Jordánsko

Rozcestník informací o Jordánsku:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Pandemie postihla Jordánsko nejsilněji v první polovině roku 2021. Zesílená restriktivní opatření přinesla další negativní dopady na jeho ekonomiku, už tak výrazně zasaženou recesí z předchozího roku. Ve službách pracují ¾ populace. Jejich přetrvávající ochromení (především cestovní ruch) je hlavní příčinou rekordního nárůstu nezaměstnanosti i státního dluhu – většina příjmů státní pokladny pochází z daní. Růst HDP v roce 2021 je očekáván, vzhledem k loňskému poklesu a také v naději alespoň na částečnou obnovu cestovního ruchu, v druhé polovině roku.

Zlepšení situace závisí kromě celkových podmínek na rozsahu a rychlosti potřebných reforem (daňová politika, úprava investičního zákona), které jsou spojeny i s půjčkou MFF ve výši 1,3 mld. USD a které by mj. usnadnily příliv zahraničního kapitálu. Velkou roli v zotavení bude hrát množství a směřování vládních investic, o nichž se nyní mluví, nicméně tyto úvahy zatím nejsou přetaveny do konkrétních projektů. Prioritou jsou investice do infrastruktury, do projektů týkajících se ekologické udržitelnosti (zejména v souvislosti s vodou) a do digitalizace. Narušení (byť velmi dočasné) dodavatelských řetězců posílilo volání po navýšení vlastní potravinářské produkce.

Investiční plány na oživení ekonomiky jsou zatím velmi všeobecné, stejně jako na podporu zahraničních investic. Jordánsko se stále soustředí především na záchranu existujícího byznysu a pracovních míst i přímou finanční podporu obyvatel. Od dubna 2021 bylo vyčleněno dalších v přepočtu více než 630 mil. USD. Na udržení ekonomiky směřuje cca 3 % HDP.

Vláda poskytuje bezúročné půjčky vybraným firmám, obecně byly sníženy úrokové sazby a znovu bylo umožněno odložit splácení dřívějších půjček do konce roku. Další půjčky by měl dostat nejvíce zasažený sektor cestovního ruchu. Panují však obavy, že problémy se splácením vzniklých dluhů podpůrná opatření pouze oddalují a jejich ukončení povede k dalším bankrotům a nárůstu nezaměstnanosti.

Kromě kroků na navýšení likvidity či financování pokračování perspektivních projektů se realizuje i podpora start-upů a exportu. Jordánsko se chce v rámci postcovidové obnovy zaměřit primárně na sektory generující nová pracovní místa – na boj s nezaměstnaností a chudobou by do roku 2024 měly jít prostředky ve výši 2,3 mld. USD.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Energetický průmysl

Vláda plánuje ohlásit pobídky pro výrobu „čisté“ energie a zvyšování energetické účinnosti. Mezi své priority zařadila modernizaci a rozšíření energetické infrastruktury, a to jak vnitrostátní, tak v rámci regionu. Zejména snížením/odstraněním dotací na elektřinu (možná už od roku 2022) by měl vzrůst tlak na úsporná řešení, zahrnující izolační techniky pro budovy apod. Jordánsko má 5. největší zásoby ropné břidlice na světě, k nimž hledá využití. Solární energetika je v Jordánsku vzhledem k jeho podmínkám logickou cestou.

Investice se uskutečňují na úrovni státu i v soukromé sféře, problémem je tlak na cenu na úkor kvality. Státní tendry v této oblasti publikuje místní Ministerstvo pro energetiku a minerální zdroje na svých webových stránkách (www.memr.gov.jo). Pokračuje zájem na spolupráci v oblasti jaderné energetiky ze strany Jordánské komise pro atomovou energii (www.jaec.gov.jo). Je možné kontaktovat přímo jejího zástupce Ahmada Alsabbagha (ahmad.alsabbagh@jaec.gov.jo).

ICT

Tento sektor v Jordánsku vytváří stále větší podíl HDP i pracovních míst. Jordánsko má dlouhodobou ambici být regionálním ICT hubem a stát se centrem IT výzkumu a inovací. Prioritou je ještě více zaměřit vzdělávání směrem k IT oborům a na univerzitách vytvořit ICT inkubátory. Jordánská vláda se zajímá o projekty umělé inteligence, smart cities a speciálně smart technologie pro dopravu a zdravotnictví.

I v Jordánsku pandemie akcelerovala význam e-commerce a digitalizace obecně. Vláda chystá National E-commerce Strategy a program modernizace ICT infrastruktury. Chystá se digitalizace státní správy a jí poskytovaných služeb. Tendry jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva pro informační a komunikační technologie (www.modee.gov.jo).

Obranný průmysl

Jordan Design&Development Bureau (www.joddb.com, dříve KADDB) má velký zájem na pokračování a rozšíření spolupráce s českými zbrojovkami. Jedná se mj. o podvozky pro vojenská auta na míru, střelivo, pistole, kovací a odlévací výrobní linky pro zbrojní výrobu. S nabídkami pro obranný průmysl se lze obracet přímo na murad.amarin@joddb.com. Klíčový je pro tento sektor veletrh SOFEX (www.sofexjordan.com), jehož další ročník byl odložen na rok 2022 (uskuteční se pravděpodobně v říjnu).

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Potíže s přístupem k vodě se týkají velké části početně rychle rostoucí populace a poptávka i stoupá napříč výrobními odvětvími. Investice do udržitelného hospodaření s vodou jsou proto jednou z postcovidových priorit, stejně jako větší zapojení soukromého sektoru. Poptávají se inovativní řešení pro odsolování mořské vody a sanitaci pitné vody, rozšíření možností ohledně většího využití dešťové vody.

Plánuje se modernizace příslušné infrastruktury a v neposlední řadě se hledají řešení pro zamezení plýtvání včetně úspornějšího zacházení s vodou při výrobních procesech, a to zejména v zemědělství, které spotřebovává tři čtvrtiny vody v Jordánsku. I s ohledem na naléhavost celé situace Evropská investiční banka a další instituce plánují rozsáhlou finanční podporu v této oblasti. Jordánsko má přímo Ministerstvo vody a zavlažování, webové stránky www.mwi.gov.jo jsou zatím ale pouze v arabštině.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Pandemie ukázala v plném světle nedostatky veřejného zdravotnictví. To se týká i vybavení nemocnic – modernizovat a rozšiřovat by se měl počet nemocničních lůžek, vybavení pro JIP včetně monitorů a ventilátorů. V plánu je výstavba nové vojenské i civilní nemocnice a kliniky nukleární medicíny. Tendry jsou vyhlašovány na stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.moh.gov.jo). Po uvolnění situace lze očekávat návrat významu zdravotnické turistiky, která se týká soukromých zdravotnických zařízení, v jejichž zájmu je udržet si pověst o své výjimečné úrovni v regionu a špičkovém technickém vybavení. Důležitým kontaktem je proto i Asociace soukromých nemocnic (phajordan.org).

Zemědělský a potravinářský průmysl

Průběžný silný populační růst v Jordánsku i okolních zemích zajišťuje stabilní poptávku po potravinách. Pandemie přitom také akcentovala otázky potravinové bezpečnosti země, která dováží 98 % potravinových položek. Jordánsko hledá způsoby, jak posílit vlastní produkci potravin modernizací svého zemědělství. Podporovat chce i zvyšování přidané hodnoty dalším zpracováním primárních produktů, zejména pokud jde o technologie pro zpracování ovoce a zeleniny.

Místním farmářům např. vznikají značné přebytky čerstvých rajčat (a to přestože tvoří 70 % vývozu zeleniny z Jordánska). Perspektivním oborem je včelařství, které je zde „v plenkách“, ačkoli podmínky v úrodných údolích jsou pro něj téměř ideální. Stát podporuje hydroponické pěstování i rybí farmy.

Železniční a kolejová doprava

Jordánsko má předpoklady být důležitým dopravním uzlem regionu a v této souvislosti má mj. ambiciózní plány na propojení saúdskoarabské železniční sítě přes své území s železniční infrastrukturou u Středozemního moře. Jako nutnost se jeví rekonstrukce alespoň části železniční trati ze strategického mořského přístavu Akaba směrem do vnitrozemí. Pandemie tyto projekty pozastavila, nicméně se již mluví o jejich obnovení. Případné tendry by byly zveřejněny na stránkách Ministerstva dopravy (www.mot.gov.jo).

Velvyslanectví ČR v Ammánu
e-mail: amman@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/amman
• Teritorium: Asie | Jordánsko | Zahraničí