Jamajka: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jamajka, v angličtině Jamaica.

 

Složení vlády k 15. dubnu 2017:

Generální guvernér - Patrick Allen

Předseda vlády - Andrew Michael Holness

Ministryně zahraničních věcí a zahraničního obchodu - Kamina Johnson Smith

Ministr vědy, energetiky a technologií - Andrew Wheatley

Ministr dopravy a hornictví - Lester Michael Henry

Ministr turistiky - Wykehan McNeill

Ministr spravedlnosti - Delroy Chuck

Ministr národní bezpečnosti - Robert Montague

Ministr vzdělávání, mládeže a informací - Ruel Reid

Ministr zdravotnictví - Christopher Tufton

Ministryně práce a sociálních věcí - Shahine Robinson

Ministryně kultury, genderových záležitostí, zábavy a sportu - Olivia Grange

Ministr financí a veřejné služby - Audley Shaw

Ministr místního rozvoje - Desmond McKenzie

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Podle posledních údajů z roku 2013 žije na ostrově 2,715 mil. obyvatel. S průměrnou porodností přes 2 děti na ženu se počet obyvatel neustále zvyšuje, průměrný roční přírůstek je cca 0,3 %. Jamajka je ostrov mladých - 29 % obyvatel bylo v roce 2010 mladší 15 let, největší demografickou kohortou byla věková kategorie 15-19 let, ve které v roce 2011 bylo přes 10 % lidí.

 

Černoši tvoří s 92 % největší skupinu obyvatel. Následují míšenci (6 %), Asiaté (0,8 %), jiné rasy (0,4 %) a nespecifikované národnosti (0,8 %). Velká část Asiatů jsou potomky přivezených dělníků, které z Asie přivezla britská koloniální vláda, které se po zrušení otroctví v roce 1838 nedostávalo pracovní síly.

 

Nejvíce, kolem dvou třetin, je na Jamajce protestantů, především Adventistů sedmého dne. Zvláštností jsou rastafariáni, kteří se na Jamajce rozrostli v 30. letech 20. století, a kterých na ostrově podle odhadů žije 50 - 100 tisíc.

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP/obyv. USD

5 348

5 466

5 259

5 108

5 232

změna HDP, %

1,7

-0,6

0,5

0,7

1,0

inflace, %

7,5

6,9

9,3

8,3

3,7

nezaměstnanost, %

12,7

13,7

15

13,2

13,3

 

V roce 2017 by si ekonomika měla udržet růst kolem dvou procent. Vláda chce i nadále udržovat rozpočtový přebytek, s cílem snížit vládní dluh na cca 60 % HDP v roce 2026. Kvůli rostoucí konkurenci na světových trzích s banány a bauxitem bude vláda podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit. Nedostatek peněz na vládní investice kvůli potřebě snižovat zadlužení ale bude bránit rychlejšímu ekonomickému růstu.

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj státního rozpočtu za posledních pět let:

 

mil. J$

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Příjmy a granty

314,558.5

324,540.2

344,668.5

396,979.5

411,716.1

Výdaje

388,768.0

397,186.7

399,278.9

395,241.7

418,986.8

Přebytek/deficit

-74,209.5

-72,646.5

-54,610.4

1,737.8

-7,270.7


Zdroj: Ministry of Finance and Planning

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

mil. USD

2011

2012

2013

2014

Běžný účet

-2 109,8

-1 904,5

-1 314,3

-1 110,7

% HDP

-14,6

-12,9

9,2

-8,0

Kapitálový účet

-9,1

-26,2

-12,8

-27,6

Finanční účet

2 119

1 930,7

1 327,2

1 138,3


Zdroj: Statistiky Balance of Payments, Bank of Jamaica

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

 

 

Za monetární politiku a stabilitu bankovního systému zodpovídá Bank of Jamaica, www.boj.org.jm Vydává licence bankovním institucím a kontroluje jejich hospodaření.

 

K 1.7. 2017 měly platnou bankovní licenci tyto banky:

 

The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited

www.scotiabank.com.jm

 

First Carribean International Bank

www.firstcarribeanbank.com

 

Citibank

www.citibank.com/jamaica

 

National Commercial Bank Jamaica Limited

www.jncb.com

 

First Global Bank Limited

www.firstglobal-bank.com

 

JN Bank Limited

www.jnbank.com

 

Sagicor Bank Jamaica Limited

www.sagicorbankja.com

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňová sazba firem i fyzických osob je 25 %. Tzv. regulované firmy (ty, které reguluje přímo Bank of Jamaica nebo MF Jamajky) platí sazbu 33,3 %.

 

Jamajka se v posledních letech snaží o provedení daňové reformy, která by vedla k přesunu větší přímého zdanění (především práce) na nepřímé, více spotřebně zaměřené zdanění. Práh pro nezdaněné příjmy se u fyzických osob zvýšil z 592 tis. na 1,5 mil. J$ (cca 11 650 USD) ročně. Zvýšily se daně ze známek nebo z majetku a jeho převodu, snížily se dotace na elektřinu a paliva. Vzhledem k nebezpečí nečekaných výdajů kvůli častým hurikánům musí Jamajka zvyšovat daňové zatížení, aby měla finanční rezervu na pokrytí nečekaných výdajů. Velikost příjmů státního rozpočtu je kolem 27 %, zatímco u vyspělejších zemí je to často přes 35 %. To naznačuje, že  existuje prostor pro zvýšení daní. Vláda tak může v budoucnosti přistoupit k jejich zvýšení. Tomu nasvědčuje i cíl snížit poměr dluh/HDP na 96 % v roce 2020 a 60 % do roku 2026. K tomu přispívají hlavně rozpočtové přebytky, které se v posledních letech pohybují kolem 6-7 % HDP.


Jamajka uplatňuje systém podobný DPH, který označuje jako GCT, General Consumption Tax. Jeho úroveň je 16,5 % a vztahuje se na všechny výrobní i obchodní transakce. Osoby s příjmem pod 3 mil. J$ (cca 23.300 USD, březen 2017) jsou od placení GCT osvobozeny. Tzn. že na jimi prodávané zboží a služby se GCT neuplatňuje, ale při nákupu od GCT tyto osoby osvobozeny nejsou.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: