického oživení srážely s obavami investorů způsobenými nestabilitou politického prostředí. Spory mezi federální vládou a vládami států BFR okolo metod boje proti pandemii covidu-19 a jejich intenzity nejen vedou k narůstajícímu počtu obětí, ale rovněž zneklidňují podnikatele a domácí i zahraniční investory.

Pro ekonomickou budoucnost Brazílie je důležité uklidnit zahraniční investory co nejdříve, protože v roce 2020 získala BFR 34,2 mld. USD těchto investicí, což byl pokles o 50 % ve srovnání s rokem 2019. V Brazílii lze počítat s návratem k ekonomickému růstu v roce 2021. Po poklesu HDP o 4,3 % v roce 2020 očekávají tyto analytické instituce růst HDP o 3,2 % v roce 2021.

Soukromá spotřeba domácností, která je důležitým indikátorem mj. i pro vývozce do Brazílie, by se měla v roce 2021 zvýšit o 3,4 %. To představuje podstatnou změnu ve srovnání s rokem 2020, kdy spotřeba domácností poklesla o 5,8 %.

Brazilský vývoz by podle citovaných nezávislých agentur měl v letošním roce vzrůst o 1,5 %. Co je ovšem z pohledu českých exportérů důležitější, je odhad, podle kterého by měl import BFR v letošním roce dosáhnout růstu o 7,4 %. Vývoz BFR v roce 2020 zachraňovalo zemědělství, zatímco podíl průmyslu na exportu klesl na nejnižší úroveň za uplynulých 40 let. V roce 2021 by se měl podíl průmyslu na tvorbě HDP zvýšit o 3,1 %. Z hlediska obchodní svobody se situace v BFR v roce 2021 dále zhoršila.

Podle prestižního Index of Economic Freedom 2021 poklesla BFR na 143. místo ve světě a je až na 24. místě ohledně míry ekonomické svobody v rámci Latinské Ameriky. Zhoršení nastalo zejména v oblasti vymahatelnosti práva, ochrany vlastnických práv a přehlednosti daňového zatížení.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Pro české exportéry je nutno zdůraznit, že v post-covidové době bude platit zvýšenou měrou doporučení, které bylo užitečné už před pandemií. K úspěšným vývozům do země je nutné, aby firma měla dostatečnou finanční sílu a mohla financovat třeba i několik let postupného pronikání a etablování se na trhu.

Bude ještě důležitější mít trpělivost a dostatek finančních prostředků k využití kvalitních místních právníků a daňových poradců. A v neposlední řadě dále vzroste význam důvěryhodného místního zástupce, protože většina potřebných licencí je navázána nikoliv na zahraniční exportní firmy, ale na místní zástupce.

Politický vývoj v BFR v roce 2021 je již silně pod vlivem všeobecných voleb v roce 2022, což znamená, že federální vláda a prezident v jejím čele nebudou chtít riskovat kroky, které by mohly být nepopulární z pohledu voličů, zvláště těch v nižších příjmových vrstvách.

V důsledku této situace nelze realisticky očekávat slíbené reformy směřující k většímu otevření trhu a zjednodušení složitého systému cel a daní. V roce 2021 a 2022 tak s vysokou pravděpodobností zůstane BFR trhem s vysokým daňovým zatížením, kde se nelze prosadit bez dlouhodobé přípravy a bez služeb místních specialistů z daňové oblasti.

Automobilový průmysl

Brazílie je automobilová velmoc. Globální automobilky působící v Brazílii již patří mezi tradiční odběratele českých dodavatelských firem, nicméně ekonomické problémy způsobené malou konkurenceschopností BFR a vysokým daňovým zatížením se projevily i v tomto odvětví. Nejvíce viditelným příkladem bylo rozhodnutí automobilky Ford ukončit veškerou výrobu v Brazílii.

Civilní letecký průmysl

Vedle produkce klasických dopravních letadel (Embraer) je dvousetmilionová Brazílie dlouhodobě rozsáhlým trhem, pokud jde o vrtulníky a ultralehká letadla. Strategická spolupráce českých firem vytváří pozitivní referenci pro uplatnění dalších výrobků českého leteckého průmyslu v Brazílii.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

V oblasti ekologické likvidace odpadů a čištění vody existuje dlouhodobě akumulovaný deficit. Vzhledem k vysoké konkurenceschopnosti nabídky českých firem v tomto oboru to může být zajímavá příležitost. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní zákazníci jsou města a municipality, závisí načasování nabídky na zotavení jejich finančních rozpočtů po pandemii.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Lze předpokládat, že psychologické trauma z pandemie covidu-19 zvýší zájem BFR o výrobu vlastních pomůcek a vybavení pro zdravotnictví. Závislost na dovozech z Číny se ukázala během pandemie jakožto fatální nedostatek. Proto bude v roce 2021 existovat zvýšená míra příležitostí pro české firmy, které budou schopny nabídnout výrobu v zemi, nebo alespoň kooperace a investice.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Vše nasvědčuje, že agrobyznys vyjde z pandemie jako nejméně poškozené odvětví brazilské ekonomiky. Pro české exportéry je to motivace usilovat o vývoz technologií pro zemědělství. Avšak je nutno zdůraznit, že v této oblasti je velmi tvrdá konkurence USA, Holandska, Německa atd. Uspějí jen ti, kteří budou schopni investovat dostatek financí do propagace v BFR a do zajištění kvalitního dlouhodobého servisu a získání dobrých místních zástupců.

Velvyslanectví ČR v Brazílii
e-mail: commerce_brasilia@mzv.cz
www.mzv.cz/brasilia
• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí