Lesotho: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

5. 6. 2017

Lesotho je vnitrozemský stát uvnitř Jihoafrické republiky. Zěme v r. 2016 oslavila 50. výročí nezávisloti. Lesotho patří k nejméně rozvinutým státům světa (LDCs) s významným subsistenčně-agrárním sektorem. Původní protektorát Velké Británie Basutoland vznikl v roce 1868 a nezávislost získal pod názvem Lesotho v roce 1966. Lesotho je konstituční monarchií. Král má ceremoniální povinnosti bez praktické možnosti zasahovat do exekutivy či legislativy. Parlament je dvoukomorový - Senát má 33 členů, z toho je 22 kmenových vůdců a 11 je jmenováno králem na doporučení Státní rady, Shromáždění má 120 členů, z toho je 80 voleno přímou metodou ve všelidovém hlasování (voleni na 5 let) a 40 poměrnou metodou. V srpnu 2014 došlo v Lesothu k pokusu o státní převrat, situace na politické scéně je napjatá a málo přehledná. V březnu 2017 král rozpustil Národní shromáždění a v červnu 2017 konaly mimořádné všeobecné volby.

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Lesothské království

 

Král: Letsie III

Vláda je složená z 24 ministerstvev, uvádíme jména vedoucích nejvýnamnějších ministerstev:

Premiér: Pakalitha Mosisili

Místopředseda vlády: Mothetjoa Metsing
Ministr pro vnitřní záležitosti: Lekhetho Rakuoane
Ministr spravedlnosti, lidských práv a nápravných služeb: Moeketse Malebo
Ministr práce a zaměstnanosti: Thulo Mahlakeng
Ministr pro záležitosti vody: Kimetso Mathaba

Ministryně zahraničních věcí:  Mamphono Khaketla

Ministr obrany a národní bezpečnosti: Tšeliso Mokhosi

Ministr financí: Tlohang Sekhamane

Ministr průmyslu a obchodu: Joshua Setipa

Ministr zdravotnictví: Molotsi Monyamane

 

Seznam ministrů: http://www.gov.ls/executive/cabinet.php

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Celkový úváděný počet obyvatel 2,160,000 (údaj z r. 2016) je pouze přibližný. V posledních 10 let rostl počet obyvatelstva v průměru o 1,17 % ročně (tzn. celkový nárůst o více než 100 tisíc z původního počtu 1,960,000 obyvatel v r. 2006, projevuje se vliv HIV/AIDS). Více než 90 % obyvatelstva tvoří příslušníci kmene Sothů, zbytek Evropané, Indové a míšenci. Z náboženství převažuje křesťanství (80 %), částečně tradiční náboženské kulty. Úředními jazyky jsou sesotho a angličtina.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

V r. 2016 ekonomika v Lesothu klesla o 11,6,7%. Celkový HDP činil 1.81 mld. USD. Inflace v červnu 2016 dosahovala miry 8,6%. Údaje MMF získané prostředníctvím webu www.knoema.com.

Celosvětová krize negativním způsobem ovlivnila ekonomiku Lesotha, která klesá nepřetržitě od r. 2009. Příčinou poklesu byl mj. velký pokles příjmů v rámci celní unie SACU (South African Customs Union) tvořené Jihoafrickou republikou, Lesothem, Botswanou, Namibií a Svazijskem. Dalším negativním faktorem ovlivňujícím výkon ekonomiky Lesotha je pandemie HIV/AIDS.

Lesothu se nicméně v předchozí dekádě podařilo snížit míru absolutní chudoby, tj. podíl populace žijící pod úrovní 1 USD/den z 45,4% v roce 1999 na 33,1% v roce 2009. Vláda v roce 2009 sformulovala řadu reforem a stanovila si rozvojové cíle v dokumentu „ Vision 2020 development goals“, které zahrnují strategii podpory pro textilní a oděvní průmysl, a dále např. strategii rozvoje soukromého podnikání. 

Rozvoj oděvního průmyslu v Lesothu v minulých letech byl spjat s expanzí tchajwanských investorů, kteří zde využívali program dovozních preferencí USA AGOA, umožňující bezcelní dovoz oděvních výrobků do USA z určitých afrických zemí.

Výkon zemědělství  v Lesothu je omezen nedostatkem obdělávatelné půdy - pouze 13 % -  a je významně ovlivňován nepříznivými klimatickými podmínkami. Zemědělství přináší obživu cca 57 % obyvatel. Podíl zemědělství na tvorbě HDP však poklesl z 50 % v roce 1973 na cca 8 % v současné době.

Přínosem pro růst ekonomiky, příjmů a zaměstnanosti (byť jen dočasně) byla realizace programu „Lesotho Highlands Water Development Project" (LHWDP), o jehož pokračování do r. 2020 Lesotho v květnu r. 2013 podepsalo dohodu s JAR. Projekt má zajistit dostatek vody pro JAR a dodávky elektrické energie pro Lesotho. Jedná se o do jisté míry kontroverzni projekt, v rámci kterého je voda z lesothských řek odváděna tunely přes vodní elektrárnu do JAR. Veškeré náklady na výstavbu ponese JAR, kdy celkové výdaje jsou odhadovány na 12 mld. randů (původní odhady byly 9 mld. randů).

 

Základní makroekonomické ukazatele lesothské ekonomiky:

Ukazatel

MJ

2014

2015

2016

 2017 odhad  2018 odhad

růst HDP

%

-2,5

-7,97

-11,60

 2,2                    2,4

míra inflace

%

4,0

5,5

8,6

 6,6                    6,2

Zdroj: MMF   

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

(mld. v místní měně)

2012   2013  2014

2015

2016

 

Příjmy a dary

 13        13       15

15

14

 

Výdaje

 12        14       14

15

17

 

Saldo

  8         10        12

15

17

 

Zdroj: MMF

 

Fiskální rok začíná v Lesothu 1.4. a končí 31.3.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Dle MMF data nejsou k dispozici.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Lesothu jsou 4 komerční banky, polostátní Lesotho Bank (70 % Standard Bank of South Africa, 30 % stát), Nedbank, Standard Bank a Barclays Bank. Většina komerčních bank má značný kapitálový podíl jihoafrických bank (Standard Bank a Nedbank).

Bankovní trh je regulován centrální bankou Central Bank of Lesotho (CBL). CBL není nezávislá na vládě, která vlastní její kapitál. CBL je bankéřem i poradcem vlády, co se týče měnových a finančních otázek. Guvernér je jmenován ministrem financí.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

 

Daň z přidané hodnoty (VAT) je 14 % a 5 % (především základní potraviny). VAT se odpouští při dovozu zboží pro výrobu na vývoz. Spotřební daň je stanovena v různé výši na pivo, alkohol, víno, tabák, doutníky a cigarety, pohonné hmoty, osobní vozy, traktory a elektronické výrobky. Daň z příjmu právnických osob činí 35 %, daň výrobních firem činí 15 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: