Kypr: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Nikósii (Kypr)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Meziroční index obratu obchodu mezi ČR a Kyprem v posledních letech zaznamenával velmi dynamický vývoj: 2008 (99,9 %), 2009 (124,9 %), 2010 (195,5 %), 2011 (79,4 %), 2012 (199,9 %), 2013 (86,3 %), 2014 (74,7 %) a 2015 (98,2 %) . Rozhodující zásluhu na pohybu indexu má deklarovaný český vývoz. Např. meziroční index českého exportu na Kypr za rok 2010 dosáhl 213 % a v roce 2012 dokonce 216 %.

Pozn. ZÚ: Je však nutné uvést, že hodnoty vývozů a dovozů jsou zkresleny zejména reexporty prováděnými dceřiným on/off-shorovými společnostmi sídlícími v Kyperské republice a tudíž není snadné stanovit přesnou hodnotu exportu z ČR, který má konečného uživatele na Kypru. Ani kombinované statistiky nejsou zcela vypovídající. V roce 2014 bylo na Kypru registrováno více jak 2000 firem původem z ČR. Jejich počet každoročně stoupá v řádu několika desítek firem.

Kypr v roce 2012 zaujímal 61. místo mezi našimi obchodními partnery ve světě a z pohledu našeho exportu 51. pozici. V roce 2013 patřil Kypr na 66. místo mezi našimi obchodními partnery ve světě a na 57. pozici stran směřování našeho exportu. V roce 2014 se jednalo 67., resp. 63. místo a v roce 2015 šlo o 62. a 72. místo.

Obchodní výměna ČR - KR (statistiky ČR; v tis. euro)

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

64 044 

138 549 

124 688 

84 027 

85 071 

Dovoz

28 721 

46 892 

35 260 

42 313 

39 032 

Obrat

92 765 

185 441 

159 948 

126 340 

124 103 

Saldo

35 323 

91 657 

89 428 

43 881 

46 039 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR v roce 2015 (české statistiky)

 • Elektrická zařízení (HS2: 85)
 • Stroje, kontle, motory (HS2: 84)
 • Dopravní prostředky (HS2: 87)
 • Hračky, hry a sportovní potřeby (HS2: 95)
 • Barvy, tmely, laky (HS2: 32)
 • Mýdla, prací přípravky, leštidla a pod. (HS2: 34)
 • Letadla a jejich součásti (HS2: 88)
 • Nápoje, tekutiny, líh, ocet (HS2: 22)
 • Přístroje optické - foto kino, lékařské (HS2: 90)
 • Přípravky potravinové různé (HS2: 21)

Dovoz do ČR v roce 2015 (české statistiky)

 • Farmaceutické výrobky (HS2: 30)
 • Výrobky chemické organické (HS2: 29)
 • Silice a kosmetické přípravky (HS2: 33)
 • Měď a výrobky z mědi (HS2: 74)
 • Plasty a výrobky z plastu (HS2: 39)
 • Elektrická zařízení (HS2: 85)
 • Papír, karton, lepenka (HS2: 48)
 • Barvy, tmely, laky (HS2: 32)
 • Ovoce a ořechy (HS2: 08)
 • Tuky, oleje živočišné a rostlinné (HS2: 15)

Poznámka: České i kyperské statistiky zahraničního obchodu se zásádně rozcházejí jak do objemu obchodovaného zboží, tak i konkrétních zbožových položek. Ke zkreslení údajů dochází v souvislosti s realizovanými reexporty. U dovozů je pak více než výmluvné, že většina výrobků dovozně deklarovaných z Kypru se na ostrově vůbec nevyrábí.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle dostupných informací je na Kypru registrováno více jak 2000 firem z ČR, které využívají kyperského daňového systému k daňové optimalizaci a dále služeb zdejších firem v oblasti korporátního servisu. V drtivé většině případů se však nejedná o ekonomické (obchodní a finanční) aktivity přímo spojené s kyperským trhem, z toho důvodu je zmapování objemu reálné (skutečné) vzájemné výměny služeb téměř nemožné.

Reálná výměna služeb probíhá především prostřednictvím cestovních kanceláří, zabývajících se výjezdovou turistikou z ČR na Kypr. Ročně Kyperskou republiku, resp. vládou kontrolované území navštíví kolem 10 tisíc návštěvníků z ČR. Přesnější údaje o počtu kyperských turistů v ČR není možné delší dobu ověřit. Dle údajů kyperských letišť se jedná o několik tisíc Kypřanů ročně. V roce 2014 to mělo být 7 tisíc návštěvníků z Kypru. V posledních letech provozuje přímé lety mezi Prahou a Larnakou v hlavní turistické sezóně společnost TravelService (2x týdně).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejsou známy případy reálného působení zastoupení českých firem na kyperském trhu, případně činnost česko-kyperských joint-ventures. Několik firem z ČR má na ostrově své zdejší obchodní partnery, kteří na základě dlouhodobé spolupráce dovážejí výrobky a zboží z ČR (dopravní prostředky, pivo a pod). 

Z veřejných zdrojů je patrné, že řada finančních skupin s českou účastí a českých firem se však na Kypru etablovala, evidentně z důvodu daňové optimalizace a využívání místních korporátních služeb. V roce 2014 bylo na Kypru registrováno více jak 2000 firem původem z ČR. Jejich počet každoročně stoupá v řádu několika desítek firem.

Českokyperská obchodní komora
Václavské náměstí 831/21
113 60 Praha 1
Česká republika
Tel.: (+420) 602 226 158
E-mail: info@ckok.cz

Cyprus-Czech Republic Business Association
Contact Person: Mr Panayiotis Panayi
E-mail: panayiotis@ccci.org.cy, cyprusczech@ccci.org.cy
Web: www.cyprusczech.org

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR s Kyprem úspěšně uzavřela sukcesní jednání v roce 1999. Po vstupu obou zemí do EU zůstala formálně v platnosti řada bilaterálních smluv, jejichž ustanovení byla nahrazena pozdější úpravou obsaženou v acquis communautaire. Platné jsou následující smluvní dokumenty:

 • Dohoda o hospodářské spolupráci ze dne 8. 4. 1986
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku ze dne 15. 4. 1980; platná od 30. 12. 1980
 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží ze dne 20. 5. 2002, platná od 22. 6. 2005
 • Dohoda o letecké dopravě ze dne 13. 11. 1967; platná od 30. 9. 1968
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 15. 6. 2001, platná od 25. 9. 2002
 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu z 28.4.2009, platná 26. 11. 2009
 • Smlouva o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací ze dne 9.6.2011, platná od 1. 9. 2012
 • Dohoda o spolupráci v oblasti obrany ze dne 19. 11. 2012.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR rozvojovou pomoc Kypru neposkytuje. V současné době neexistují ani společné rozvojové projekty ve třetích zemích.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: