Kapverdy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 (v tis. USD)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

582

550

254

559

187

168

dovoz

110

293

8

7

660

380

obrat

692

843

263

566

847

548

saldo

472

258

246

552

-472

-212

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR v r. 2017: Dřevěné výrobky, plasty a výrobky z nich, nábitek, reaktory, kotle, přístroje

Hlavní dovozní komodity ČR v r. 2017:  Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z hlediska výměny služeb hraje největší roli narůstající počet cest českých turistů na Kapverdy. V roce 2018 by jich mělo dorazit přibližně dvacet tisíc. Bližší údaje k výměně služeb nejsou k dispozici.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době nejsou v teritoriu žádné české investice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce nebyla uzavřena mezi Českou republikou a Kapverdskou republikou žádná bilaterální dohoda.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2014 Česká republika každoročně realizuje na Kapverdách malé lokální projekty rozvojové spolupráce, vždy v hodnětě přibližně 200 tis. Kč.  První malý lokální projekt byl uskutečněn v roce 2014 v oblasti kultury. V roce 2015 byl podpořen projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky. V roce 2016 proběhl malý rozvojový projekt na podporu počítačové gramotnosti na ostrově Santo  Antão.

Rozvojová spolupráce pokračovala i v roce 2017, kdy byly podpořeny dva návrhy, a to projekt na rozvoj hry boccia pro postižené mozkovou obrnou a projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky v Mindelo. V roce 2018 probíhá projekt na podporu obnovy neonatologického oddělení v nemocnici na ostrově Sao Nicolau.

Od roku 2014 také Česká republika uděluje kapverdským studentům vládní stipendia ke studiu na veřejných vysokých školách. Každoročně byla udělována dvě stipendia, pro rok 2018 však došlo k navýšení a měla by být udělena stipendia tři.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: