Jihoafrická republika: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Pretorii, JAR
Fyzická adresa: 1 Greenpark Estates, 27 George Storrar Drive Groenkloof, Pretoria 0181
Poštovní adresa: PO Box 945 Groenkloof, Pretoria 0027, South Africa
Tel: +27 12 452- 5200
Fax: +27 12 460- 9923
E-mail: Delegation-S-Africa@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/south_africa/index_en.htm                                   

Upozornění: Pracovní den DEU Pretoria v pátek končí ve 13:00.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Relevantní smluvní základ:

  • Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi EU a JAR (Trade, Development and Co-operation Agreement, TDCA) - zakládá strategické partnerství mezi EU a JAR.
  • TDCA bude nahrazena tzv. Dohodou o hospodářském partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA) se skupinou členských zemí Jihoafrického rozvojového společenství SADC vč. JAR, vyjednávání o které bylo ukončeno v červenci 2014. EPA SADC byla následně podepsána v červnu 2016 a začala být předběžně prováděna.

Vztahy mezi EU a JAR jsou upraveny především Dohodou o obchodu, rozvoji a spolupráci (Trade, Development and Co-operation Agreement - TDCA), která byla podepsána v Pretorii v r. 1999 a vstoupila v platnost  1.5.2004. Od zahájení předběžného provádění TDCA v r. 2000 se vývoz z JAR do EU zvýšil o 35 % a dovoz z EU do JAR o 20 %. TDCA je v obchodně-politické oblasti založena na postupném snižování a odstraňování celních sazeb u 90,5 % všech zbožových položek obchodovaných mezi JAR a EU. Má asymetrický charakter, umožňující rychlejší liberalizaci dovozu jihoafrického zboží do EU. EU se zavázala do 10 let odstranit postupně cla na 94,9 % položek jihoafrického vývozu do EU a JAR se zavázala odstranit cla na 86,3 % dovážených položek z EU během 12 let. Průměrná úroveň dovozních cel JAR se do roku 2012 snížila z 10 % na 5 %.

Z liberalizace dle TDCA bylo na straně dovozu EU vyjmuto 304 položek celního sazebníku, které představují 3,4 % celkového vývozu z JAR, a naopak JAR vyloučila 120 položek, které představují 10,9 % celkového dovozu do JAR. Na obou stranách patří do tohoto seznamu především zemědělské položky, jako např. hovězí maso, cukr, mléko, máslo, jedlá kukuřice, škroby, ale i specifické hutnické, chemické a textilní výrobky. EU dále specifikovala 44 položek (1,7 % celkového vývozu z JAR), podléhajících režimu částečné liberalizace. Patří sem především řezané květiny, jahody, zavařované ovoce, vybrané druhy ovocných džusů, víno. Z jihoafrické strany podléhá režimu částečné liberalizace 2011 položek (2,8 % celkového dovozu z EU), jako např. specifické druhy obuvi (postupné snižování cel na konečných 10 až 20 %), vybrané druhy dopravních prostředků (postupné snižování cel na konečných 6 až 11 %), specifické druhy oděvů (postupné snižování cel na konečných 5 až 20 %) a pneumatiky (postupné snižování cel na konečných 10 až 15 %).

Součástí TDCA jsou také Dohody o vínu a lihovinách a Dohoda o rybářství podepsané v Paarlu (JAR) v r. 2002. Řeší jednak otázky odstraňování značení výrobků vyráběných v JAR geograficky chráněnými názvy jako port, sherry, grappa a ouzo během 5 let pro vývoz během 12 let pro trh JAR. Zároveň šlo o zvýšení bezcelní kvóty na dovoz jihoafrického vína do EU ze 32 mil. litrů ročně na 42 mil. litrů.

V červenci 2014 se podařilo dokončit jednání mezi EU a skupinou členských zemí SADC vč. JAR o Dohodě o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, EPA SADC). Dohoda byla následně podepsána v červnu 2016 a začala být předběžně prováděna. Negociace probíhaly pomalu a obtížně. Proces sjednávání EPA se oproti původním očekáváním zkomplikoval v řadě zemí a regionů ACP. Konkrétně v jihoafrickém regionu byly problematické např. otázky přístupu na trh a celních sazeb (kdy vyjednávací pozice ovlivňuje Jihoafrická celní unie SACU.) EPA SADC bude mimo jiné zahrnovat ochranu geografických označení původu zboží, vč. těch jihoafrických (např. rooibos).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce mezi EU a JAR je součástí dohody TDCA (viz výše, kap. 3.2). Na základě ustanovení TDCA mj. probíhá pravidelný dialog v řadě oblastí a také každoroční summit EU-JAR.

Financování rozvojové spolupráce mezi EU a JAR převážně patří na straně EU pod tzv. Development Co-operation Instrument (DCI).

JAR je s výhradami smluvní stranou tzv. Dohody z Cotonou, uzavřené mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a zeměmi ACP (Afrika, Karibská oblast a Pacifická oblast) na straně druhé. JAR se netýkají ustanovení Dohody z Cotonou o ekonomické a obchodní spolupráci (pokryté v případě JAR TDCA, viz kap. 3.2), ale může se účastnit jednání společných institucích zřízených podle Dohody z Cotonou; jihoafrické firmy se rovněž mohou podílet na dodávkách financovaných z Evropského rozvojového fondu EU (EDF) ve třetích zemích ACP.

V období 2007-2013 rozvojové financování pro JAR představovalo 980 mil. EUR. Na stránkách Delegace EU v Pretorii naleznete podrobnosti týkající se priorit obsažených v tzv. Country Strategy Paper (CSP) a Multi-annual Indicative Programme (MIP), což jsou dokumenty zastřešující konkrétní vypisované projekty: 

  • podpora udržitelného hospodářského růstu, a to především z hlediska pozitivního dopadu na chudé,
  • zlepšení poskytování základních služeb státu chudým občanům a
  • podpora good governance.

Po schválení strategických a programových dokumentů na období 2014-2020 budou již předběžně dohodnuté priority pro předkládání a realizaci projektů následující: 

  • tvorba pracovních míst,
  • vzdělávání, výcvik a inovace a 
  • podpora kapacit a pro-rozvojového charakteru veřejné správy.

Jedním ze zajímavých programů nejen pro JAR, ale pro celý jihoafrický region, který kombinuje oficiální rozvojové financování s dalšími zdroji za účelem realizace infrastrukturních projektů, je tzv. IIPSA (Infrastructure Investment Programme for South Africa) - podrobně zde.

V JAR působí Evropská investiční banka.

Obecně, tendry na projekty vnější spolupráce EU, do kterých se mohou zapojovat i české subjekty, jsou zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise EuropeAid.

Více o fondech a nástrojích EU v češtině.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: