Lesotho: Očekávaný vývoj v teritoriu

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Dne 30.8.2014 došlo v Lesothu k pokusu o státní přehled. Prozatím nejsou indikace, že by se složitá politická situace výraznějším způsobem promítala do ekonomického vývoje země. V únoru 2015 se v zemi mají uskutečnit předčasné volby - viz tento článek v jihoafrickém tisku.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Současné trendy:

  • modernizace energetiky a diverzifikace energetických zdrojů
  • podpora investic
  • rozvoj turistiky
  • modernizace dopravní infrastruktury
  • regionální spolupráce

 

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Lesotho nabízí možnost spolupráce v celé řadě oborů, byť omezené malou velikostí tohoto trhu. ČR udržuje s Lesothem tradičně přátelské styky a české zboží je známo.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: