Libérie

Rozcestník vám přináší jedinečné informace z teritoria Libérie, které exportéři potřebují pro úspěšný vstup na liberijský zahraniční trh. Všechny informace jsou ověřené a získané exkluzivně přímo z Libérie od zástupců Ministerstva zahraničních věcí (MZV), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechTrade.

Rozcestník informací o Libérii:

Aktuality z Libérie

MZV: Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Afrika | Libérie | Zahraničí