Honduras: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Honduraská republika
 • República de Honduras

Složení vlády:

 • Prezident: Juan Orlando Hernández Alvarado
 • Předseda vlády: Jorge Ramón Hernández Alcerro
 • Ministryně zahraničních věcí: María Dolores Agüero Lara
 • Ministryně zdravotnictví: Yolani Batres
 • Ministr pro sociální rozvoj: Ricardo Cordona
 • Ministr financí: Wilfredo Cerrato
 • Ministr školství: Marlon Escoto
 • Ministr veřejných činností, dopravy a bydlení: Roberto Ordoňoz
 • Ministr bezpečnosti: Julián Pacheco
 • Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: José Antonio Galdámez
 • Ministr zemědělství: Jacobo Paz Bodden
 • Ministr obrany: Samuel Reyes
 • Ministr vnitra: Karla Cueva (prozatímní vedení)
 • Ministr pro národní rozvoj a investice: Arnaldo Castillo
 • Ministr pro infrastrukturu: Roberto Ordóñez Alvarado
 • Ministr práce: Carlos Madero

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V roce 2013 proběhlo v Hondurasu v pořadí XVII. sčítání lidu, kdy se k honduraské národnosti přihlásilo 8,097 milionů obyvatel. Dle INE (El Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras) žije v Hondurasu podle posledních odhadů 8,725 milionu obyvatel, z toho nepatrně převažuje mužská populace (50,02 %), hustota osídlení činí 72 obyvatel/km2 (Zdroj: www.ine.gob.hn). Průměrný roční přírůstek obyvatelstva je 2 %.

Honduras je multietnickým státem a skládá se ze 4 hlavních multietnických skupin. Největší národnostní skupinu tvoří z 83 % míšenci, dále 9 % indiáni, 5 % černoši a 3 % běloši.

Náboženské složení:

 • Největší náboženskou skupinu tvoří z 85 % katolíci, dále 10 % protestanti, 5 % jiné.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Honduraská ekonomika vzrostla v roce 2015 o 3,6 % (2014 o 3,1 %). Důvodem růstu byla zvýšená vnitřní spotřeba i vnější poptávka. Fiskální reformy, které vstoupily v platnost na začátku roku, příznivě ovlivnily daňové příjmy.

Na zvýšení HDP se nejvýrazněji podílely finanční služby (růst 8,5 %), elektrická energie a rozvod vody (6,5 %), následovaly telekomunikační služby (4,7 %), doprava a skladování (3,6 %). Tradiční odvětví, zemědělství, vzrostlo o 3,3 % a těžba nerostných surovin se snížila o 3 %.

Inflace byla nízká, a to 2,36 %.

Vývozy v roce 2015 poklesly o 0,39 %. Hlavním vývozním obchodním partnerem jsou USA (podíl 17,4 %). Dovoz vzrostl o 0,25 %. Obdobně jako u exportu, jsou nejdůležitějším dovozním obchodním partnerem USA (podíl 29,8 %).

Důležitou příjmovou položkou jsou remitence, tzv. remesas, tj. peníze zasílané honduraskými občany ze zahraničí. V minulém roce byly takto převedeny prostředky v hodnotě 3,73 mld. USD. 90 % remitencí pochází z USA.

Přímé zahraniční investice vzrostly oproti předchozímu roku (o 59,4 mil. USD) na 1,2035 mld. USD. Devizové rezervy k 31. 12. 2015 vzrostly na 3,8223 mld. USD. Kurz honduraské měny lempira (L) se během roku 2015 pohyboval v rozmezí 21,5123 – 22,3676 L/USD.

Na rok 2016 stanovila centrální banka růst HDP v rozmezí 3,6 – 4,0 %, mírný růst exportu o 0,3 % z důvodu snížení cen kávy a krevet, míra inflace by neměla překročit 4,5 %.

V prosinci 2014 MMF schválil pro Honduras zvláštní práva čerpání na 3 roky v celkové výši 188,6 mil. USD. Měly by zlepšit podmínky ekonomického růstu a boje proti chudobě.

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP/ obyv.

2154,9

2208,0

2162,3

2235,7

-

Objem HDP (mil. HNL)

335028

361349

376539

409612

445336

Růst HDP

3,8

4,1

2,8

3,1

3,6

Inflace (%)

6,76

5,39

4,92

5,82

2,36

Nezaměstnanost

-

-

8,6

5,5

-

Zdroj: Banco Central de Honduras, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

2,92

3,16

4,26

4,40

4,96

Výdaje

3,61

3,82

4,97

5,38

5,14

Saldo

-0,69

-0,66

-0,71

-0,98

-0,18

Zdroj: Banco Central de Honduras, mld. USD

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet

-1408,7

-1580,8

-1762,5

-1444,2

-1291,4

Kapitálový účet

166,2

101,2

132,5

144,6

141,2

Finanční účet

1143,2

1426,0

2495,2

1651,3

1399,9

Zdroj: Banco Central de Honduras

Devizové rezervy (mil. USD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Devizové rezervy

2820,7

2570,9

3055,9

3516,5

3822,3

Zdroj: Banco Central de Honduras

 


Veřejný dluh

 

2011

2012

2013

2014

2015

Veřejný dluh (mil. HNL)

46857,1

45894,6

52828,3

60325,0

67288,2

Zahraniční zadluženost

(mil. USD)

4207,9

4860,8

6709,1

7184,4

7461,5

Dluhová služba (tis. USD)

1007442

923298

924606

893689

951835

Zdroj: Banco Central de Honduras

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém v Hondurasu je dvoustupňový. Kromě centrální banky Banco Central de Honduras zde funguje dalších 23 obchodních bank, burza cenných papírů, směnárny, pojišťovny a drobné finanční instituce.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V Hondurasu je daň z příjmu u právnické osoby 25 %, u fyzických osob se pohybuje mezi 10–25 %. Daň z přidané hodnoty je 12 %. Na vybrané položky, jako např. tabák či alkohol se aplikuje daň 15 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: