Kapverdy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 (v tis. USD)

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

582

550

254

559

187

dovoz

110

293

8

7

660

obrat

692

843

263

566

847

saldo

472

258

246

552

-472

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR v r. 2016: Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické, přípravky z obilí mouky škroby mléka pečivo, plasty

Hlavní dovozní komodity ČR v r. 2016:  Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z hlediska výměny služeb hraje největší roli narůstající počet cest českých turistů na Kapverdy. V roce 2017 by jich mělo dorazit přibližně dvacet tisíc. Bližší údaje k výměně služeb nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době nejsou v teritoriu žádné české investice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce nebyla uzavřena mezi Českou republikou a Kapverdskou republikou žádná bilaterální dohoda.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2010 existuje mezi Českou republikou a Kapverdami spolupráce v oblasti postupného budování systému katastru nemovitostí na všech deseti kapverdských ostrovech. Partnerskou organizací na straně ČR je Český úřad zeměměřičský a katastrální, jehož experti absolvovali v dubnu 2012 cestu na Kapverdy, v jejímž rámci se seznámili se současným stavem evidence nemovitostí, vedli konzultace s kapverdskými partnery a zpracovali zprávu obsahující návrhy dalšího postupu. Expertní mise proběhla ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, které na akci přispělo ze svého rozpočtu pro rozvojovou spolupráci částkou 100 tis. Kč. 

Rozvojový projekt v obdobné hodnotě, tentokrát v oblasti kultury, se uskutečnil také v roce 2014. V roce 2015 byl podpořen projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky. V roce 2016 proběhl malý rozvojový projekt na podporu počítačové gramotnosti na ostrově Santo  Antão.

Rozvojová spolupráce pokračuje i v roce 2017, kdy byl podpořen rozvoj hry boccia pro postižené mozkovou obrnou a zároveň projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky v Mindelo.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: