Korea (Severní - KLDR): Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR Pchjongjang (Korejská lidově demokratická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Ze strany KLDR je obvykle deklarován zájem o dodávky starších repasovaných prostředků veřejné dopravy (především tramvaje), energetického zařízení, zařízení pro hutní průmysl, manipulační a balicí techniky, potravinářských strojů a zařízení, zemědělské techniky. Vzhledem k významu těžby uhlí pro severokorejskou ekonomiku by uplatnění nalezla důlní zařízení a zejména pumpy na odčerpávání vody. ZÚ zaznamenal snahu o dovoz několika kusů autobusu SOR, ale vzhledem k zamýšlené ču-čche metodě jejich masového montování (u případných větších dodávek) až zde v KLDR to nelze doporučit. V posledním období ZÚ zaregistroval zájem o dovoz malého pivovaru (již realizováno, pivovar instalován v Rajinu) a zařízení pro pekárny.

S ohledem na dřívější charakter dodávek z ČR by bylo možné rovněž uvažovat o dodávkách repasovaných vozů metra, obnově dříve dodaných zařízení pro energetiku, metalurgii, strojírenských kapacit včetně zařízení pro výrobu obráběcí techniky apod. (závod v Huichonu na obráběcí stroje, cementárny v Chonnen, železárny v Hwanghae, válcovny trub a neželezných kovů, zařízení pro vodní elektrárny). Severokorejská strana má dále zájem o dovoz potravin (pivo) a spotřebního zboží (kosmetiky) apod.

Zvýšení vzájemné obchodní výměny však vedle politické situace brání také nedostatek devizových prostředků na severokorejské straně a špatná platební morálka. Poskytnutí úvěru ze strany ČR je fakticky znemožněno zařazením KLDR do skupiny 7 (nepojistitelných zemí) z hlediska klasifikace EGAP. Určitým východiskem by zde bylo účastnit se programů, které jsou pod patronací mezinárodních organizací, zejména v rámci EU (DEVCO).

Vývozům do země nenahrává ani skutečnost, že vůdce Kim Čong-un prohlašuje, že by KLDR měla v rámci uplatňování ideologie soběstačnosti (politika čučche) dovozy zrušit.

Aktuální sektorové příležitosti pro Korejskou lidově demokratickou republiku

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Podle informace Ministerstvo vnějších ekonomických vztahů KLDR (dříve Ministerstva zahraničního obchodu) se každoročně koná na jaře a na podzim International Commodity Fair. Dále se konají jarní (cca květen) a podzimní (cca září) spotřebitelské veletrhy, účast je zatím nízká, účastní se jí menší podnikatelé z cca 5–6 zemí, stálicí jsou obchodníci z ČLR. Poslední dva ročníky Jarního mezinárodního obchodního veletrhu přilákaly podle oficiálních informací na 300 firem (oproti 140 firmám účastnícím se v roce 2013). Kromě domácích a čínských firem měly být mezi účastníky i firmy z Nového Zélandu, Německa, Malajsie, Mongolska, Švýcarska, Singapuru, Austrálie, Indonésie, Vietnamu, Itálie, Thajska, Kuby či Tchaj-wanu.

Veletrhy Pyongyang International Trade Fair se mají konat i přes zpřísněné sankce dále. V roce 2016 byl uspořádán 19. jarní veletrh ve dnech 23.–26. května a 12. podzimní veletrh 5.–8. září ve Výstavním domě Tří revolucí v Pchjongjangu. Na veletrzích se přitom mají podle webových stránek KLDR Naenara vystavovat mj. stroje, těžební zařízení a technologie pro zpracovávání minerálů, což je jeden ze sektorů, na který se mezinárodní sankce RB OSN zaměřují. Záměr veletrhů je ale mnohem širší a zahrnuje také např. stavební stroje a materiály, energetická zařízení a materiál na ochranu životního prostředí, komunikační a informační technologie, zemědělské vybavení a technologie, výrobky a technologie potravinářského průmyslu, zařízení na tisk a balení, lékařské přístroje a léčiva, výrobky lehkého průmyslu, spotřebitelské zboží a automobily. Přihlášky k účasti se mají posílat min. 40 dní před konáním akce.

Vystavovatelé musí předem cenzuře postoupit tiskoviny, videomateriály atp., které budou prezentovat nebo rozdávat. Materiály vytištěné v korejštině v Korejské republice není možno do země dovézt.

KLDR v roce 2015 projevila zájem o zorganizování semináře pro severokorejské ekonomy na téma přímých zahraničních investic. KLDR vyjádřila zájem o seznámení se s celým procesem přijímání zahraničních investic – legální rámec, vytváření investičních a ekonomických zón, investiční pobídky, transfery, resp. expatriace zisku, atd. Vzhledem k současným sankčním opatřením je však spolupráce problematická.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: