Jihosúdánská republika: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (% HDP, dle SB):

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

66,1

10,1

16,2

20,2

9,8

dovoz

27,2

45,3

38,1

34,0

57,6

saldo

38,9

- 35,2

- 21,9

- 13,8

- 47,8

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývozci do Jižního Súdánu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Uganda 55 %, Pákistán 9,2 %, Nizozemí 5,4 %, Ukrajina 5,2 %, Francie 4,2 %

Dovozci z Jižního Súdánu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Alžírsko 74 %, Pákistán 9,2 %, Uganda 6,5 %, Etiopie 2,5 %, Ukrajina 2,3 %

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity vývozu, r. 2015 (dle COMTRADE):

Olejka 39 % (oil seed flower), olejová semínka 29 %, železný odpad 3,4 %;

Komodity dovozu, r. 2015 (dle COMTRADE):
Potraviny 19 %, rostlinné produkty 19 %, dopravní prostředky 14 %, chemikálie 10 %, stroje 10 %, kovy 9 %;

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Jižním Súdánu neexistují.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Světová banka uvádí v případě Jižního Súdánu záporné hodnoty přímých zahraničních investic: minus USD 700 mil. pro r. 2014 a minus USD 277 mil. pro r. 2015.

Většina minulých zahraničních investic směřovala ropného sektoru – své prostředky zde investovala Chinese National Petroleum Company, malajsijská PETRONAS a indická ONGC. Francouzská Total a kuvaitská Kufpec provádějí geologický průzkum v oblasti Block B.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda nastavila prioritní oblasti pro zahraniční investice, kde nabízí daňové a celní úlevy. Tyto oblasti však pokrývají veškeré oblasti ekonomiky: zemědělství, sociální infrastruktura včetně škol, nemocnic a vodních zdrojů, těžební průmysl, energetický průmysl, ropný průmysl, průzkum přírodních zdrojů, lesnictví, těžký průmysl, dopravu, telekomunikace, komerční bankovnictví, farmaceutický a chemický průmysl, turismus a hoteliérství.

Podle investičního zákona z roku 2009 mohou zahraniční investoři vlastnit a provozovat podnikání v jakémkoli oboru, Investiční úřad Jižního Súdánu však může publikovat seznam sektorů, kde bude podnikání zahraničních subjektů omezeno. Podle zákona o společnostech z roku 2012 musí mít střední a velké podniky 31 % podíl jihosúdánského vlastnictví, malé podniky s méně než sedmi zaměstnanci mají zůstat „doménou jihosúdánských občanů“.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: