Jamajka: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jamajka, v angličtině Jamaica.

 

Složení vlády k 14. květnu 2018:

Generální guvernér - Patrick Allen

Předseda vlády - Andrew Michael Holness

Ministryně zahraničních věcí a zahraničního obchodu - Kamina Johnson Smith

Ministr vědy, energetiky a technologií - Andrew Wheatley

Ministr dopravy a hornictví - Lester Michael Henry

Ministr turistiky – Edmund Bartlett

Ministr spravedlnosti - Delroy Chuck

Ministr národní bezpečnosti - Horace Chang

Ministr vzdělávání, mládeže a informací - Ruel Reid

Ministr zdravotnictví - Christopher Tufton

Ministryně práce a sociálních věcí - Shahine Robinson

Ministryně kultury, genderových záležitostí, zábavy a sportu - Olivia Grange

Ministr financí a veřejné služby - Fayval Williams

Ministr místního rozvoje - Desmond McKenzie

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Podle posledních údajů z roku 2017 žije na ostrově 2,991 mil. obyvatel. S průměrnou porodností 1, 96 děti na ženu se počet obyvatel neustále zvyšuje, průměrný roční přírůstek je cca 0,68 %. Jamajka je ostrov mladých - 27 % obyvatel bylo v roce 2017 mladší 15 let, největší demografickou kohortou byla věková kategorie 25-54 let, ve které v roce 2017 bylo přes 38 % lidí.

Černoši tvoří s 92 % největší skupinu obyvatel. Následují míšenci (6 %), Asiaté (0,8 %), jiné rasy (0,4 %) a nespecifikované národnosti (0,8 %). Velká část Asiatů jsou potomky přivezených dělníků, které z Asie přivezla britská koloniální vláda, které se po zrušení otroctví v roce 1838 nedostávalo pracovní síly.

Nejvíce, kolem dvou třetin, je na Jamajce protestantů, především Adventistů sedmého dne. Zvláštností jsou rastafariáni, kteří se na Jamajce rozrostli v 30. letech 20. století, a kterých na ostrově podle odhadů žije 1,1 %.

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016

HDP/ obyv. USD

5 466

5 259

5 108

5 232

4 868

změna HDP, %

-0,6

0,5

0,7

1

1,4

inflace, %

6,9

9,3

8,3

3,7

2,4

nezaměstnanost, %

13,7

15

13,2

13,3

13,2

  

V roce 2017 by si ekonomika měla udržet růst kolem necelých dvou procent. Vláda chce i nadále udržovat rozpočtový přebytek, s cílem snížit vládní dluh na cca 60 % HDP v roce 2026. Kvůli rostoucí konkurenci na světových trzích s banány a bauxitem bude vláda podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit. Nedostatek peněz na vládní investice kvůli potřebě snižovat zadlužení ale bude bránit rychlejšímu ekonomickému růstu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj státního rozpočtu za posledních pět let:

 

mil. J$

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Příjmy a granty

314,558.5

324,540.2

344,668.5

396,979.5

411,716.1

Výdaje

388,768.0

397,186.7

399,278.9

395,241.7

418,986.8

Přebytek/deficit

-74,209.5

-72,646.5

-54,610.4

1,737.8

-7,270.7


Zdroj: Ministry of Finance and Planning

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

mil. USD

2011

2012

2013

2014

Běžný účet

-2 109,8

-1 904,5

-1 314,3

-1 110,7

% HDP

-14,6

-12,9

9,2

-8,0

Kapitálový účet

-9,1

-26,2

-12,8

-27,6

Finanční účet

2 119

1 930,7

1 327,2

1 138,3


Zdroj: Statistiky Balance of Payments, Bank of Jamaica

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Za monetární politiku a stabilitu bankovního systému zodpovídá Bank of Jamaica, www.boj.org.jm Vydává licence bankovním institucím a kontroluje jejich hospodaření.

K 14.8. 2017 měly platnou bankovní licenci tyto banky:

 

The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited

www.scotiabank.com.jm

 

FirstCaribbean International Bank (Jamaica) Limited

www.cibcfcib.com

 

Citibank, N.A.

https://www.citibank.com/icg/sa/latam/jamaica/

 

National Commercial Bank Jamaica Limited

www.jncb.com

 

First Global Bank Limited

www.firstglobal-bank.com

 

JN Bank Limited

www.jnbank.com

 

Sagicor Bank Jamaica Limited

www.sagicorbankja.com

 

JMMB Bank (Jamaica) Limited (formerly JMMB Merchant Bank Limited) 

www.jmmb.com

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňová sazba firem  je 25%. Daň z příjmu fyzických osob je 30 %. Tzv. regulované firmy (ty, které reguluje přímo Bank of Jamaica nebo MF Jamajky) platí sazbu 33,3 %.

Jamajka se v posledních letech snaží o provedení daňové reformy, která by vedla k přesunu větší přímého zdanění (především práce) na nepřímé, více spotřebně zaměřené zdanění. Práh pro nezdaněné příjmy se u fyzických osob zvýšil z 592 tis. na 1,5 mil. J$ (cca 11 650 USD) ročně. Zvýšily se daně ze známek nebo z majetku a jeho převodu, snížily se dotace na elektřinu a paliva. Vzhledem k nebezpečí nečekaných výdajů kvůli častým hurikánům musí Jamajka zvyšovat daňové zatížení, aby měla finanční rezervu na pokrytí nečekaných výdajů. Velikost příjmů státního rozpočtu je kolem 27 %, zatímco u vyspělejších zemí je to často přes 35 %. To naznačuje, že  existuje prostor pro zvýšení daní. Vláda tak může v budoucnosti přistoupit k jejich zvýšení. Tomu nasvědčuje i cíl snížit poměr dluh/HDP na 96 % v roce 2020 a 60 % do roku 2026. K tomu přispívají hlavně rozpočtové přebytky, které se v posledních letech pohybují kolem 6-7 % HDP


Jamajka uplatňuje systém podobný DPH, který označuje jako GCT, General Consumption Tax. Jeho úroveň je 16,5 % a vztahuje se na všechny výrobní i obchodní transakce (nevztahuje se na telefonní služby, na které platí daň ve výši 25 % a na turistické služby, na které platí 10 %). Osoby s příjmem pod 3 mil. J$ (cca 23.300 USD, květen 2018) jsou od placení GCT osvobozeny. Tzn. že na jimi prodávané zboží a služby se GCT neuplatňuje, ale při nákupu od GCT tyto osoby osvobozeny nejsou.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: