Kapverdy: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Kapverdská republika (República de Cabo Verde)

Prezidentem Kapverdské republiky je Jorge Carlos Fonseca, který byl v roce 2016 zvolen již na druhé pětileté volební období.

Složení vlády k 1. 6. 2017:

José Ulisses de Pina Correia e Silva – předseda vlády

Olavo Avelino Garcia Correia – ministr financí

José da Silva Gonçalves – ministr hospodářství a zaměstnanosti

Paulo Augusto Costa Rocha – ministr vnitra

Luís Felipe Tavares – ministr zahraničních věcí a ministr obrany

Fernando Elísio Freire – ministr pro parlamentární záležitosti, ministr sportu, předseda Rady ministrů

Janine Lélis – ministryně spravedlnosti a práce

Maritza Rosabal Peña – ministryně vzdělání, ministryně rodiny a sociálního začleňování

Abraão Vicente – ministr kultury a tvůrčího odvětví

Arlindo do Rosário – ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení

Gilberto Silva – ministr zemědělství a životního prostředí

Eunice Silva – ministryně infrastruktury, územního plánování a stavebnictví

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 4 033 km2 (176. na světě)

Počet obyvatel: 533 514 (2016)

Pozn.: Obdobný počet Kapverďanů však žije v zahraničí – v USA, Portugalsku, Itálii, Francii a dalších zemích

Hustota obyvatel: 132/km2 (2016)

Věková struktura:      

  • 0 –14let – 29,6 %
  • 15 – 64let – 65,9 %
  • nad 65 let – 4,5 %               

Počet ekonomicky činných obyvatel: 255 762 (2016)

Roční přírůstek obyvatel: 1,2 % (2016)

Hlavní etnické skupiny :

  • míšenci 71 %
  • černoši 28 %
  • Evropané 1 %

Hlavní náboženské skupiny

  • katolíci 98 %
  • tradiční náboženství 2 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2012

2013

2014

2015

2016

HDP/obyv. (USD)

2637

2749

2738

2779

2750,8

Vývoj HDP (%)

2,5

0,5

1,8

1,5

3,6

Inflace (%)

2,4

1,5

-0,2

0,1

0,7

Nezaměstnanost (%)

12,2

16,8

16,4

12,4

15

Zdroj: Světová banka

Ekonomický růst v posledních letech slábl, neboť kapverdské hospodářství bylo těžce zasaženo evropskou krizí . Nová vláda Hnutí za demokracii (MpD) se snažila po svém nástupu v první polovině roku 2016 čelit ekonomické stagnaci zlepšením podmínek pro podnikání, snížením cen energie, zlepšením dopravy, snížením daní pro malé podnikatele. Zaměřila se rovněž na zlepšení výběru daní a podporu zaměstnanosti. Dosažený růst ve výši 3,6 % je pozitivní a odráží zejména vyšší investice v oblasti cestovního ruchu a zvyšující se počet turistů. Nezaměstnanost však zůstává velmi vysoká. Její snížení bude velkou výzvou do dalších let, společně s udržením přijatelných rozpočtových schodků poté, co poměr veřejného dluhu k HDP dosáhl 110 %.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

 (v mld. CVE)

2012

2013

2014

2015

2016

  Celkové příjmy  

41,0  

46,3

44,6

44,6

44,6

  Celkové výdaje  

57,2

60,0 

57,9

57,2

57,2

 Rozpočtový deficit (v %)

  -12,4

- 9,3

-7,6

-3,9

-3,8

Zdroj: Ministerstvo financí Kapverd

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 (mil. CVE)

2012

2013

2014

2015

2016

Běžný účet

-21 053

-8 897,6

-14 041,9

-7 860,9

-6 114,1

Zboží

-56 397,7

-52 532,5

-50 277,4

-47 838,6

-5 4113

Služby

19 474,6

25 206,7

21 888,1

20 602,8

23 625,5

Výnosy

-6 437,7

-5 366,8

-7 692

-5 869,5

-5 633,9

Kapitálový účet

1 122

533

672

1 883

1 315,8

Finanční účet

22 444

15 997

15 932

9 185

-14 900,8

Devizové rezervy

29 800

34 700

48 200

59 692

54 793

Veřejný dluh vůči HDP (%)

91,1

101,6

114,2

123

128,6

Zdroj: Banco de Cabo Verde

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banco de Cabo Verde (BCV), která vznikla v roce 1975. Svou činnost úzce koordinuje s politikou vlády. Nejdůležitějšími komerčními bankami jsou Caixa Económica do Cabo Verde, Banco Comercial do Atlántico, Caixa Geral de Depositos a Banco Interatlántico.

Od roku 1998 je kurs domácí měny - kapverdské escudo (Escudo Caboverdeano - CVE) - pevně svázán s eurem a to v poměru 1 EUR = 110,265 CVE. V platebním styku jsou kromě domácí měny poměrně často přijímány i EUR a USD, dále debetní a kreditní karty společností VISA a MasterCard.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém je standardní, v některých oblastech (cestovní ruch, rybolov, bezcelní zóny) existuje řada daňových úlev a zvýhodnění. Základní sazba daně z příjmu právnických osob je 25 %, průměrná po odečtení nezdanitelných položek pak 18,1 %. Sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje mezi 16,5 % a 27,5 %. Sazba DPH činí 15 %.

Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici na webu Světové banky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: