Guatemala: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Nikaragua se zúčastnila jednání o Asociační dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila za ES PRES v Madridu v květnu 2010 během summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Předběžně se provádí obchodní část asociační dohody s Guatemalou od 1. prosince 2013.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en Guatemala
Edificio Europlaza: 5a avenida 5-55, Zona14, Torre II, Nivel 17
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: +502 23005900 
Fax: +502 23005900
e-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Nejdůležitější evropští exportní partneři v roce 2015: Nizozemsko (285,34 mil. USD), Belgie (117,5 mil. USD), Spojené Království (86,78 mil. USD), SRN (81,72 mil. USD), Španělsko (59,22 mil. USD), Řecko (40,68 mil. USD), Francie (21,309 mil. USD), Polsko (7,46 mil. USD), Bulharsko (7,3 mil. USD) a Finsko (4,73 mil. USD).

Nejdůležitější evropští dovozní partneři v roce 2015: Německo (288,85 mil. USD), Španělsko (262,93 mil. USD), Belgie (173,63 mil. USD), Nizozemsko (131,66 mil. USD), Italie (118,98 mil. USD), Francie (89,59 mil. USD), Spojené Království (44,9 mil. USD), Dánsko (40,03 mil. USD), Irsko (31,7 mil. USD), Finsko (26,53 mil. USD), Litva (21,79 mil. USD), Portugalsko (15,61 mil. USD), Lotyšsko (11,48 mil. USD), Rakousko (11,12 mil. USD), Lucembursko (7,87 mil. USD), Řecko (4,73 mil. USD), Polsko (2,91 mil. USD) a Bulharsko (2,45 mil. USD).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V srpnu 2014 byl schválen nový Program kooperace EU – Guatemala na období 2014 – 2020. Projekty budou zaměřeny do 3 oblastí: potravinová bezpečnost a výživa, řešení konfliktů a bezpečnost a konkurenceschopnost. Celkově by mělo být alokováno 186,8 mil. EUR, z toho na první oblast 80 mil. EUR, na druhou 37 mil. EUR, na třetí 64,8 mil. EUR a na podpůrná opatření 5 mil. EUR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: