Guinea-Bissau: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Republika Guinea-Bissau (República da Guiné-Bissau)

Prezident: José Mário Vaz

Předseda vlády: Umaro Sissoco Embal

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 1,622,170 (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatel: 1.91%

Složení podle věkových skupin: 

  • 0–14let: 39.53%
  • 15–24 let: 20.18%
  • 25–54 let: 32.3%
  • 55–64let: 4.66%
  • nad 65 let: 3.34%    

Národnostní složení: 

33 entických skupin:

  • Balanta (27 %), Fula/Peul (23 %), Mandinka (13 %), Manjaco (11 %), Papel/Pepel (10 %), Beafada (3 %), Mankanya/Mankanha (3 %), Bijago/Bidyogo (2,5 %), Fulupe (2 %); Evropané/Portugalci, Francouzi a mulaté (1 %); další (4,5 %): Kapverďané, Syřané a menší místní entika: Badyara, Bambara, Bainouk/Banyum, Bané, Bassari, Bayote, Cacheu, Deaf, Fonyi, Fulakunda, Ganja, Geba, Haal, Jahanka, Jola, Kassanga, Kentohe,  Kobiana, Maswanka/Kunante, Nalu, Nyakra, Soninke/Serahuli, Susu, Wolof).

Náboženské složení: 

  • tradiční náboženství 40 %
  • muslimové 50 %
  • křesťané 10 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2012

2013

2014

2015

201

599.643

604.451

639.197

639.51

694.04

podle údajů IMF (2016)

 

Reálný růst HDP (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

-1.798

0.820

2.541

4.700

5.110

podle údajů IMF (2016)

 

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen – CPI inflation

2012

2013

2014

2015

2016

2.061

0.799

-1.032

1.254

1.622

podle údajů IMF (2016)

 

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

6,9

6,8

6,9

6,9

6,8

podle údajů Světové banky (2016)

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

11.438

11.608

10.982

18.643

21,320

Výdaje

13.676

13.416

22.403

19.574

23.121

Saldo

-2.238

-1.808

-1.421

-0,931

-1,801

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF (2016)

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu (mld. USD)

2012

2013

2014

2015

2016

 -0.088  -0.045  -0.013  -0.011  -0.033

Zdroj: IMF (2016)

  Hrubý veřejný dluh  (v % HDP)

2012

2013

2014

2015

2016

52.141

53.201

54.289

52.186

46.821

Zdroj: IMF (2016)

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v  USD)

2012

2013

2014

2015

2016

 164,589,212  186,251,183  286,950,989 330,708,163  -

Zdorj: WB (2016)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Národní bankovní sektor se začal rozvíjet teprve po 2005. V současnosti se opírá o 6 hlavních finančních institucí (Banco Internacional da Guiné-Bissau, Banco Totta & Açores, Banco da África ocidental, Ecobank, Banco da União, Banco regional da solidariedade).

Monetární politiku určuje reg. centrální banka, Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (BCEAO). Guineo-bissauské finanční instituce poskytující mikro-kredity podléhají ve všech zemích systému F CFA (UEMOA/WAEMU) identickému zákonodárství (cf. Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d’épargne et de crédit, PARMEC). Guinea-Bissau je rovněž členem smlouvy 17 subsaharských zemí (vč. všech zemí UEMOA) o harmonizaci obchodního práva.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

K hlavním položkám, kromě sociálního (14 %) a zdravotního pojištění (8 %), patří DPH (15 %), podniková daň (25 %), daň z majetku (dle velikosti a typu využívání objektu), daň z úroků (15 %), administrativní (stamp) daň (kolísá), daň z držení vozidla (kolísá), daň z PHM (kolísá) a daň z tiskových oznámení a reklamy (100 CFA). 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: