Libérie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

USD

USD

USD

 

2012

37

6 309

6346

-6 272

2013

724

34 867

35 591

-34 143

2014

556

35 214

35 770

-34 658

2015

3 079

12 711

15 790

-9 632

2016

1 652

5 375

7 027

- 3 723

Zdroj: Český statistický úřad

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Libérie v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

26

Rudy kovů strusky popely

242 138

40

Kaučuk a výrobky z něj

65 289

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

4 379

09

Káva čaj maté koření

1 130

71

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie

461

44

Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné

193

Vývoz ČR do Libérie v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

59 301

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

7 573

40

Kaučuk a výrobky z něj

5 594

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

2 866

02

Maso a droby poživatelné

494

63

Výrobky textilní jiné oděvy obnošené hadry

324

Zdroj :Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra nemá informace o investicích českých firem v Libérii.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vztah ČR s Libérií není upraven žádným bilaterálními smlouvami. 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Libérie nepatří mezi prioritní země pro Českou republiku v oblasti rozvoje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: