Ekvádor: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název země:

 • Ekvádorská republika
 • República del Ecuador

Složení vlády:

 • Prezident: Rafael Correa Delgado
 • Ministryně koordinace sociálního rozvoje: María Gabriela Rosero Moncayo
 • Ministryně ekonomického a sociálního začlenění: Lídice Larrea Viteri
 • Ministryně zdravotnictví: Margarita Beatriz Guevara Alvarado
 • Ministr sportu: Xavier Enderica Salgado
 • Ministryně městského rozvoje a bydlení: María de los Ángeles Duarte
 • Ministryně koordinace produkce, práce a konkurenceschopnosti: Nathalie Cely Guzman Zaskia
 • Ministr zemědělství a rybolovu: Javier Ponce Cevallos
 • Ministr dopravy a veřejných prací: Walter Solís Valarezo
 • Ministr průmyslu a produkce: Miguel Eduardo Egas Peña
 • Ministr zahraničního obchodu: Juan Carlos Cassinelli
 • Ministr práce: Rafael Correa Delgado
 • Ministr turismu: Fernando Alvarado Espinel
 • Ministr koordinace hospodářské politiky: Patricio René Rivera Yánez
 • Ministr financí: Madeleine Abarca
 • Ministr koordinace strategických sektorů: Rafael Poveda Bonilla
 • Ministr životního prostředí: Daniel V. Ortega Pacheco
 • Ministr fosilních paliv: José Luis Icaza
 • Ministr telekomunikací: Augusto Espín Tobar 
 • Ministr elektřiny a obnovitelné energie:Esteban Albornoz Vintimilla
 • Ministr koordinace bezpečnosti: César Navas Vera
 • Ministr obrany: Ricardo Patiño Aroca
 • Ministr vnitra: José Serrano
 • Ministr zahraničních vztahů a lidské mobility: Guillaume Long
 • Ministryně spravedlnosti, lidských práv a náboženských otázek: Ledy Zúñiga Rocha
 • Ministr koordinace lidského kapitálu: Andrés Arauz
 • Ministr kultury: Raúl Vallejo
 • Ministr školství: Augusto Espinosa Andrade
 • Ministr těžby: Javier Felipe Córdova Unda

Prezident Rafael Correa je ve funkci od roku 2007 (znovuzvolen podle nové ústavy v r. 2009 a opět v r. 2013). Od začátku svého vládnutí prosazuje program tzv. Občanské revoluce, která aplikuje socialistické politiky (považuje se spolu s např. Venezuelou a Bolívií za součást hnutí Socialismus 21. století), která si klade za cíl rozvoj společnosti a snížení nerovnosti. Prezident Correa ukončil spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem, protože odmítl Měnovým fondem navrhované ekonomické škrty, a znovu vstoupil do OPEC. Jeho styl vládnutí lze dobře demonstrovat na požadavku vůči mezinárodnímu společenství, které se bouřilo proti těžbě ropy v Amazonii. Prezident Correa tedy navrhl, aby toto společenství uhradilo Ekvádoru ušlý zisk z neuskutečněné těžby, k čemuž nedošlo. Důraz vlády je kladen na konstrukci sociálního státu, rozvoj školství a transformaci ekonomiky z typu založeného na vývozu primárních surovin na ekonomiku vyvážející produkty s přidanou hodnotou. Organizace vlády je charakteristická tzv. Koordinačními ministerstvy, která sdružují a koordinují činnost několika ministerstev podle zaměření. Popularita prezidenta poslední roky spíše klesá. 19. února 2017 se budou konat další prezidentské volby, přičemž nová vláda nastoupí v květnu 2017. Correa v dalších volbách nemůže být znovuzvolen, byl sice přijat dodatek ústavy, který umožňuje neurčitý počet znovuzvolení, ale tento dodatek vstoupí v platnost až v roce 2021.

Na začátku května 2016 došlo ke změnám ve složení ekvádorské vlády, z důvodu reakce na zemětřesení, které Ekvádor postihlo v dubnu 2016. Prezident Correa od nového týmu očekává efektivní řešení situace v Ekvádoru po zemětřesení.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 16 208 665 (2015). Distribuce obyvatelstva je nerovnoměrná; většina obyvatelstva žije v centrálních andských provinciích a na pobřeží. Amazonské regiony jsou řídce osídleny. Obyvatelstvo hlavního města (Quita) a největšího města (Guayaquilu) dávají dohromady cca třetinu celkové populace.

Průměrný roční přírůstek: 1,5 (2014)

Demografické složení: cca 30 % populace se nachází ve věku do 15 let, cca 7 % populace je pak starší 60 let. Tendence naznačuje počátky procesu tzv. stárnutí“ populace, kdy se těžiště populace přesouvá z mladších věkových kategorii do starších.

Cca 72 % populace tvoří mesticové (tzn. míšenci indiánů a bělochů), 6 % tvoří běloši, 7 % indiáni, 7,3 % afroekvádorci (včetně míšenců černochů) a 7,4 % pak tvoří montubios (míšenci více ras). Indiánské obyvatelstvo je koncentrováno do východních amazonských oblastí. Většina afroekvádorců je soustředěna v severní provincii Esmeraldas. Netypickou menšinu pak představují imigranti z Blízkého východu, především pak z Libanonu. Jedná se o muslimy i křesťany a komunita není početná, avšak má velký ekonomický vliv. Např. ex-prezident Bucaram (v úřadu 1996 – 1997) je představitelem této minority.

Podíl městského obyvatelstva představuje cca 64 % (World Bank, 2014), z toho většina žije ve městech Guayaquil a Quito a jejich aglomeracích.

Administrativní členění země:

Provincie

Rozloha (km²)

Počet ob.  (2010)

Hlavní město

Azuay

8 639

702 893

Cuenca

Bolivar

3 254

182 744

Guaranda

Cañar

3 908

223 463

Azogues

Carchi

3 699

165 659

Tulcán

Chimborazo

5 287

452 352

Riobamba

Cotopaxi

6 569

406 798

Latacunga

El Oro

5 988

588 546

Machala

Esmeraldas

15 216

520 711

Esmeraldas

Galápagos

8 010

22 770

Puerto Baquerizo Moreno

Guayas

17 139

3 573 003

Guayaquil

Imbabura

4 599

400 359

Ibarra

Loja

11 027

446 743

Loja

Los Ríos

6 254

765 274

Babahoyo

Manabí

18 400

1 345 779

Portoviejo

Morona-Santiago

25 690

147 886

Macas

Napo

13 271

104 047

Tena

Orellana

20 773

137 848

Puerto Francisco de Orellana

Pastaza

29 520

84 329

Puyo

Pichincha

9 494

2 570 201

Quito

Santa Elena

3 763

301 168

Santa Elena

Santo Domingo de los Tsáchilas

3 857

365 965

Santo Domingo

Sucumbíos

18 612

174 522

Nueva Loja

Tungurahua

3 334

500 775

Ambato

Zamora-Chinchipe

10 556

91 219

Zamora

Zdroj: Instituto Nacional de Estadística y Censos, výsledky posledního sčítání 2010

Úřední jazyk: španělština

Ostatní jazyky: řada indiánských jazyků je státem uznána jako regionální (např. šuárština) a v domorodých komunitách jsou tyto jazyky běžně užívány

Náboženství: cca 78 % obyvatelstva se hlásí ke katolicismu, 12 % jsou protestanté. Zbytek tvoří ateisté (cca 8 %) a ostatní náboženství (islám, judaismus) či jiná náboženství (Svědkové Jehovovi aj.).

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Hlavními ekonomickými centry země jsou Quito a Guayaquil. Další důležitou oblast pro ekvádorskou ekonomiku představují pralesní oblasti na východě země, kde se těží většina ropy, která je hlavní vývozní komoditou.

Měnová jednotka Ekvádoru je americký dolar (USD). Dolarizace ekonomiky z roku 2000 s sebou přinesla jistou finanční stabilitu. Na druhou stranu způsobuje všeobecné zdražení a při posilování dolaru snižuje konkurenceschopnost ekvádorských výrobků při exportu. Dolarizace omezila pružnost ekvádorské ekonomiky a omezila možnosti měnové politiky, která je podřízena vývoji v USA.

Základní ekonomické ukazatele:
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016 (odhad)

2017 (výhledy)

HDP (mld. USD)

79,3

87,9

94,8

100,9

100,9

96,4

92,3

HDP (změna %)

7,9

5,6

4,6

3,7

0,3

-4,5

-4,3

HDP na obyvatele

5 223

5 702

6 052

6 346

6 345

6 478

6 736

Inflace (%)

5,4

4,2

2,8

3,8

3,5

1,8

3,3

Nezaměstnanost (%)

4,6

4,1

4,0

4,3

4,3

5,7

4,8

Zdroj: Economist Intelligence Unit, Banco Central del Ecuador, MMF, Světová banka

Odhad růstu HDP pro rok 2016 byl zhoršen mj. v důsledku velkého zemětřesení o síle 7,8 stupňů Richterovy stupnice. To zasáhlo Ekvádor dne 16. dubna 2016 a způsobilo lidské i materiální škody, které jsou odhadovány na 3 mld. USD, což představuje 3 % HDP země.

Pro dosažení změny struktury ekonomiky (z převahy exportu primárních surovin na export komodit s vyšší přidanou hodnotou), která počítá s rozvojem vnitřního trhu, Ekvádor přijímá dlouholeté investiční plány, přičemž pro roky 2008 - 2012 se zaměřoval především na infrastrukturu a sociální rozvoj. Pro léta 2013 - 2017 byl pak vypracován rozsáhlý program veřejných investic (Plan Plurianual de Inversión Pública), jehož cílem by měla být právě změna výrobní základny národního hospodářství (matriz productiva), rozvoj energetiky a rozvoj lidského kapitálů, přičemž nemá být opomenuta ani sociální politika. Celkem se bude jednat o více než 73 mld. USD (cca 14 % HDP), přičemž nejvíce se bude investovat do strategických sektorů (25,6 %) a zvyšování produktivity, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti (27,3 %).

Jedním z hlavních zdrojů financování tak náročné sociální politiky a investic zůstává export ropy, jejíž ceny byly v uplynulých letech poměrně vysoké, což pomohlo vyrovnat platební bilanci. V druhé polovině roku 2014 a v letech 2015-2016 však ceny ropy klesaly, což značně postihlo růst ekvádorské ekonomiky, výrazně znesnadnilo veřejné výdaje a přineslo dodatečnou zátěž pro veřejné finance Ekvádoru.

V roce 2015 došlo k mírnému růstu HDP o 0,3 %. Růst o 1,1 % zaznamenaly vládní výdaje, výdaje domácností vzrostly o 0,2 % a vývoz výrobků a služeb se zvýšil o 0,2 %. Ropný průmysl pokles o -1,7 %, kvůli nízkým cenám ropy na světových trzích. Podle předpovědí se Ekvádor v roce 2016 bude pohybovat v recesi a to především kvůli nízkým cenám ropy, což ještě zhoršují důsledky zemětřesení a absence finančních rezerv. Slabý růst HDP se očekává také v následujících letech, protože podle předpovědí by ceny ropy měly zůstat nízké až do roku 2025.

Díky posilování USD se pro rok 2016 očekává zvýšení spotřebních výdajů, posílení dovozní poptávky a také posílení domácích podniků, které budou mít nižší náklady na vstupy díky klesajícím cenám dovozu (to je ale nicméně limitováno přechodným zvýšením daní v důsledku zemětřesení).

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Nárůst negativního salda veřejných financí ve sledovaném období je dán zintenzivněním investic ze strany vlády do rozvoje infrastruktury, těžby a lidského kapitálu.

Státní rozpočet (v mil. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

17 198

19 523

20 400

20 381

20 345

Výdaje

18 435

21 240

25 861

26 794

24 149

Saldo

-1 236

-1 717

-5 461

-6 413

-3 805

Zdroj: Centrální banka Ekvádoru

V roce 2015 došlo ke snížení původně plánovaného celkového objemu rozpočtu o 1,42 mld. USD kvůli poklesu cen ropy, kdy původní rozpočet počítal s mnohem vyššími cenami ropy za barel. Původní rozpočet počítal s příjmy ve výši 27,5 mld. USD a výdaji ve výši 32,9 mld. USD.

Pro rok 2016 byl schválen rozpočet ve výši 29, 8 mld. USD, což představuje snížení o přibližně 6,5 miliónů USD oproti rozpočtu předcházejícímu. Snížení rozpočtu je zapříčiněno klesajícími cenami ropy. Rozpočet počítá s inflací 3,3 % a s ročním růstem HDP o 1 %. Naplánovaný deficit pro rok 2016 je 2,6 % HDP, což znamená přibližně 2 467 mil. USD.

Podle zpráv z března 2016 bude potřeba získat přibližně o 1,9 mld. USD více pro pokrytí státního rozpočtu, než bylo původně plánováno. Důvodem je pokles cen ropy, kdy se rozpočet musí upravit z plánovaných 35 USD za barel na 25 USD. Dalším důvodem je platba 900 miliónů USD americkému Oxy, se kterým Ekvádor prohrál spor. (Zdroj)

V důsledku zemětřesení v situaci, kdy Ekvádor nemá pro tuto situaci fiskální rezervy, byl na konci dubna projednáván tzv. záchranný daňový balík na rekonstrukci země, který má přechodně na dobu 1 roku zvýšit daně. Konkrétně má být zvýšena daň z přidané hodnoty o 2 procentní body na 14 % (pozn. 90 % potravin a léků je od daně z přidané hodnoty osvobozena), zaveden povinný příspěvek odpovídající zlomku platu (progresivně v závislosti na jeho výši počínaje 1.000 USD měsíčně), jednorázová daň ve výši 0,9 % na ty, jejichž majetek převyšuje 1 mil. USD a přechodné zvýšení daní ze zisku právnických osob na 25 % (ze současných 22 %). Takto by mělo být získáno dodatečných 1 mld. USD.

Již před zemětřesením byla připravována legislativa k uvalení dodatečných daní na některé produkty a služby. Prezident Correa 29. března 2016 oznámil, že má připravený projekt na uvalení vyšších daní na cigarety, alkoholické nápoje (likéry, pivo) a také na sladké nealkoholické nápoje. Vláda tímto opatřením chce zvýšit příjmy přibližně o 300 mil. USD. Tento krok je odůvodňovaný také tím, že tyto výrobky škodí zdraví. Plánovaná reforma vyvolává protesty mezi občany, kteří nesouhlasí se zvýšením daně. Reforma je také kritizována některými oponenty prezidenta Correy a výrobci, kteří uvádějí, že reforma vyvolá pokles prodejů a prohloubí tím krizi. Příslušný zákon byl nakonec schválen parlamentem na začátku 2016.

Vláda také chystá reformu daní týkající se podniků. Reforma počítá s uvalením daně ve výši 15 % na pevnou linku a mobilní telefony pro podniky. Pokud bude reforma schválena, počítá se se zavedením daně v červnu 2017.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Vývoj platební bilance (v mil. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

I. Běžný účet

-402

-164

-932,6

-574,0

-2 200,6

1. Obchodní bilance

-303

50

-528,6

-63,5

-1 649,8

a) vývoz

23 082

24 569

25 586,8

26 596,5

19 048,7

b) dovoz

-23 385

-24 519

-26 115,3

-26 660

-20 698,5

2. Bilance služeb

-1 563

-1 391

-1 422,8

-1 216,5

-883,9

3. Bilance výnosů

-1 259

-1 303

-1 380,0

-1 558,1

-1 744,6

4. Běžné převody

2 722

2 480

2 398,8

2 264,1

2 077,8

II. Kapitálový účet

99

138

66,1

66,8

-69,1

III. Finanční účet

82,4

-71,6

2 857,7

307,3

746,0

IV. Chyby a vynechávání

221

97

-145,3

-224,6

35,2

Zdroj: Banco Central del Ecuador

Během vlády prezidenta Correy dochází ke kontinuálnímu nárůstu veřejného dluhu Ekvádoru. Prezident proslul výrokem: ,,Nejprve život, potom zadlužení.“ Čímž chtěl zdůraznit, že Ekvádor během jeho vlády upřednostňuje investice do rozvojové politiky před minimalizací zadlužování. Prezident také vyhostil ze země experty MMF, kteří měli jeho vládě radit právě v otázkách dluhu. Vládě Ekvádoru se ve spolupráci s Venezuelou a Čínou podařilo restrukturalizovat svůj extrémní zahraniční dluh v roce 2008, který byl prezidentem Correou prohlášen za nelegitimní a vláda odmítla vyplácet dividendy. Tato restrukturalizace byla provedena výkupem ekvádorských dluhopisů státem za velmi nevýhodnou cenu pro prodejce. Největším věřitelem Ekvádoru je od roku 2008 právě Čína. V červnu 2014 Ekvádor poprvé od roku 2008 nabídl státní dluhopisy zahraničním investorům.

Velmi nepříznivým údajem (za rok 2015) je deficit běžného účtu platební bilance ve výši 2,2 mld. USD, což představuje 2,2 % HDP. V předchozím roce 2014 činil deficit běžného účtu jen 574 mil. USD (tj. 0,6 % HDP). Výsledek v roce 2015 je tak nejhorší od roku 2010, kdy deficit činil -2,3 %. To bylo dáno slabou exportní výkonností země. Deficit obchodní bilance dosáhl 1,65 mld. USD (2014: 64 mil. USD), neboť Ekvádor již druhým rokem čelil nízkým cenám jím vyvážené ropy na světových trzích. Export neropných produktů pak byl negativně ovlivněn posilováním dolaru a taktéž poklesl. V opačném směru poklesl i dovoz do Ekvádoru, a to o 22,6 %. Z toho dovoz kapitálových statků poklesl o 20 % a primárních komodit o 14,8 % (zejména silný propad v dovozu stavebního materiálu o -41 %) a spotřební zboží o 18,8 %.

Vývoj veřejného dluhu

 

2011

2012

2013

2014

2015

Veřejný dluh (% HDP)

20,8

19,3

21,4

26,1

30,7

Zdroj: Economist Intelligence Unit

Veřejný dluh Ekvádoru v posledních letech roste. V únoru 2016 dosáhl celkový dluh hodnoty přibližně 34 mld. USD, což odpovídá 33,5 % HDP, přičemž v ústavě je zakotven v tomto ohledu strop 40 %, ke kterému se tak země rychle přibližuje. Více než polovina dluhu má Ekvádor vůči Číně, Meziamerické rozvojové bance (IADB/BID) a IESS (Ekvádorský institut sociálního zabezpečení). V současné době můžeme pozorovat zejména významný nárůst závazků Ekvádoru vůči Číně, kdy dluh vůči Číně dosáhl v dubnu 2016 hodnoty 8 395 mil. USD, což představuje přibližně 8 % HDP.

V lednu 2016 byla podepsána dohoda o poskytnutí úvěru Ekvádoru Čínou. Čína poskytne Ekvádoru úvěr ve výši 970 mil. USD na 5 let, který zavazuje k prodeji ropy v následujících 5 letech. 18. dubna 2016 vláda Ekvádoru podepsala s Čínou další předprodejní smlouvu na ropu v hodnotě 2 mld. USD, což je de facto čínský úvěr pro Ekvádor, garantovaný dodávkou ekvádorské ropy. Splatný bude v roce 2024 s úrokovou mírou 6,87 %. Získané prostředky mají směřovat na vládní investiční plán, nikoliv na obnovu zemětřesením postižených oblastí.

V důsledku zemětřesení pak Ekvádoru poskytnou nouzové úvěry multilaterální banky (zejména WB a IADB) ve výši 600 mil. USD.

Vývoj devizových rezerv v mil. USD:

 

2011

2012

2013

2014

2015

Devizové rezervy

2 958

2 483

4 361

3 949

2 500

Zdroj: Banco Central del Ecuador

Ekvádorské devizové rezervy jsou jedny z nejnižších v regionu Latinské Ameriky. Vláda se snaží zvýšit své devizové rezervy pro případ poklesu cen ropy. Jak z přiložené tabulky vyplývá, tohoto cíle se jí však nedaří dosáhnout. V roce 2015 došlo k velice výraznému poklesu devizových rezerv.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovnictví:

Emisní bankou plnící funkci centrální banky je Banco Central del Ecuador, další státní banky zahrnují Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), Banco Nacional de Fomento (BNF) a Národní finanční korporaci (CFN), jakožto „rozvojové“ banky. Dohled nad bankami a pojišťovnami vykonává Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.

Seznam hlavních komerčních bank:

Největší bankou co do objemu finančních operací je Banco Pichincha, která je zároveň součástí jedné z největších investičních skupin v Ekvádoru – Grupo Pichincha. Celkově je bankovní sektor málo odolný vůči případnému šoku způsobenému nedostatkem likvidity. Objem soukromého bankovního sektoru představuje cca 30 % HDP, což je pod latinskoamerickým průměrem. Vzhledem k dolarizaci ekonomiky má centrální banka omezené pole působnosti. Úroková sazba se v období březen 2014 – duben 2016 pohybovala mezi 7,64 % a 9,03 %.

Pojišťovny:

V únoru 2015 prezident Correa oznámil, že pojišťovací systém musí projít reformou, která ho zefektivní.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Parlament průběžně pracuje na daňové reformě, v platnosti jsou následující základní daně:

 • daň z příjmu právnických osob - společnosti s národním nebo zahraničním kapitálem zřízené v Ekvádoru, jakož i pobočky se sídlem v zemi a stálé podniky zahraničních společností, které mají zdanitelné příjmy, podléhají sazbě 22 % po odečtení výslovně stanovených nákladů.
 • daň z příjmu fyzických osob – jedná se o progresivní zdanění od 5% po 35% daň. Mohou také využívat tzv. zvláštních odpočtů, které mohou snížit základ daně maximálně o 50 %.
 • daň z odchodu deviz (impuesto a la salida de divisas, ISD) – jedná se o daň 5 % pro všechny transfery poukazované do zahraničí.
 • DPH (IVA) - základní daň z přidané hodnoty je 12 % z hodnoty netto faktury. Některé produkty jako potraviny a další speciální služby se nedaní. Nevládní neziskové organizace také mohou požádat o snížení daně.
 • specifická daň (impuesto a los consumos epeciales, ICE) – jedná se o daň na specifické zboží (např. alkohol, tabákové výrobky a jiné), pohybuje se od 0 % na dovoz hybridních automobilů až po 300 % na zbraně a střelivo pro soukromé účely. Alkohol je daněn 75 %.  

K aktuálnímu přechodnému zvýšení daní a střednědobým vládním plánům na jejich zvyšování více viz kapitola 1.4 Veřejné finance (poslední 3 odstavce).

Bližší info: www.lataxnet.net a www.sri.gob.ec;

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: