Libérie

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMonrovia
Počet obyvatel5,15 mil.
JazykAngličtina
NáboženstvíKřesťané 86,1% Islám 12,4% Ostatní 1,5%
Státní zřízeníRepublika
Hlava státuGeorge Weah
Hlava vládyGeorge Weah
Název měnyLiberijský dolar
Cestování
Časový posun-1h (v létě -2h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ján Fúry
Ekonomický úsekIng. Robert Hrubý, MBA
Konzulární úsekMgr. Tomáš Hlavan
CzechTradeNE
CzechinvestNE
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 6,6
Hospodářský růst (%) 3,4
Inflace (%) 9
Nezaměstnanost (%) N/A

Liberijská republika, je země na pobřeží západní Afriky . Na severozápadě sousedí se Sierrou Leone, na severu s Guineou, na východě s Pobřežím slonoviny a na jihozápadě s Atlantským oceánem. Liberijská ekonomika je převážně agrární a suroviny, vybavení a spotřební zboží se dováží. Produkce na vývoz se ve velkém měřítku uskutečňuje prostřednictvím zahraničních investic do kaučuku, lesnictví a těžby. Zahraniční lodě registrované pod liberijskou „vlajkou výhodnosti“ učinily z Libérie jednu z předních zemí svět a v registrované lodní tonáži . Libérie však zůstává především zemědělskou oblastí. Libérie je členem dvou regionálních hospodářských svazů – Mano River Union, skupiny volného obchodu, k níž patří i Sierra Leone a Guinea, a Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS). Je signatářem africké kontinentální dohody o volném obchodu.

Liberijská ekonomika se v roce 2019 snížila odhadem o 2,3 procenta, a to kvůli slabé aktivitě, která vychází z těžebních pododvětví hospodářství, zejména služeb a výroby. Odhadovalo se, že reálný HDP se v roce 2020 dále sníží o 3,1 %, což je třetí rok poklesu za posledních pět let. Výsledek roku 2020 odráží pandemicky vyvolané snížení vnější poptávky po jejím hlavním vývozu. Hospodářství se však začalo zotavovat v roce 2021. Reálný růst HDP se odhaduje na 6,6% do konce roku 2021. Předpokládá se, že v období 2022–2025 se bude postupně zvyšovat v průměru na 5,2 procenta. V blízké budoucnosti bude růst tažen očekávaným oživením těžebního sektoru, které je podpořeno nedávným vzestupem cen komodit.

Míra inflace se v roce 2021 zmírnila;  spotřebitelské ceny v tomto roce dosáhnou v průměru 9% pokles ze 17% v roce 2020. Rychlý pokles inflace je z velké části způsoben nedostatkem liberijské dolarů, což vede k rychlému zhodnocování měny, ale částečně také k mírnému uvolnění omezení dodavatelského řetězce souvisejících s koronavirem Inflační tlaky se v roce 2022 v průměru zvýší, protože tisk místní měny povzbuzuje poptávku a vede ke znehodnocení liberijského dolaru. Prudký růst globální ceny ropy – jednoho z hlavních liberijských dovozů – a vysoké ceny nákladní dopravy udrží vysokou inflaci i v roce 2022.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná . Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Libérie (302.86kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Libérie (MZV) (238B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Libérie je jediným západoafrickým státem, který nikdy nebyl dříve kolonizován. Politika Libérie se odehrává v rámci prezidentské reprezentativní demokratické republiky vytvořené podle vzoru vlády Spojených států, v jejímž rámci je prezident hlavou státu a hlavou vlády; na rozdíl od Spojených států je však Libérie unitárním státem na rozdíl od federace a má pluriformní systém více stran než systém dvou stran, který charakterizuje politiku USA. Liberijský kabinet tvoří spolu s prezidentem a viceprezidentem výkonnou složku vlády v zemi. Prezident se souhlasem Senátu jmenuje ministry kabinetu. Zákonodárná moc je svěřena jak vládě, tak oběma komorám zákonodárného sboru. Zákonodárce Libérie je dvoukomorovým zákonodárným sborem vlády Libérie. Skládá se ze senátu – horní komory a ze Sněmovny reprezentantů – dolní komory podle vzoru Kongresu Spojených států. Zasedání se konají v budově Kapitolu v Monrovii. Libérie je považována za jednu ze tří složek vlády na základě článku III liberijské ústavy, který stanoví, že všechny tři složky by měly být rovnocenné a koordinované na základě zásady kontroly a vyváženosti. Sněmovna reprezentantů má 73 křesel, přičemž každému kraji je přidělen určitý počet křesel podle počtu obyvatel. Senát má 30 poslanců a dva senátory, kteří získali první a druhou pozici, a působí v každém kraji zvoleném na základě všelidového hlasování. Místa ve Sněmovně i v Senátu jsou obsazena prostřednictvím přímé volby, kdy kandidáti, kteří získají většinu hlasů, získají svá sporná křesla. Členové sněmovny jsou ve funkci šest let a senátoři devět let, přičemž úřadující poslanci mohou usilovat o znovuzvolení. V jednotlivých krajích existuje Nejvyšší soud, trestní soudy a odvolací a smírčí soudy. V okresech existují také tradiční a laické soudy. Zkouška za zkouškou se praktikuje v různých částech Libérie. Pro správní účely je Libérie rozdělena do 15 krajů. V čele každého z okresů stojí superintendent, kterého jmenuje předseda. Mezi hlavní politické strany a organizace patří Jednota, Kongres pro demokratickou změnu, Aliance pro mír a demokracii, Sjednocená lidová strana, Národní vlastenecká strana a Strana svobody. Podle ústavy z roku 1986 mají prezident a viceprezident výkonné funkce a zákonodárná moc náleží Kongresu a Sněmovně reprezentantů. Obě komory byly voleny na 6 let, i když to bylo před volbami v roce 1997 zkráceno na 4 roky. Nová legislativa podpořila ústavu z roku 1986, i když obnově demokratických institucí brání omezené financování a přetrvávající napětí.

1.2. Zahraniční politika země

Libérie udržuje úzké vztahy s USA, které zemi poskytují technickou, finanční a vojenskou podporu. Mezi další významné donory patří Čína, Francie a arabské státy. Libérie se snaží udržovat dobré vztahy s mezinárodními partnery, zejména s multilaterálními donory, neboť je závislá na jejich podpoře. Jako jedna z nejméně rozvinutých zemí světa (podle definice OSN), Libérie benefituje z celkového bezcelního a bezkvótového přístupu na trh EU. Ten platí pro všechny vývozy s výjimkou zbraní v rámci systému preferenčního přístup EU, „Everything But Arms„. Libérie obchoduje s EU v rámci Economic Partnership Agreement (EPA), které platí pro všechny státy ECOWAS. Libérie podepsala s EU smlouvy pro boj proti ilegálnímu exportu dřeva a v roce 2015 i smlouvu týkající se ilegálního rybolovu.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel Libérie k dubnu 2021 je 5,157 milionu

Průměrný roční růst populace činil 2,44 %

Struktura populace podle věkových skupin: 􀀀 0–14 let: 43,72 % 􀀀 15–24 let: 19,9 % 􀀀 25–54 let: 30,1 % 􀀀 55–64 let: 3,43 % 􀀀 65 a více let: 2,85 %

Struktura etnik: V Libérii je oficiálně 17 etnických skupin • Kpelle 20.3% • Ostatní 20.1% • Bassa 13.4% • Grebo 10% • Gio 8% • Mano 7.9% • Kru 6% • Lorma 5.1% • Gola 5.1% • Kissi 4.8%

Struktura náboženských skupin • Křesťanství 85.6% • Islám (12,2% • Žádný 1,4% • Tradiční 0,6% • Ostatní 0,2%

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Reálný HDP vzroste v roce 2021  o 3,4%, tažen růstem těžby (včetně zlata a diamantů), zemědělství (kaučuk, kakao a dřevo) a výroby. V letech 2022 a 2023 se očekává zrychlení růstu reálného HDP v souladu s rostoucí zahraniční poptávkou po těžebním a netěžebním vývozu na 4,2 %, respektive 4,8 %. Růst v průmyslovém sektoru bude tažen především růstem cen komerčního zlata a diamantů. Odvětví zemědělství se bude v letech 2022–23 mírně rozšiřovat v důsledku investic do zemědělství drobných zemědělců, růst rybolovu a zvýšení produkce kaučuku. Sektor služeb se postupně zotaví, protože se uvolní omezení související s koronavirem, což posílí dopravu, subsektory finančních služeb a telekomunikací. Rozpočet na rok 2022 upřednostňuje zemědělství, energetiku, zdravotní péči, vzdělávání a infrastrukturu v souladu s cíli stanovenými v Agendě pro prosperitu a rozvoj podporující chudé (2018-23), mezi něž patří snižování chudoby, tvorba pracovních míst, rozvoj dovedností a překlenutí mezer v infrastruktuře. Po rozšíření fiskálního deficitu vyvolaném pandemií na odhadovaných 3,4 % HDP ve fiskálním roce 2020/21 (červenec-červen) očekává se v letech 2022-23 postupný pokrok ve snižování deficitu a schodek se v roce 2023 sníží na 2,1 % HDP. Stav veřejného dluhu  postupně poroste z 53,5 % HDP na konci roku 2021 na 54,1 % HDP na konci roku 2023.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) -2,3-33,44,24,8
HDP/obyv. (USD/PPP) 1 240,001 230,001 280,001 350,001 420,0
Inflace (%) 2719912,39,4
Nezaměstnanost (%) 34N/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,50,20,70,70,7
Import zboží (mld. USD) 0,90,91,11,21,2
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,4-0,4-0,5-0,5-0,5
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 4,95,15,25,35,4
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 07.VII07.VII07.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,4
Veřejný dluh (% HDP) 53,5
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,7
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

V listopadu 2021 předložil prezident Weah zákonodárnému sboru návrh rozpočtu na fiskální rok 2022 ve výši 785,5 mil. USD; rozpočet schválil Senát v únoru 2022. Rozpočet na rok 2022 upřednostňuje zemědělství, energetiku, zdravotní péči, vzdělávání a infrastrukturu v souladu s cíli stanovenými v Agendě pro prosperitu a rozvoj podporující chudé (2018-23), mezi něž patří snižování chudoby, tvorba pracovních míst, rozvoj dovedností a překlenutí mezer v infrastruktuře. Po rozšíření fiskálního deficitu vyvolaném pandemií na odhadovaných 3,4 % HDP ve fiskálním roce 2020/21 (červenec-červen) se očekává v letech 2022-23 postupný pokrok ve snižování deficitu a schodek se v roce 2023 sníží na 2,1 % HDP. Růst příjmů bude tažen zrychlením příjmů z nerostných a jiných surovin. Výdaje vyjádřené jako procento HDP zůstanou v roce 2022 stejné, protože pomalé zavádění vakcín a opakující se vlny pandemie udržují výdaje spojené se zdravotní péčí zvýšené, včetně nákladů na pořízení a distribuci vakcín covid-19, zvýšené. Výdaje v roce 2023 nepatrně klesnou na 20 % HDP z odhadovaných 20,3 % HDP v roce 2021, protože výdaje spojené s pandemií potřebují ulehčit a vláda se opět může zaměřit na snižování výdajů (jako jsou mzdové náklady ve veřejném sektoru) v souladu s ujednáním MMF o ECF. Snížení výdajů však bude omezeno výdaji souvisejícími s volbami. Očekává se proto, že stav veřejného dluhu v průběhu celého období prognózy postupně poroste z 53,5 % HDP na konci roku 2021 na 54,1 % HDP na konci roku 2023. Udržitelnost dluhu zůstane problémem po celé období.

2.3. Bankovní systém

Liberijská centrální banka (CBL) odpovídá za udělování licencí, regulaci a dohled nad finančním sektorem v Libérii. Bankovní služby v Libérii poskytuje devět komerčních bank, poboček včetně platebních okének/příloh, rozvojová finanční společnost a instituce mikrofinancování přijímající vklady. Osm komerčních bank jsou zahraniční banky. CBL uvedla, že bankovní systém byl v roce 2021 stabilní a bezpečný za náročných ekonomických podmínek, které zhoršila globální pandemie COVID-19. Podle CBL představuje bankovní sektor více než 80 procent celkových aktiv finančního systému a zaznamenal růst celkových aktiv, úvěrů a záloh, vkladů a kapitálu. Většina bankovních institucí funguje jako úložiště finančních prostředků a může poskytnout určité krátkodobé obchodní financování a provozní kapitál podnikům, které mají dobré úvěrové výsledky. Historicky neměly komerční banky žádné domácí nástroje, do nichž by mohly umístit likviditu. CBL však nedávno začala nabízet pokladniční poukázky v liberijských dolarech. Zahraniční banky nebo pobočky mohou zakládat operace v Libérii a podléhají obezřetnostním opatřením nebo jiným předpisům, které vyžaduje CBL. Devizové kontroly: Libérie má systém řízeného plovoucího směnného kurzu. Na zahraniční investory nejsou kladena žádná omezení při konverzi, převodu nebo repatriaci prostředků spojených s investicí (např. převody investičního kapitálu, výnosů, půjček, leasingových plateb a licenčních poplatků). Liberijské právo umožňuje převod dividend a čistého zisku po zdanění do domovských zemí investorů. Investiční zákon umožňuje neomezený převod kapitálu, zisků a dividend. Nařízení CBL o převodech cizí měny stanoví, že každý podnik, subjekt nebo jednotlivec provádějící převod peněžních prostředků do zahraničí tak může učinit bez omezení částky, která má být převedena. Převáděná částka však musí být na bankovním účtu subjektu nejméně tři bankovní dny před převodem. Rozsáhlé obchodní a vládní transakce se většinou provádějí v amerických dolarech, zatímco maloobchodní nebo každodenní běžné transakce se provádějí buď v liberijských nebo amerických dolarech. Příliv finančních prostředků je hlavním zdrojem deviz v liberijské ekonomice.

2.4. Daňový systém

Libérie má daňový základ pro rezidenty, z něhož vyplývá, že rezidenti podléhají dani ze svých celosvětových příjmů, zatímco nerezidenti podléhají dani pouze ze svých liberijských příjmů. Obecně platí, že rezidenti podléhají dani ze všech příjmů bez ohledu na zdroj. Příjmy zahraničního původu rezidenta jsou proto v Libérii zdanitelné s výhradou dostupné zahraniční daňové úlevy. Nerezidenti podléhají dani z příjmů, které mají zdroj v Libérii. Sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 % pro obecné společnosti a 30 % pro těžební/ropné společnosti. Některé těžební/ropné společnosti mají u vlády zvýhodněné daňové sazby. Srážkové daně se také vztahují na určité druhy příjmů rezidentů i nerezidentů. Srážková daň z úroků, dividend a licenčních poplatků zaplacených nerezidentovi je konečnou daní.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Liberijská ekonomika je tržní a do značné míry závislá na přírodních zdrojích, zahraniční pomoci a přímých zahraničních investicích. Hlavními vývozními destinacemi Libérie byly v roce 2021 Evropa (především Švýcarsko, které nakupuje zlato), následovaná Asií (zejména Čínou) a Afrikou (hlavně sousedními zeměmi Libérie).


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 600,8676,1789,2889,21 130,50
Import do EU (mil. EUR) 553,4371,6621,2459,6749,9
Saldo s EU (mil. EUR) -47,4-304,5-168-429,6-380,6

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní relace s ČR je minimální.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 0,4000N/A
Import do ČR (mld. CZK) 00,20,60,2N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,40,20,60,2N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

N/A


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 294,8513,3172,5389,7218,3
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

N/A

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Libérie má dvoustranné investiční dohody a daňové smlouvy s těmito zeměmi: BLEU (Belgicko-lucemburská hospodářská unie), Francií, Německem a Švýcarskem. Má také tyto smlouvy o investičních ustanoveních (TIP): Rámcová dohoda o obchodu a investicích mezi Libérií a USA (TIFA); doplňkový zákon o investicích Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS); energetický protokol ECOWAS; dohodu z Cotonou; revidovanou smlouvu ECOWAS; smlouvu Africké unie (AU) a protokol ECOWAS o pohybu osob, právu pobytu a usazování. V březnu 2018 podepsala Libérie dohodu o vytvoření africké kontinentální zóny volného obchodu a přidružený protokol o volném pohybu osob. 

Smlouvy s ČR

Smlouvy s ČR Vztah ČR s Libérií není upraven žádným bilaterálními smlouvami.

3.4. Rozvojová spolupráce

ČR nerealizuje v zemi žádný rozvojový projekt.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Těžební průmysl – země je závislá na těžbě nerostných surovin


▶ Zemědělství4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

N/A ohledně obchodní a kulturní relace je možné se inspirovat informacemi zpracovanými pro Ghanu.

4.2. Oslovení

N/A

4.3. Obchodní schůzka

N/A

4.4. Komunikace

N/A

4.5. Doporučení

N/A

4.6. Státní svátky

Státní svátky 1. ledna; 􀀀 11. února (Den ozbrojených sil); 􀀀 11. března (Den dekorace); 􀀀 16. března (narozeniny JJ Robertse, prvního prezidenta Libérie); 􀀀 2.-4. dubna 2021 (Velikonoce); 􀀀 14. květen (Den národního sjednocení); 􀀀 27. července (Den nezávislosti); 􀀀 24. srpna (Den vlajky); 􀀀 25. listopadu (Díkůvzdání); 􀀀 30. listopadu (narozeniny Williama Tubmana, nejdéle sloužícího prezidenta Libérie); 􀀀 25.-26. prosince (Vánoce)

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno (zj. libanonskými) velkoobchodníky. Dovozci luxusnějšího zboží většinou nakupují přímo od výrobce. Doplňkovou roli hraje nár. těžařský veletrh. Vedle faktorů, působících ve všech zemích regionu (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případů, otázka serióznosti partnera, korupce…) existují i faktory specifické – neexistence smluvní základny, orientace na tradiční (především na americké) partnery (donory/dodavatele) i rozšířený systém podvodů tzv. nigerijského typu, vč. internetových (podvodníci jsou velmi vynalézaví a agresivní – krom fin. ztráty hrozí i fyz. újma) Podmínkou úspěšného obchodu je navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Trh je liberální. Zahraniční investice nejsou omezeny (zaregistrovat lze i firmu se 100% zahr. majetkovou účastí), držení pozemků zahr. vlastníky není povoleno. (Technicky nevyspělá, ale levná) prac. síla je k dispozici, daňové zatížení je malé. Zahr. společnosti mohou v místě působit jako místní firmy (Locally Incorporated Entities) či nadnárodní pobočky, vyžadována je ovšem místní residenční adresa (resident agent/ office). Procedura vzniku společnosti je po formální stránce poměrně nenáročná (teor. do 48h). Po přihlášení jména a statutu společnosti (Articles of Incorporation) a podání přihlášky v semi-autonomní vl. agentuře (Liberia Business Registry – one-stop-shop) a složení poplatku v bance (LD1400) obdrží žadatel na místě potvrzení (Journalizing Slip).

5.3. Marketing a komunikace

Inzeráty v médiích, reklama v rozhlase či televizi.

Vzhledem k nízké kvalitě služeb se však doporučuje českým firmám pořídit si reklamní a propagační materiály od českých firem.

Marketingový průzkum. Jedna ze společností, provádějící v Libérii marketingový průzkum: http://www.mblent.com/

Reklamní agentura. Odkaz na společnost zabývající se v Libérii reklamou: http://www.championdesignsinc.com/

Reklama v novinách. Přehled on-line novin v Libérii, kde je možno umístit reklamu: http://www.onlinenewspapers.com/liberia.htm

TV reklama Liberia Television – liberiatelevision.com LNTV Liberia

Reklama v rádiu Star RadioCommunity Radio 

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochranu soukr. majetku/investic zaručuje liberijská ústava (i investiční zákon z roku 2010). Vláda se ovšem orientuje na řešení zákl. existenčních problémů obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority. Zákony o duševním vlastnictví v Libérii pokrývají oblasti jako názvy domén, tradiční znalosti, přenos technologií a patenty / autorská práva atd. Zákon o právu na duševní vlastnictví v Libérii z roku 2014 byl schválen v zákoně v červnu roku 2016 a poskytuje právní a správní rámec pro ochrany autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zákon vyzývá k založení úřadu pro duševní vlastnictví v Liberii (LIPO), což je firemní semiautonomní agentura fungující pod dohledem ministerstva obchodu a průmyslu (MOCI) Libérie je členem hl. mez. úmluv – Bern, Lisabon, Madrid, Paříž, Vídeň, Washington; WIPO/World Intellectual Property Organisation). Dohlížecím orgánem se stal Úřad pro copyright (Copyright Office, CRO) a Úřad pro průmyslové vlastnictví (Industrial Property Office, IPO). Personální kapacita obou institucí je ovšem slabá, implementace opatření (vymáhání v praxi) neadekvátní. Koluje celá řada padělků (tarmaky, kosmetika, oblečení, software/hardware, filmy, písně, ad.), poplatky za vysílací práva nejsou hrazeny. Intelektuální vlastnictví musí být zvl. zmíněno při dovozu/registraci firmy (Import Permit, Business Registration Form). 

5.5. Trh veřejných zakázek

Místní agentura pro zadávání veř. zakázek (Public Procurement and Concessions Commission) informace publikuje v denním tisku. Zákon PPCC z roku 2010 umožňuje obstarávajícím osobám rozhodnout o způsobu zveřejňování oznámení o veřejných zakázkách a udělování cen. Mezinárodní výběrové řízení:

Mezinárodní výběrová soutěž (ICB) se používá vždy, když se použije otevřené výběrové řízení a nelze získat místní dodavatele, pokud nejsou vyzvány k podání nabídky zahraniční firmy . Všechny mezinárodní předkládané dokumenty musí být v anglickém jazyce. Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci se zveřejní ve Věstníku pro veřejné zakázky, ve věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích, a případně také ve vybraných mezinárodních médiích.

Národní výběrové řízení: Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci se zveřejní ve Věstníku pro veřejné zakázky, ve věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích, a v případě ICB také ve vybraných mezinárodních médiích. Ve výběrových řízeních národních soutěžních nabídek (NCB) jsou oprávněni k předkládání nabídek pouze tuzemští dodavatelé nebo dodavatelé. Mezinárodní společnosti se mohou zaregistrovat na místní úrovni a mohou také podávat nabídky prostřednictvím místních partnerů. Není-li mezinárodní společnost registrována v obchodním rejstříku Libérie, zákon umožňuje místnímu partnerovi této společnosti v Libérii podat nabídku v jejich prospěch v národním konkurenčním výběrovém řízení.

Omezené výběrové řízení: Omezení nabídek se používá, pokud zboží, práce nebo služby jsou dostupné pouze od omezeného počtu uchazečů; navíc, pokud je čas a náklady na posouzení velkého počtu nabídek nepřiměřený k odhadované hodnotě zadávacího řízení. Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci se zveřejní ve Věstníku pro veřejné zakázky, ve věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích, a v případě ICB také ve vybraných mezinárodních médiích. Příležitost podávat nabídky je omezena pouze na dodavatele, kterým byla obstarávajícím subjektem zaslána nabídka k předkládání nabídek.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Liberijský právní systém byl přejat z USA (soudní hierarchie se opírá o Nejvyšší soud a podřízené tribunály). Anglo-americké zvykové právo (Common Law) bylo doplněno ustanoveními tradičního práva (Local Customary Law). Slabinou systému je stále nízké ohodnocení soudců (rozsudky si lze v zásadě koupit, zahr. firmy bývají přitom v nevýhodě) i dlouhé lhůty řízení. Přijat byl Obchodní zákoník (Commercial Code), ustaven Obchodní soud (Commercial Court, září 2011). Zákon o bankrotu ovšem dosud neexistuje (povinná/dobrovolná likvidace institucí se řídí zákonem o fin. institucích, Financial Institution Act, 1999). Do kontraktu se v každém případě doporučuje zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi, při řešení sporů dát přednost mimosoudnímu jednání. Další informace: http://judiciary.gov.lr/commercial-court/ Rizika Liberijský trh je malý, s rel. slabým absorpčním potenciálem, orientován je na cenu. Česká firma musí být připravena na urč. stupeň nestability, nestandardní postupy a jednání partnerů, neprůhledné zákony, vysokou korupci, nízkou kvalifikaci pracovních sil, špatnou infrastrukturu. Investice jsou stále víceméně nepojistitelné, je třeba počítat s prakt. obtížemi při vymáhání příp. pohledávek. Vládní garance jsou poskytovány, skutečné platby ovšem nezaručují. Výzvou je infrastrukturní krytí i bankovní systém. Platební podmínky a morálka Neexistuje agentura, která by byla schopna prověřit spolehlivost obchodního partnera.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do země je třeba (min. 6 měs. platný) pas a vízum (na zákl. pozvání, dokladu o cíli cesty a čerstvého bank. výpisu, interview, během 7 prac. dní). Vízum je za 75-350 eur (dle typu a délky trvání víza) možno získat na ZÚ Libérie v Berlíně: na místě je získat nelze – osoba bez víz je okamžitě deportována. Po překročení hranice je pas razítkován (o prodloužení víz je za 20 USD možno požádat na monrovijském imigračním úřadě (Broad street , Monrovia) . Více na stránkách: http://www.liberiaembassygermany.de/consulate/visa-documents/

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Najímání cizích státních příslušníků v Libérii závisí na dostupnosti kvalifikovaných místních kandidátů na danou pozici. Pracovní právo upřednostňuje zaměstnávání liberijských občanů a mnoho investičních smluv vyžaduje, aby podniky zaměstnávaly určité procento liberijců, a to i na vrcholových vedoucích pozicích. Nalezení kvalifikované pracovní síly zůstává problémem a zahraniční společnosti často poukazují na obtíže nalézt kvalifikovanou práci jako svou největší provozní překážku. Ministerstvo práce oznámilo v roce 2015, že nebude vydávat pracovní povolení pro osoby, které nejsou z Libérie a kteří hledají zaměstnání na pozicích jako jsou účetní, manažeři lidských zdrojů a správní manažeři. Zahraniční společnost, která si přeje zaměstnat cizí státní příslušníky, musí nejprve založit svou liberijskou pobočku. Tento libérijský subjekt je pak povinen požádat o příslušné pracovní povolení pro zaměstnance. Cizinci potřebují dlouhodobé vízum a prac. povolení. Více na: http://lis.gov.lr

5.9. Veletrhy a akce

https://allevents.in/liberia/exhibitions

https://www.tradeshowalerts.com/liberia/index.html

https://www.showsbee.com/shows-0-1-Liberia-all_city-Professional_Shows.html

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic

Kanda Hilla Limann Highway No. 2, House No. C 260/5,

POB 5226, Accra – North

Tel: +233/302.225.540 (247.282) Fax: +233/302.225.337 Mobil: diplom. služba: +233/247.011.428)

e-mail: accra@embassy.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

kód země: +231

Policie: 911

Požární útvar: 911

Záchranná služba: 911

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Government official Website – www.emansion.gov.lr

Liberia National Investment Commission – www.investliberia.gov.lr

Forestry Development Authority (FDA) – www.fda.gov.lr

Land Commission – www.lla.gov.lr

National Disaster Management Agency – www.ndmaliberia.org

Ministry of Justice – www.moj.gov.lr

Liberia Electricity Corporation – www.lecliberia.com

Ministry of Commerce and Industry – www.moci.gov.lr

Liberian Corporate Registry – https://www.liscr.com/liberian-corporate-registry

National Social Security & Welfare Corporation – Liberia – www.nasscorp.org.lrEnvironment

Protection Agency – www.epa.gov.lr

The Liberia Chamber of Commerce – www.liberiachamber.org

The Liberian Social Enterprise Special Economic Zone (SESEZ) – www.sesezliberia.org
• Teritorium: Afrika | Libérie | Zahraničí