Kapverdy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 (v tis. USD)

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

718

577

550

250

557

dovoz

11

111

293

8

7

obrat

729

688

843

258

564

saldo

707

466

257

242

550

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR v r. 2015: motory, pohony a ostatní plynové turbíny, cisterny, stroje automatického zpracování dat, výrobky stavebnictví, truhlářství, výrobky z obilí, šťávy, vody, minerálky

Hlavní dovozní komodity ČR v r. 2015: obuv, telefonní přístroje, ryb

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z hlediska výměny služeb hraje největší roli narůstající počet cest českých turistů na Kapverdy. V roce 2016 by jich mělo dorazit přibližně 13 tisíc. Bližší údaje k výměně služeb nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V roce 2013 byla v hlavním městě Praia pod názvem Panorama Projecto Lda založena dceřiná firma společnosti Panorama Projekt z Uherského Hradiště, která se specializuje na výstavbu montovaných domů. Společnost Panorama začala systematicky zpracovávat kapverdský trh na základě své účasti na Mezinárodním kapverdském veletrhu FIC 2012.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce nebyla uzavřena mezi Českou republikou a Kapverdskou republikou žádná bilaterální dohoda.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2010 existuje mezi Českou republikou a Kapverdami spolupráce v oblasti postupného budování systému katastru nemovitostí na všech deseti kapverdských ostrovech. Partnerskou organizací na straně ČR je Český úřad zeměměřičský a katastrální, jehož experti absolvovali v dubnu 2012 cestu na Kapverdy, v jejímž rámci se seznámili se současným stavem evidence nemovitostí, vedli konzultace s kapverdskými partnery a zpracovali zprávu obsahující návrhy dalšího postupu. Expertní mise proběhla ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, které na akci přispělo ze svého rozpočtu pro rozvojovou spolupráci částkou 100 tis. Kč. 

Rozvojový projekt v obdobné hodnotě, tentokrát v oblasti kultury, se uskutečnil také v roce 2014. V roce 2015 byl podpořen projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky. V roce 2016 probíhá malý rozvojový projekt na podporu počítačové na ostrově Santo  Antão.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: