Lesotho

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní shrnutí pro obecnou představu o zemi tedy: kdo má výkonnou moc a ve stručnosti popis státního zřízení, zákonodárství (stručně), ekonomika a příležitosti pro české firmy, případně problémy při vstupu na trh, pokud jsou. Pokud je specifická kultura podnikání tak maximálně ve dvou větách popsat. Přidat výhled do budoucna.

Lesothské království je politicky dlouhodobě nestabilní vnitrozemský stát na jihu Afriky. Státní zřízení je konstituční monarchie. Dvoukomorový parlament se skládá z 22 členného senátu a národního shromáždění, které má 120 křesel. Vládu sestavuje premiér z pověření krále na základě výsledků všeobecných voleb, avšak žádná z celé řady posledních vlád neprokázala životaschopnost. Místní politická elita je zaměstnána především vnitropolitickým bojem, kde výjimkou nejsou ani politicky motivované vraždy, a na realizaci reforem chybí vůle i prostředky.

Z důvodu ekonomické krize v JAR se růst HDP v Lesothu v roce 2022 pohyboval okolo 2,4 % a v roce 2023 lze očekávat jeho zpomalení na 1,7 %. Co se dominantních sektorů týče, nejdůležitější i nadále zůstává těžba diamantů a textilní produkce. V poslední době však narůstá důležitost sektoru medicinského konopí. Ve volebním roce 2022 dosáhl schodek státního rozpočtu Lesotha 9,3 %. V roce 2023 se očekává jeho snížení na 6,2 % a tento trend by měl pokračovat i v roce následujícím. Související míra zadlužení vůči HDP by se měla v roce 2023 snížit na 54,1 % z 55,8 % v roce 2022.

Lesothské hospodářství je vysoce závislé na sousední JAR, která je jeho nejvýznamnějším obchodním partnerem. Podle portálu EK je JAR hlavní vývozní destinací lesothské produkce (39 %). Dále export směřuje do EU (30 %) a USA (27 %, díky preferenčnímu režimu AGOA). Naopak z JAR pochází více než 80 % veškerého lesothského dovozu. Měna Lesotha je navázána na sousední JAR a lesothská centrální banka ve své podstatě kopíruje kroky, která přijímá centrální banka jihoafrická. Lesotho se potýká s nezaměstnaností pohybující se okolo 18,5 % a nedostatek perspektivních příležitostí a vysokých škol mají za následek migraci mladistvých a vzdálených osob do JAR.

Více než polovina obyvatelstva žije v extrémní chudobě. Země má druhý největší podíl infikovaných HIV/AIDS na světě (po Svazijsku a Botswaně), s podílem nakažených kolem 25 % dospělé populace. V žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra se země nachází na 131. místě zatímco v rankingu Doing Business Světové banky je Lesotho na 122. místě. V žebříčku vnímání korupce Transparency International si Lesotho pohoršilo na 100. místo ze 180 hodnocených zemí. Agentura Fitch oceňuje kreditní rating Lesotha úrovní B s negativním výhledem, další agentury (S&P, Moody’s) se ke kvalitě lesothského dluhu nevyjadřují. V hodnocení úvěrového rizika OECD se Lesotho nachází na úrovni č. 6/7. Bilaterální vztahy jsou na nízké úrovni, i když bezproblémové. Obchodní výměna Česka s Lesothem je marginální. Podepsány ani v jednání nejsou žádné mezinárodní smlouvy.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Základní údaje
Hlavní město Maseru
Počet obyvatel 2,33
Jazyk angličtina (oficiální jazyk), dále sesotho, zulština, xhosa
Náboženství křesťanství (80 %), tradiční náboženství (20 %), ostatní náboženství (méně než 1 %)
Státní zřízení konstituční monarchie
Hlava státu král Letsie III.
Hlava vlády Samuel Ntsokoane Matekane
Název měny Lesothský loti (LSL)
Cestování
Časový posun +1 hodina (v létě +0 hodin)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec JUDr. Pavel Řezáč
Ekonomický úsek Mgr. David Vaverka
Konzulární úsek Mgr. Alice Mžyková
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 2,43
Hospodářský růst (%) 2,40
Inflace (%) 8,10
Nezaměstnanost (%) 18,5

Mapa globálních oborových příležitostí – Lesotho (MZV) (238B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Lesotho (236.87 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

1.2. Zahraniční politika země

1.3. Obyvatelstvo

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -5,621,002,401,702,10
HDP/obyv. (USD/PPP) 2 294,752 397,572 590,002 710,002 780,00
Inflace (%) 4,986,058,106,906,50
Nezaměstnanost (%) 24,60N/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,851,021,060,991,04
Import zboží (mld. USD) 1,391,571,671,541,59
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,71-0,75-0,81-0,75-0,75
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/A18,5N/A
Populace (mil.) 2,252,282,312,332,36
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 6/76/76/76/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -9,30
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,19
Daně 2023
PO 25 %
FO 30 %
DPH 9-15 %

2.3. Bankovní systém

2.4. Daňový systém

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,000,000,00N/A0,02
Export do ČR (mld. CZK) N/AN/AN/A0,000,00
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,000,000,000,00-0,02

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní18,9990,00
727Stroje potravinářské (užívané jen průmyslově)0,563,00
771Stroje elektrické (ne točivé) a jejich díly0,533,00
658Výrobky hotové z materiálů textilních j. n.0,422,00
776Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly0,402,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.0,1248,33
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.0,012,92
841Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)0,001,25
843Oděvy a prádlo pánské, chlapecké pletené, háčkované0,000,83
842Oděvy a prádlo dámské, dívčí (ne pletené, háčkované)0,000,42

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 8,0013,0011,6014,8013,20
Export do EU (mil. EUR) 351,10301,70271,20219,60297,90
Saldo s EU (mil. EUR) 6 364,705 340,803 629,503 623,30284,70

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 713,90615,80713,90773,80N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 812,60772,40909,501 189,70N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 98,70156,60195,60415,90N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

3.3. FTA a smlouvy

3.4. Rozvojová spolupráce

3.5. Perspektivní obory (MOP)

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

4.2. Oslovení

4.3. Obchodní schůzka

4.4. Komunikace

4.5. Doporučení

4.6. Státní svátky

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

5.3. Marketing a komunikace

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

5.5. Trh veřejných zakázek

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

5.9. Veletrhy a akce

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Pretorii

Země akreditace: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie a Svazijsko
Vedoucí zastupitelského úřadu: JUDr. Pavel Řezáč, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Jihoafrické republice 
Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, 0083 Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
Tel: +27-12-431 2380 fax: +27-12-430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria
Pracovní doba: neděle – čtvrtek 7:45 až 16:15 hod.
Odkaz na Google Maps Spojení z letiště a z centra: Nejjednodušší spojení na velvyslanectví ČR v Pretorii jak z mezinárodního letiště O.R. Tambo tak i z centra Johannesburgu je použití kombinace nadzemního příměstského vlaku Gautrain, který spojuje letiště, centrum Johannesburgu a Pretorie. Název nejbližší stanice Gautrain u velvyslanectví ČR je Pretoria – Hatfield. Ze stanice na velvyslanectví doporučujeme použít Uber. Vzhledem k dostupnosti na zavedenosti služby Uber může být v závislosti na dopravní špičce (7:00 – 9:30 a 14:30 – 17:30) nejrychlejší použít Uber rovnou. 

Zahraniční kancelář CzechTrade v Johannesburgu

Vedoucí: Bc. Petr Haramul
Fyzická adresa: 26 Olympus Crescent, Mykonos Estate, 2191, Johannesburg South Africa
Tel: +27 10 035 0235 / +27 76 026 9040
E-mail: petr.haramul@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade-sa.co.za

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

• Teritorium: Afrika | Lesotho | Zahraničí

Doporučujeme