Guinea: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Guinejská republika (République de Guinée, Guinée-Conakry)

Složení vlády: 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:  12,65 mil. (2016)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,65 %

Složení podle věkových skupin:

  • 0–14 let: 42,5 %
  • 15–64 let: 54 %
  • nad 65 let: 3,5 %

Národnostní složení:  

  • Etnické skupiny (24): Peul/Fula (40 %, střed), Malinké (30 %, severovýchod), Soussou (20 %, severozápad), další (10 %, jihovýchod: Bagaforé, Bagatai, Guerzé/Kpellé, Kissi, Landuma, Toma, Zialo, ad.).
  • Početně zanedbatelná, ale ekonomicky aktivní je libanonská a francouzská menšina. V poslední době rychle roste čínská migrace.

Náboženské složení: 

  • muslimové 84,2 % (zj. sunnité/sufisté)
  • křesťané 8 % (různé denominace, zj. jih země)
  • tradiční africká náboženství 6 %
  • ostatní 1 % (Bahá´i, hinduisté, buddhisté, tradiční čínské religiózní skupiny)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2012

2013

2014

2015

2016

519

560

556

542

514

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

3,8

2,3

1,1

1,15

5,2

podle údajů IMF 

 Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2012

2013

2014

2015

2016

15,2

11,9

9,7

7,3

8,7

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2012

2013

2014

2015

2016

6,9

 7

7

6,9

6,8

podle údajů WDI, World Development Indicators 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

24,1

24,3 

24,8 

22,8 

23,4 

Výdaje

25,3

26,3

29,0

25,6

24,2 

Saldo

-1,2 

-2,0 

-4,2

-2,8 

-0,8 

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: IMF

 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav běžného účtu

2012

2013

2014

2015

2016

-1,46 -1,05  -1,17 -1,36 -0,84

   Údaje v mld. USD, Zdroj: IMF

 

Veřejný dluh  (v % HDP)

2012

2013

2014

2015

2016

63,8

25,3

28,7

32,9

48,5

podle údajů IMF

 

Mezinárodní rezervy včetně zlata (v milionech USD)

2012

2013

2014

2015

2016

166,7 182,6 301,6 330,7 N/A

podle údajů WDI, World Development Indicators

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je slabý, trpí nedostatkem finančních prostředků. Monetární politika je řízena centrální bankou (Banque centrale dela République de Guinée: do nedávné minulosti pod kontrolou vlády).

V zemi působí 7 komerčních bank – Banque internationale pour le commerce et l'industrie dela Guinée(BICIGUI), Banque Islamique de Guinée, Banque populaire maroco-guinéenne, Ecobank, International Commercial Bank (ICB), Société Générale de Banque en Guinée (SGBG) a Union internationale de banques en Guinée (UIBG).

Kreditní karty nejsou rozšířeny ani v hl. městě, jejich používání se vzhledem k častým zpronevěrám doporučuje omezit na minimum. (Málo frekventované) bankomaty většinou přijímají karty cizích bank, časté jsou ovšem podvody. Cestovní šeky jsou k dispozici pouze v někt. větších bankách a hotelích. Peníze se doporučuje vybírat přímo v bance.

Výměna peněz na ulici je nelegální, riziková (falešné bankovky, loupežná přepadení). Výběr volně směnitelných měn je problémový.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

K hlavním položkám, krom soc. (18 %) a zdrav. pojištění (8 %), patří DPH (18 %), podniková daň (35 %); daň z nemovitostí (10 %), daň z příjmu (6 %), daň z pojištění (12 %), daň z držení vozidla (200.000 GNF), daň z úroků (kolísá), daň z PHM (kolísá), administrativní (stamp) daň (0,25–1 %).

Velcí investoři, těžební podniky, investoři do prioritních sektorů (potravinářství, zpracování minerálů, turistika, stavebnictví) a investoři mimo hlavní město mají řadu daňových a celních úlev, včetně 3-8letých daňových prázdnin.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: