Jordánsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jaderná energetika

Jordánsko usiluje o získání jaderného zdroje v rámci snah o snížení své totální závislosti na energetickém dovozu (ten pokrývá 95% energetické spotřeby země). Země podepsala smlouvu k vybudování jaderného zdroje o dvou reaktorech o celkovém výkonu 2000 MW s ruskou společností Atomstrojexport, která nabídla záruku finální ceny projektu a ruská strana je ochotna garantovat částečné pokrytí investičních nákladů.

Perspektiva uvedení do provozu je v letech 2022-23. Chladícím médiem má být vyčištěná odpadní voda dodávaná potrubím ze vzdálenosti 70 km. Lze předpokládat expertní spolupráci s českým jaderným dozorem, který má zkušenosti s ruskou technologií ve spojení s evropskými bezpečnostními standardy a těší se v Jordánsku skvělé pověsti.

Konkrétní příležitosti:

 • 8401 Reaktory jaderné články palivové nevyhořelé
 • 3835 Odpad.prod.chem.prům.apod.jn;komunál.odpad; splašky;odpady

Podle vyjádření Ministerstva energetiky se na území Jordánska nachází naleziště uranu v objemu několika desítek tisíc tun.

Energetika

Jordánsko usiluje o získání dodávek zemního plynu těženého mezinárodními společnostmi v pobřežním šelfu Izraele. K tomuto účelu má zájem o technologie přepravy plynu, potrubí a s tím spojený strojírenský sortiment.

Konkrétní příležitosti:

 • 9026  Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj, Turbíny, generátory, čerpadla, řídící systémy pro energetický průmysl

Solární energetika

S rozvojem oblasti solární energetiky chce Jordánsko docílit energetického mixu, v jehož rámci bude narůstat podíl solární energetiky. Národní program využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá její nárůst do r. 2020 na 20 % celkových zdojů (s finální kapacitou 600 MW solárního výkonu). Pozitivním předpokladem je průměrný svit 325 slunečných dnů v roce. Pro daný záměr již byla vytvořena legislativní a institucionální struktura. Pro financování řady projektů má Jordánsko k dispozici prostředky z grantů států GCC. Investice do solární energetiky probíhají i na soukromé bázi mimo tendry státu.

Konkrétní příležitosti:

 • 8541 Fotovoltaické panely

Obranný průmysl

Vývoz speciálního materiálu do Jordánska v sobě nese potenciál rozšíření příležitostí, jelikož je empiricky odpozorováno, že ze zahraničí dodaná výzbroj a výstroj, kterou používá jordánská armáda, se stává předmětem zájmu armád v sousedních arabských zemích. Pro ně je používání jordánskou armádou zárukou optimálního poměru ceny a kvality. Jelikož Jordánsko vykazuje přetrvávající zájem o výrobky i o technologie z oblasti výzbroje a výstroje armády, má speciál v česko-jordánské relaci zvláštní postavení. Prohlubující se vzájemná spolupráce v bezpečnostní oblasti je dobrým předpokladem i k rozšíření sortimentu nad současný rámec. Zájem je patrný o software na kodifikaci vojenského materiálu podle standardů NATO a sofistikované služby k poskytování výcviku. Zajímavý potenciál přináší pokračování úspěšné spolupráce při vývoji speciálního vozidla jordánské armády.

Konkrétní příležitosti:

 • 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
 • 9303 Zbraně střelné
 • 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné
 • 9305 Části příslušenství zbraní revolverů pistolí
 • 8706 Chassis traktorů vozidel motor osob nákl aj.

Zdravotnictví

Sektor poskytování lékařské péče, resp. zdravotních služeb, přináší Jordánsku příjem 8,4 % HDP. Jedná se o největší podíl v rámci zemí oblasti a dokládá rozsah zdravotní turistiky, kterou Jordánsko přitahuje především ze sousedních zemí a pro niž disponuje příslušnou infrastrukturou. Přetrvávají tak příležitosti nejen pro léčiva, ale především pro zdravotnickou techniku a segment zdravotnických služeb.

Konkrétní příležitosti:

 • 7017 Sklo pro účely zdravot. farmaceunt. laboratorní
 • 30 Výrobky farmaceutické
 • 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.
 • 940290 Nábytek lékař, chirurg,zubolék, zvěrolék, části

         Aktuální sektorové příležitosti pro Jordánsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop)

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnější akcí na podporu českého exportu v Jordánsku je tradiční účast českých firem na veletrhu SOFEX, který se zaměřuje na vybavení speciálních sil ozbrojených složek. Koná se každý druhý rok (příští v květnu r. 2018). Účast většiny firem je spolufinancována ze strukturálních fondů EU (Operační program podnikání a inovace).

Přehled dalších veletrhů a výstav pro léta 2017 a 2018 je uveden na webových stránkách ZÚ Ammán. (http://www.mzv.cz/amman/cz/obchod_a_ekonomika/vystavy_a_veletrhy_na_uzemi_jordanska/index.html).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: