Jihoafrická republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

18. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jihoafrická republika, JAR (Republic of South Africa, RSA)

Prezident - Jacob Zuma. Ve funkci od 2009, znovu zvolen v r. 2014. Prezident je v JAR hlavou moci výkonné.

Personální obměny ve vládě jsou v JAR relativně časté. Aktuální seznam ministrů jihoafrické vlády s jejich portfolii nalezdete na oficálním vládním portále www.gov.za

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 51,770 mil. (výsledek sčítání lidu z r. 2011)

Za dekádu 2001 - 2011 vzrostla populace JAR o 7 mil. osob (+ 15,5%)

V JAR žije 25,2 mil. mužů a 26,6 mil. žen. Značná část populace je mladá: nejsilnější věkové skupiny jsou
20 - 25 let (10,4%), dále 25 - 29 let (9,8%) a 15 - 19 let (9,6%). 

Jihoafrické statistiky rozlišují 4 základní etnické skupiny, které jsou v populaci zastoupeny následovně:

 • původní africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) - 41 mil.,
 • tzv. barevní, míšenci - Coloured 4,6 mil., 
 • běloši - 4,586 mil.;
 • indicko-asijského původu 1,28 mil.

Jihoafrická etnika v procentuálním vyjádření:

 • 79 % původní africké obyvatelstvo
 • 9 % běloši
 • 9 % míšenci (coloured)
 • 2,5 % indicko-asijského původu

Zdroj: Statistics South Africa, červenec 2011

Jihoafrická republika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele; isiXhosa; Sependi; Sesotho;Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga).

Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní pro dorozumění.

Náboženské složení podle výsledků sčítání lidu z r. 2001:

 • cca 80 % obyvatel patří k různým křesťaným církvím (katolíci cca 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,  sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)
 • 1,4 % se hlásí k islámu
 • 1,2 % k hinduismu
 • 0,2 % k judaismu
 • 0,3 % k tradičním africkým kultům
 • 15% obyvatel uvedlo "bez vyznání"

Poslední sčítání lidu provedené v r. 2011 se otázkou náboženského vyznání nezabývalo. Podle dat z různých výběrových šetření podíl obyvatel "bez vyznání" v posledních letech mírně vzrostl.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP v běžných cenách

mld. USD

417 057

397 391

366 236

350 138

312 957

HDP na obyvatele

USD

8 090

7 592

6 890

6 484

5 695

míra inflace

%

5,00

5,65

5,75

6,07

4,59

míra nezaměstnanosti

%

24,8

24,875

24,725

25,1

25,4

Zdroje: MMF databáze WEO, duben 2016, údaje za rok 2015 jsou odhady

Průměrný směnný kurs jihoafrické měny k EUR: 

 • 10,553 ZAR/EUR v r. 2012 
 • 12,82 ZAR/EUR v r. 2013
 • 14,44 ZAR/EUR v r. 2014
 • 14,16 ZAR/EUR v r. 2015

Ekonomika JAR s téměř 52 mil. populací je podle absolutní výše HDP po Nigérii druhou nejsilnější ekonomikou v Subsaharské Africe. V Johannesburgu se nachází nejstarší a největší burza kontinentu. Výhledově se v JAR očekávají mírná tempa ekonomického růstu, nutnost investic do infrastruktury, adaptace na měnící se vnější podmínky.

Výkon jihoafrické ekonomiky v roce 2015 výrazně zpomalil a země se potýká s vážnými strukturálními problémy. I přes nominální růst HDP se v přepočtu na hlavu snížil, jelikož přírůstek obyvatel byl rychlejší. Nízké ceny komodit, snížení poptávky ze strany Číny, zvyšování úrokových sazeb, nejhorší sucho za posledních mnoho let, negativní očekávání ze strany podnikatelů i spotřebitelů a infrastrukturální problémy (zejména ve výrobě elektřiny a zásobování vodou) vedou k očekávanému růstu HDP v roce 2016 pod úrovní 1%. Rizikem je obnovení stávek (především v důlním průmyslu), které se negativně projevily na hospodářském výkonu země v letech 2014 a 2015. Růst by naopak mohly podpořit nízké ceny ropy/pohonných hmot a větší příliv turistů, jež se snížil po zavedení restriktivních vízových opatření v roce 2014, která byla částečně zrušena.

Pokles hodnoty jihoafrického Randu (ZAR) o celou třetinu vůči USD v roce 2015 a rostoucí ceny potravin zvyšují inflační riziko a vedly v lednu 2016 centrální banku k dalšímu zvýšení základní úrokové sazby během 3 měsíců a to i přesto, že zemi ohrožuje recese. Repo sazba nyní činí 6,75% a očekává se její další zvýšení. Pro letošní rok předpokládá banka inflaci ve výši 6,8% a pro 2017 7%. Inflační tlaky bude podsycovat růst mezd, další pokles hodnoty randu (jenž bude v roce 2016 pokračovat ve stejném tempu jako v roce 2015 a zpomalit by se měl až v roce 2017) a očekávaný citelný nárůst poplatků za elektřinu. Slabší domácí měna by měla podpořit jihoafrický export, z důvodů narůstajících strukturálních problémů se však tato výhoda nemusí materializovat – země zaznamenala v roce 2015 pasivní obchodní bilanci a pro rok 2016 je predikce identická.

Přímé zahraniční investice za rok 2015 poklesly o 75% (UNCTAD) na 1,5 mld. USD a pro rok 2016 jsou očekávány podobné údaje. Zemi také hrozí odliv stávajících investic a vývoz kapitálu. I přesto vláda, formálně z důvodu posilování role většinového černošského obyvatelstva, v roce 2015 dále rozšířila a zkomplikovala procedury v rámci BBBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment, což dále komplikuje zejména zahraničním společnostem podnikání v zemi a týká se již v zásadě všech oblastí hospodářství. Prezident také v tichosti podepsal 15. prosince zákon o ochraně investic, jenž dle představitelů Hospodářské komory EU v JAR a dalších relevantních aktérů ochranu investic ve skutečnosti oslabuje. V roce 2016 by mělo být schváleno dalších 17 zákonů, které jsou zaměřeny podobným směrem, včetně omezení majetkových práv pro zahraniční subjekty. V roce 2016 by měl být vyhlášen tendr na výstavbu až 9 600 MW nových jaderných kapacit, představitelé finančních kruhů se ale domnívají, že země nemá ani prostředky na jejich výstavbu ani možnost je za výhodných podmínek získat na finančních trzích.

Mezi zásadní problémy země patří snižující se úroveň základního, vyššího i středního odborného školství, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, neflexibilní trh práce a vysoká nezaměstnanost. Ta dosahovala v roce 2014 24,3% (34,6% při započtení práce nehledajících), přičemž 66% je dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnanost mladých činila 48,8% (s 62% dlouhodobě nezaměstnaných). Vzhledem k propouštění v některých sektorech (zejména těžebním průmyslu) a zpomalování ekonomiky řeší vláda tento problém vytvářením pracovních míst ve státních programech a veřejném sektoru (který se podílel v roce 2014 na vzniku nových pracovních míst z 88%). Země má jeden z nejvyšších rozdílů mezi bohatými a chudými (Gini koeficient 0,7). Zejména chudí jsou postiženi epidemií AIDS a tuberkolózy. Podařilo se zastavit prudký pád očekávané délky života při narození (z 52 let v roce 2010 zpět na 62 let v roce 2014 – stejný údaj jako v roce 1992). Klesá úmrtnost kojenců i dospělých, zdravotní systém je ale neefektivní a připravuje se zavedení všeobecného zdravotního pojištění.

Snaha o řešení ekonomických a sociálních problémů země pomocí direktivních opatření, centralizovaných ad hoc programů a projektů vede k rozporuplným a zmatečným řešením, které navíc vedou ke zvyšování výdajů státní pokladny. Tento trend bude pokračovat spolu s blížícími se komunálními (2016) a parlamentními (jaro 2019) volbami a poklesem popularity vládního ANC. Deficit běžného účtu vzrostl v třetím čtvrtletí do 5,5% HDP a do roku 2019 se předpokládá jeho další zvyšování. Veřejný dluh roste již od roku 2008 a podle zprávy IMF překročil medián emerging economies. Ve srovnání s evropskými zeměmi se nachází na relativně nízké úrovni 45%, i tak zemi ale hrozí snížení ratingu a posun do spekulativního pásma, což by automaticky znamenalo odliv investic.  Neutěšenou situaci dobře ilustruje i další propad JAR v žebříčku Economic Freedom of the World 2015 zveřejněném v září – ze 42. místa v roce 2000 se posunula na 96. K nemnoha dobrým zprávám patří zastavení propadu v Global Competitivness Index Světového ekonomického fóra, kde si země o sedm pozic polepšila a skončila na 50. místě ze 140 hodnocených zemí. V kritériích významných z hlediska středně a dlouhodobých perspektiv (vzdělávání, zdravotní péče) se ale pohybuje o desítky míst níže.

Dne 17. března 2016 Centrální banka JAR podruhé v tomto roce zvýšila úrokové sazby (o 25 procentní bodů na 7 %) a to z důvodů obav o stabilitu měny a zvýšené inflační tlaky. Finanční analytici očekávají další růst sazby v průběhu roku.

Centrální banka zároveň snížila svůj odhad růstu HDP z 0,9 % na 0,8 % v letošním roce a z 1,6 % na 1,4 % pro rok příští. Inflace by měla činit 6,6 % v roce letošním a 6,4 % v roce příštím. Negativní dopad na ekonomiku by mělo snížení úvěrových ratingů země do spekulativního pásma, které by mimo jiné přineslo růst úvěrových sazeb na bankovním trhu o min. 2 % a někteří analytici a podnikatelé jej považují za téměř jistý.

V závěru r. 2014 a v průběhu r. 2015 docházelo v JAR k řízenému časově omezenému zastavování dodávek elektřiny. Energetika JAR dlouhodobě funguje na hranici výrobních kapacit s ohledem na nedostatek investic v předchozích letech. Částečně adaptaci pomáhá rozvoj obnovitelných zdrojů a zapojení nezávislých výrobců (IPPs). JAR i přesto zůstává vývozcem elektřiny v rámci regionu.

Ekonomické resorty JAR revidují a zpřesňují své strategické instrumenty. Promítají do nich strategii rozvoje do roku 2030, tzv. Národní rozvojový plán (NDP, 2011). V květnu 2014 se v JAR uskutečnily volby, v nichž opětovně zvítězil Africký národní kongres (ANC). V půběhu volebního roku byla přijata celá řada nových právních norem. V oblasti ekonomické emancipace dříve znevýhodných skupin obyvatel, tzv. B-BBEE, byla začátkem roku 2014 přijata novela, platná od dubna 2015. Dále byly v r. 2014 schváleny nový zákon o restituci půdy (s dopadem na pozemkovou reformu), zákon o registraci firem (Licensing of Businesses Bill) a o nerostném bohatství (tzv. MPRDA). Tzv. Investiční zákon (Promotion and Protection of Investment Bill), který má do značné míry nahradit dřívější systém bilaterálních smluv na ochranu a podporu investic, je v pokročilé fázi schvalovacího procesu.

Výhledově JAR hrozí nedostatek vody, kdy 98 % vodních zdrojů je již plně využíváno a množství srážek v zemi je ve světovém srovnání podprůměrné. 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Ministr financí JAR každoročně v únoru v parlamentu představí rozpočet na nový finanční rok, který začíná 1. dubna. 

Veškeré informace o rozpočtu a také daních na nadcházející finanční rok lze pak nalézt na stránkách ministerstva.

Vývoj státního rozpočtu JAR a střednědobá prognóza

Finanční rok

2013/2014

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Příjmy, mld. ZAR

886

1 091

1 188,9

1 331,5

1 439,5

Výdaje, mld. ZAR

1 049

1 243,4

1 351

1 448,8

1 561,7

Bilance, mld. ZAR

 

-152,4

-162,2

-117,3

-122,2

Deficit jako % HDP

4

3,9

3,9

2,6

2,5

HDP, mld ZAR - prognóza MF JAR

 

3 879,9

4 191,8

4 538,8

4 926,1

Zdroj: MF JAR

Pro vládu JAR je imperativem podpora růstu a tvorba pracovních míst. MF JAR se hlásí k cílům Národního rozvojového plánu (National Development Plan 2030, NPC). Na výdajové stránce rozpočtu nemá MF JAR moc prostoru k úsporám, zároveň na příjmové stránce se podepisují tempa růstu HDP, která nedosahují předkrizové úrovně. Přes třetinu výdajové stránky rozpočtu tvoří výplaty zaměstnancům státního sektoru, a ty v následujících 3 letech v průměru porostou relativně pomalu o 1,3 % ročně. Podle analytiků by v JAR na příjmové stránce rozpočtu nebylo řešením zvýšení daní, neboť poplatníků je v poměru k populaci málo a vyšší zátěž by vedla jen k tomu, že by se jejich počet ještě snížil.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Platební bilance (mld. USD) -9 000 -19 696 -21 116 -19 055 -13 671
Veřejný dluh vůči HDP (%) 31,3 34,7 37,6 40,4 44,7
Zahraniční zadluženost (mld. Randů) 947,4  1 133,6 1 330 1 533 1 785,7

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2016 (2015 odhady)

Platební bilance: Podrobné informace centrální banka JAR vydává čtvrtletně v publikaci Quaterly Bulletin.

Hrubé zlaté a devizové rezervy JAR činily k 31.12.2015 713,9 mld ZAR
Zdroj: www.resbank.co.za

 

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

JAR má historicky velmi dobře rozvinutý finanční systém. Centrální banka South African Reserve Bank (SARB, www.resbank.co.za) byla založena v r. 1921. Je akciovou společností a je řízena 15-člennou bankovní radou. Guvernéra a tři viceguvernéry jmenuje prezident republiky.  Na internetových stránkách SARB lze nalézt aktuální seznam bankovních ústavů v JAR vč. poboček zahraničních bank.

Většinu bankovního sektoru v JAR kontrolují následující čtyři velké společnosti:

Finanční společnost  

Název nejrozšířenější banky

Celkem aktiva

ABSA Group Limited (dříve Amalgamated Banks of South Africa, dnes 62 % Barclays)

ABSA 

718 mld. ZAR (2011)

FirstRand Bank Holdings Limited

First National Bank - FNB

90,3 mld. USD (2011)

Nedbank Group (dříve Nedcor Group)

Nedbank 

73 mld. USD (2009)

The Standard Bank of South Africa Limited

Standard Bank

201,49 mld. USD (2010)

V r. 2012 oslavila 100 let existence zemědělská banka Land and Agricultural Bank of South Africa. V r. 1983 byla založena Jihoafrická rozvojová banka - Development Bank of Southern Africa.

Pojišťovnictví tvoří významnou součást finančního trhu v JAR. V druhé polovině 90. let minulého století patřilo 20–25 % celkových aktiv společností kotovaných na johannesburgské burze JSE pojišťovacím společnostem.

Trh je rozdělen na dlouhodobé a krátkodobé pojištění. V sektoru dlouhodobého pojištění (především životní a zdravotní pojištění) existuje několik desítek pojišťoven; z hlediska tržeb ovládají tento trh ze 62 % dvě univerzální společnosti - Old Mutual a Sanlam. V sektoru krátkodobého pojištění, kam patří rizika spojená s podnikatelskou činností, provozem motorových vozidel, atd. působí mimo uvedených univerzálních pojišťoven také Mutual and Federal, Santam, Guardian National SA Eagle (sdružené pojištění), Auto and General Hollard (specializovaná pojištění), ABSA a Prefsure (bankovní sektor).

Ve sféře zajištění mají na jihoafrickém trhu nejvýznamnější postavení společnosti Munich Reinsurance, Swiss Reinsurance South Africa a Hollandia Reinsurance.

V roce 2003 byla vypracována politika B-BBEE pro oblast finančních služeb (tzv. charta) upravující posílení ekonomického vlivu původního černošského obyvatelstva, která výrazným způsobem zasáhla do vlastnictví bankovních a finančních institucí.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém JAR a jednotlivé druhy daní a odvodů (levies) jsou detailně popsány na stránkách jihoafrické daňové a celní správy (SARS.)

Typy daní a platné sazby na aktuální finanční období jsou shrnuty také v tzv. daňovém průvodci, Tax Pocket Guide, který lze nalézt na stránkách MF JAR (otevře se soubor pdf).  

Cca 1/3 daňových příjmů státního rozpočtu generují nepřímé daně, hlavně DPH (VAT, s jednotnou sazbou 14 %). Jejich hlavním zdrojem je ale daň z příjmu, kterou upravuje Zákon o dani z příjmu (Income Tax Act). Zákon stanovuje daňové sazby a úlevy týkající se vybraných ekonomických aktivit. V letech 1997–2000 prošel jihoafrický daňový systém reformou a předmětem daně se stal každý příjem jihoafrického rezidenta vytvořený v tuzemsku i v zahraničí (Residence-based system). Pro daňové účely se jihoafrickým rezidentem rozumí také každá fyzická osoba, která ve třech po sobě následujících letech strávila v JAR více než 549 dní, přičemž minimální počet strávených dní v jednom roce nesmí být menší než 91. Základ daně se vypočítává z hrubého příjmu sníženého o odčitatelné položky nepodléhající zdanění.

Daň z příjmu fyzických osob (Individual Income Tax) je rozdělená do 6 daňových pásem v závislosti na výši příjmu, má progresivní charakter a je složená ze dvou částí - paušální a procentuální (vypočítaná ze základu daně). Nejnižší sazba představuje 18 % a nejvyšší 41 %.

Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) má stanovenu sazbu 28 %, která se v posledních letech neměnila. Pro malé a střední firmy existují snížené sazby.

Existují max. 15 % daň z dividend, 15 % daň z transferů (royalties), daň z kapitálu (18,6 %), dárcovská daň (20 %) a daň z nemovitostí ve výši 20 %.

Zaměstnavatel, který vyplácí ročně mzdy vyšší než 500 tis. ZAR, povinen odvádět za všechny fyzické osoby v trvalém zaměstnaneckém poměru tzv. Daň na rozvoj dovedností resp. zvyšování kvalifikace (Skills Development Levy), která představuje 1 % z celkových mezd. Takto získaný příjem státu je redistribuován z větší části prostřednictvím tzv. oborových úřadů pro vzdělávání a výcvik (SETA , více též zde). Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti (Unemployment Insurance Contributions).

Tak jako je omezený okruh výrobků zatížen spotřební daní, vybírá se u tohoto zboží při dovozu dodatečné clo. V daňovém období 2013/2014 vzrostla sazba spotřební daně na alkohol, cigarety, tabák, plastové tašky v obchodech a na neekologické zářivky (ze 3 na 4 ZAR na 1 zářivku.) Tradiční africké pivo (craft beer) je ze zdanění vyjmuto. Růst sazby u vína byl o 20 centů na 2,70 ZAR na 1 litr, u perlivého vína +75 centů na 1 litr. V JAR se dále vybírá poplatek za pohonné hmoty (Fuel levy), který byl od 1. 4. 2015 zvýšen.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: