Jihosúdánská republika: Zahraniční obchod a investice

1. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (% HDP, dle SB)
 

2010

2011

2012

2013

2014

vývoz

61,4

66,1

10,1

16,2

20,2

dovoz

29,5

27,2

45,3

38,1

34,0

saldo

31,9

38,9

- 35,2

- 21,9

- 13,8

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Eurostat neudává samostatné údaje za Jižní Súdán.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Údaje nejsou k dispozici.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Jižním Súdánu neexistují.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Světová banka uvádí v případě Jižního Súdánu záporné hodnoty přímých zahraničních investic: minus USD 78 mil. pro r. 2013 a minus USD 700 mil. pro r. 2014.

Většina minulých zahraničních investic směřovala ropného sektoru – své prostředky zde investovala Chinese National Petroleum Company, malajsijská PETRONAS a indická ONGC. Francouzská Total a kuvaitská Kufpec provádějí geologický průzkum v oblasti Block B.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda nastavila prioritní oblasti pro zahraniční investice, kde nabízí daňové a celní úlevy. Tyto oblasti však pokrývají veškeré oblasti ekonomiky: zemědělství, sociální infrastruktura včetně škol, nemocnic a vodních zdrojů, těžební průmysl, energetický průmysl, ropný průmysl, průzkum přírodních zdrojů, lesnictví, těžký průmysl, dopravu, telekomunikace, komerční bankovnictví, farmaceutický a chemický průmysl, turismus a hoteliérství.

Podle investičního zákona z roku 2009 mohou zahraniční investoři vlastnit a provozovat podnikání v jakémkoli oboru, Investiční úřad Jižního Súdánu však může publikovat seznam sektorů, kde bude podnikání zahraničních subjektů omezeno. Podle zákona o společnostech z roku 2012 musí mít střední a velké podniky 31 % podíl jihosúdánského vlastnictví, malé podniky s méně než sedmi zaměstnanci mají zůstat „doménou jihosúdánských občanů“.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: