Jordánsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Ammánu (Jordánsko)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jaderná energetika

Jordánsko usiluje o získání jaderného zdroje v rámci snah o snížení své totální závislosti na energetickém dovozu (ten pokrývá 95% energetické spotřeby země). Země podepsala smlouvu k vybudování jaderného zdroje o dvou reaktorech o celkovém výkonu 2000 MW ruskou společností Atomstrojexport, která nabídla záruku finální ceny projektu a ruská strana je ochotna garantovat plné pokrytí investičních nákladů.

Perspektiva uvedení do provozu je v letech 2021-23. Chladícím médiem má být vyčištěná odpadní voda dodávaná potrubím ze vzdálenosti 70 km. Jordánská strana byla ujištěna přímo zástupci Atomstrojexportu, že na jeho straně budou zapojeny české firmy jako subdodavatelé. Jordánsko předpokládá expertní spolupráci s českým jaderným dozorem, který má zkušenosti s ruskou technologií ve spojení s evropskými bezpečnostními standardy a těší se skvělé pověsti. S eventuálním zájmem o zapojení českých firem do projektu v roli subkontraktora jordánská strana počítá.

Konkrétní příležitosti:

 • 8401 Reaktory jaderné články palivové nevyhořelé
 • 3835 Odpad.prod.chem.prům.apod.jn;komunál.odpad; splašky;odpady

Podle vyjádření Ministerstva energetiky se na území Jordánska nachází naleziště uranu v objemu několika desítek tisíc tun.

Energetika

Jordánsko usiluje o získání dodávek zemního plynu těženého mezinárodními společnostmi v pobřežním šelfu Izraele. K tomuto účelu má zájem o technologie přepravy plynu, potrubí a s tím spojený strojírenský sortiment.

Konkrétní příležitosti:

 • 9026  Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj, Turbíny, generátory, čerpadla, řídící systémy pro energetický průmysl

Solární energetika

S rozvojem oblasti solární energetiky chce Jordánsko docílit energetického mixu, v jehož rámci bude narůstat podíl solární energetiky. Národní program využívání energie z obnovitelných zdrojů předpokládá její nárůst proti roku 2010 o 5% do r. 2015 a o další 3% do r. 2020 (s finální kapacitou 600 MW solárního výkonu). Přitažlivým předpokladem je průměrný svit 325 slunečných dnů v roce. Pro daný záměr již byla vytvořena legislativní a institucionální struktura a proběhlo 2. kolo výběrových řízení. Pro financování řady projektů má Jordánsko k dispozici prostředky z grantů států GCC. Investice do solární energetiky probíhají i na soukromé bázi mimo tendry státu.

Obranný průmysl

Vývoz speciálního materiálu do Jordánska v sobě nese zvláštní potenciál rozšíření příležitostí, jelikož je partnery empiricky odpozorováno a zdroji z královského paláce potvrzeno, že ze zahraničí dodaná výzbroj a výstroj, kterou používá jordánská armáda, se stává předmětem zájmu armád v sousedních arabských zemích. Pro ně je používání jordánskou armádou zárukou optimálního poměru ceny a kvality, aniž by takovouto komoditu musely od počátku komplexně posuzovat. Jelikož Jordánsko vykazuje přetrvávající zájem o výrobky i o technologie z oblasti výzbroje a výstroje armády, má speciál v česko-jordánské relaci zvláštní postavení, Prohlubující se vzájemná spolupráce v bezpečnostní oblasti je dobrým předpokladem i k rozšíření sortimentu nad rámec střeliva a jednorázového prodeje např. minometů, komponent OPZHN apod. Zájem je patrný i o software na kodifikaci vojenského materiálu podle standardů NATO a sofistikované služby k poskytování výcviku. Zajímavý potenciál přináší spolupráce při vývoji speciálního vozidla jordánské armády.

Konkrétní příležitosti:

 • 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
 • 9303 Zbraně střelné
 • 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné
 • 9305 Části příslušenství zbraní revolverů pistolí
 • 8706 Chassis traktorů vozidel motor osob nákl aj

Zdravotnictví

Sektor poskytování lékařské péče, resp. zdravotních služeb, přináší Jordánsku příjem 8,4 % HDP. Jedná se o největší podíl v rámci zemí oblasti a dokládá rozsah zdravotní turistiky, kterou Jordánsko absorbuje především ze sousedních zemí a pro niž disponuje příslušnou infrastrukturou. Přetrvávají tak příležitosti nejen pro léčiva, ale především pro zdravotnickou techniku a segment zdravotnických služeb.

Konkrétní příležitosti:

 • 7017 Sklo pro účely zdravot. farmaceunt. laboratorní
 • 30 Výrobky farmaceutické
 • 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj.
 • 940290 Nábytek lékař, chirurg,zubolék, zvěrolék, části

Aktuální sektorové příležitosti pro Jordánsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnější akcí na podporu českého exportu v Jordánsku je tradiční účast českých firem na veletrhu SOFEX, který se zaměřuje na vybavení speciálních sil ozbrojených složek. Koná se každý druhý rok (příští v květnu r. 2016). Účast většiny firem je spolufinancována ze strukturálních fondů EU (Operační program podnikání a inovace).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: