Burkina Faso: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název států: Burkina Faso 

Složení vlády: 

 • Prezident: Roch Marc Christian Kaboré  
 • Premiér: Paul Kaba Thieba 
 • Aktuální složení vlády naleznete na webovém odkazu: www.gouvernement.gov.bf

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 18,42  mil. (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 3,18 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0-14 let: 45,2 %
 • 15-24 let: 20,08 %
 • 25-54 let: 29,13 % 
 • 55-64 let: 3,14 %
 • 65 a více: 2,45 %

Národnostní složení:

Etnické skupiny (přes 60):

 • Mossi (52,5%)
 • Lobi (2,5 %)
 • Bobo (4.8 %)
 • Fulani (8,4%)
 • Gurma (6.8 %)
 • Touareg (1,9 %)
 • další (7%)

Náboženské složení:

 • muslimové 61,6 %
 • křesťané 23,2 % (převážně katolíci)
 • animisté 7,3%
 • prostestanté 6,8 %
 • animisté 7,3 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2012

2013

2014

2015

2016

679

717

717

615

652

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

6,5

6,6

4,0

4,0

5,2

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2012

2013

2014

2015

2016

3,8

0,5

-0,3

0,9

1,6

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

3,1

 3,1

6,6

3,1

3,1

podle údajů WDI, World Development Indicators 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

22,4

23,9

21,4

22,3

21,8

Výdaje

25,5

27,8

23,3

24,8

24,9

Saldo

-3,1

-3,9

-1,9

-2,5

-3,1

* odhad
Údaje jsou v % HDP

Zdroj: African Economic Outlook 

 

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2012

2013

2014

2015

2016

-0.80

-1.35

-1.1 

-0.62

-0.62

Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

Veřejný dluh  (v % HDP)

2012

2013

2014

2015

2016

28,4

28,7

28,5

33,2

36,3

podle údajů IMF

Mezinárodní rezervy kromě zlata (v mil. USD)

2012

2013

2014

2015

2016

1 024

1 099

-

636

-


podle údajů WDI, World Development Indicators

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je pod dohledem Západoafrické centrální banky (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO), jež určuje monetární politiku. Hlavními komerčními bankami jsou:

 • Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina Faso/BICIA-B
 • United Bank of Africa/UAB
 • Société Générale de Banques du Burkina/SGBB
 • Banque Commerciale du Burkina (Arabo-Libyan)/BCB
 • Ecobank
 • Bank of Africa
 • Banque Sahelo-Sahélienne pour l'Investissement et le Commerce/BSIC
 • Coris Banque International; Banque Atlantique.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Více informací na webu www.dgi.gov.bf.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: